Sanat - Tasarım Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-2235 | e-ISSN 2529-007X | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Dergimiz; sanat ve tasarım alanındaki teorik, pratik ve eleştirel bakış açılarını çeşitlendirecek özgün araştırmalara yer vermekte; sanatın disiplinlerarası bir çerçevede yeni bir dil üzerinden devam ettiği inancıyla bu yaklaşımları örnekleyen, tarihsel bağlamda dile getiren çalışmaları konunun uzmanlarıyla bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Dergimiz, sanat ve tasarım alanına yönelik makalelerin yanı sıra; sanat tarihi, sanat felsefesi, sanat sosyolojisi gibi alanlarda yazılmış makalelerin, edebiyattan müziğe, resimden mimariye kadar genişleyen alanlardaki akademik çalışmaları kapsamaktadır.

Sanat-Tasarım Dergisi, DergiPark platformunda, açık erişim ile ücretsiz olarak, yalnızca elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Editör ve yayın kurulunun yaptığı ön değerlendirmenin ardından, makaleler çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçmektedir. Çalışmanın konusu ile ilgili iki hakeme isimsiz olarak gönderilen makale, değerlendirme sonucunda bir olumlu bir olumsuz görüş olması durumunda üçüncü bir hakeme gönderilmektedir.

Dergimiz her yılın Aralık ayında yayınlanmakta olup, makaleler için son gönderim aynı yılın Eylül ayına kadardır. Eylül ayı içinde gönderilen makalelerin hakem değerlendirme, düzeltme ve yayına hazırlık süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, o yılın sayısında yer alma ihtimalleri oldukça düşük olmaktadır, ancak yazarın talebi ile süreç başlatılabilmektedir. Eylül ayından sonra gönderilen makaleler ise bir sonraki sayımız için değerlendirmeye alınmaktadır.

Sanat - Tasarım Dergisi

ISSN 1309-2235 | e-ISSN 2529-007X | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz; sanat ve tasarım alanındaki teorik, pratik ve eleştirel bakış açılarını çeşitlendirecek özgün araştırmalara yer vermekte; sanatın disiplinlerarası bir çerçevede yeni bir dil üzerinden devam ettiği inancıyla bu yaklaşımları örnekleyen, tarihsel bağlamda dile getiren çalışmaları konunun uzmanlarıyla bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Dergimiz, sanat ve tasarım alanına yönelik makalelerin yanı sıra; sanat tarihi, sanat felsefesi, sanat sosyolojisi gibi alanlarda yazılmış makalelerin, edebiyattan müziğe, resimden mimariye kadar genişleyen alanlardaki akademik çalışmaları kapsamaktadır.

Sanat-Tasarım Dergisi, DergiPark platformunda, açık erişim ile ücretsiz olarak, yalnızca elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Editör ve yayın kurulunun yaptığı ön değerlendirmenin ardından, makaleler çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçmektedir. Çalışmanın konusu ile ilgili iki hakeme isimsiz olarak gönderilen makale, değerlendirme sonucunda bir olumlu bir olumsuz görüş olması durumunda üçüncü bir hakeme gönderilmektedir.

Dergimiz her yılın Aralık ayında yayınlanmakta olup, makaleler için son gönderim aynı yılın Eylül ayına kadardır. Eylül ayı içinde gönderilen makalelerin hakem değerlendirme, düzeltme ve yayına hazırlık süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, o yılın sayısında yer alma ihtimalleri oldukça düşük olmaktadır, ancak yazarın talebi ile süreç başlatılabilmektedir. Eylül ayından sonra gönderilen makaleler ise bir sonraki sayımız için değerlendirmeye alınmaktadır.