Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bir arada oluşan Dik İki Eksendeki Eğilme Titreşimleri ve Burulma Titreşimlerinin Analitik Modellenmesi

Yıl 1997, Cilt 3, Sayı 3, 111 - 120, 01.10.1997

Öz

Bu çalışmada kütle merkezi ve kayma merkezi çakışmayan bir açık kesitli kirişin, zorlanmış titreşimlerinin incelenmesi için geliştirilen yeni bir analitik model tanıtılmaktadır. Kirişin birbirine dik iki eksendeki eğilme titreşimleri ve burulma titreşimleri bir arada oluşmaktadır. Sunulan analitik model, dalga yayınımı teorisi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu çalışma, modelin tanıtılması amacıyla yalnız basit mesnetli uçlar için hazırlanmış ve kesitteki buruşmanın etkisi göz önünde tutulmamıştır. Çalışmada, zorlama noktasal harmonik kuvvet olarak alınmıştır. Kiriş Euler-Bernoulli kirişi olarak varsayılmıştır.

Kaynakça

  • 1. Gere, J.M., Torsional Vibrations of Beams of Thin-Walled Open Section, Journal of Applied Mechanics, Trans. ASME, 76 (1954), 381-387.
  • 2. Gere, J.M., Lin, Y.K., Coupled Vibrations of Thin-Walled Beams of Open Cross-Section, Journal of Applied Mechanics, Trans. ASME, 80 (1958), 373-378.
  • 3. Dokumacı, E., An Exact Solution for Coupled Bending and Torsion Vibrations of Uniform Beams Having Single Cross-Sectional Symmetry, Journal of Sound and Vibration, 119 (1987) 3, 443-449.
  • 4. Mead, D.J., A New Method of Analyzing Wave Propagation in Periodic Structures; Applications to Periodic Timoshenko Beams and Stiffened Plates, Journal of Sound and Vibration, 104 (1986) 1, 9-27.
  • 5. Yaman, Y., Wave Receptance Analysis of Vibrating Beams and Stiffened Plates, Doktora Tezi, University of Southampton, 1989.
  • 6. Mead, D.J., Yaman, Y., The Harmonic Response of Uniform Beams on Multiple Linear Supports: A Flexural Wave Analysis, Journal of Sound and Vibration, 141 (1990) 3, 465-484.
  • 7. Mead, D.J., Yaman, Y., The Harmonic Response of Rectangular Sandwich Plates with Multiple Stiffening: A Flexural Wave Analysis, Journal of Sound and Vibration, 145 (1991) 3, 409-428.
  • 8. Yaman, Y., Eksene Dik Titreşimler ile Burulma Titreşimlerinin Birarada Oluştuğu Kirişlerde Zorlanmış Titreşimlerin Analitik Modellenmesi, 8. Ulusal Mekanik Kongresi Bildiri Kitabı, 629-638, Antalya,1993.
  • 9. Yaman, Y., Kirişlerde Birlikte Var Olan Eğilme-Burulma Titreşimlerinin Analizi, 6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 421-430, KTÜ, 1993.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Makaleleri
Yazarlar

Yavuz YAMAN Bu kişi benim
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 1997
Gönderilme Tarihi 10 Mart 1997
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 1997, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Vancouver Yaman Y. Bir arada oluşan Dik İki Eksendeki Eğilme Titreşimleri ve Burulma Titreşimlerinin Analitik Modellenmesi. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi. 1997; 3(3): 111-120.