Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN SÖYLEMLER

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 109 - 120, 30.12.2021

Öz

Bu çalışma, yaşlı bakımı deneyimi olan kişilerin yaşlı olmaya dair ürettikleri söylemlere ve bu süreçte kendilerini nasıl konumlandırdıklarına odaklanmaktadır. Araştırma fenomenolojik yaklaşımla yapılmış olup; elde edilen bulgular içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu çalışmada yaşlılıkla ilgili söylemlerin hangi argümanlarla beslendiğini açığa çıkarmak amacıyla toplam 6 kişi ile mülakat yapılmıştır. Bu konuşmalar içerisinden yaşlılığa ilişkin inşa edilen söylemleri etkileyen argümantatif yapılar açığa çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde yaşlı bakımına ilişkin nedensel argümanlar; kültürel, dinsel ve ekonomik olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte yaşlı bakımına ilişkin hâkim söylemin evdeki çocukları ya da kadınları sorumlu tutan normatif bir yaklaşımla ilişkili olduğu gözlenmektedir. Bu çalışma yaşlı olmaya dair söylemlerin tespit edilmesi ve yaşlı nüfusa yönelik bakım hizmetlerinin yeniden değerlendirilmesi noktasında katkı sağlayabilir.

Kaynakça

 • Acar-Savran, G. (2009). Beden Emek Tarih, İstanbul: Kanat Kitap
 • Altan, Ö. & Şişman, Y. (2003). Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Kamu-İş, 7(2).
 • Aydın, E. (2002). Yaşlı Hastalara Yaklaşımın Etik Boyutu. (Ed. Gökçe-Kutsal Y.) Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 44-48, Ankara.
 • Bahar, G.,Bahar, A., Savaş, H. (2009). Yaşlılık ve yaşlılara sunulan sosyal hizmetler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4 (12).
 • Bütün, M. (2010). Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden çocuk bakım Hizmetleri: farklı ülke uygulamaları. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Evans, R.& Thomas, F. 82009). Emotional interactions and an ethics of Care: caring relations in families affected by HIV and AIDS. Emotional, Space & Society. 2 (2009), 111-119. Fadıllıoğlu, C. (1992). Yaşlılığa genel bakış. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 8 (2), 55-61.
 • Foucault, M. (1997). The ethics of the concern for self as a practice of freedom. In P. Rabinow (ed.). Ethics, Subjectivity and truth. Essential works of Foucault, vol. 1 (pp. 281-301). New York: New Press.
 • Güneş, H. (2009). Küresel ve kültürel anlamda yaşlılığa bakış. (online erişim tarihi: 20.12.209). http:www.siviltoplumakademisi.org .te/index/php/option=com.content&view=article&id.).
 • Gürer , A., Çırpan, F., Özlen, N. (2019). Yaşlı bakım hizmetleri. Journal of Health Services and Education. 3(1), 1-6. Hanna P. (2013). Reconceptualizing subjectivity in critical social psychology: turning to Foucault. Theory&Psychology. 23 (5) 657-674.
 • Mumcu, S. (2013). Toplumun yaşlılara bakışıcısı. (online erişim tarihi: 11. 10.2018.) http:www. Sosyalyardimlar.net./toplum-yaslı- bakısacısı/12t/).
 • Seyyar, A. (1999). Sosyal bakım hizmetleri ve kalite. Standart Dergisi, (38) (451).
 • WHO. (2018, Şubat 5). Ageing and Health. Ekim 11, 2019 tarihinde WHO Web Sitesi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health adresinden alındı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Filiz ÇÖMEZ POLAT> (Sorumlu Yazar)
Gençlik ve Spor Bakanlığı Adana İl Md.
0000-0002-3563-0999
Türkiye


Eda KAYA ÖRK>
Gençlik ve Spor Bakanlığı Adana İl Md.
0000-0002-3789-9166
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çömez Polat, F. & Kaya Örk, E. (2021). TÜRKİYE’DE YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN SÖYLEMLER . Akademik MATBUAT , 5 (2) , 109-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/matbuat/issue/67570/995970