Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 3, Sayfalar 507 - 530 2018-09-27

IPSAS VS. NATIONAL GAAP: DIFFERENCES AND CHALLENGES IN IMPLEMENTING IPSAS IN ALBANIAN PUBLIC SECTOR
IPSAS VS. NATIONAL GAAP : DIFFERENCES AND CHALLENGES IN IMPLEMENTING IPSAS IN ALBANIAN PUBLIC SECTOR

Dritan FINO [1] , Kesjana HALILI [2] , Erisa RODHANI [3]


ÖZ

Bu makalenin amacı, Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları (IPSAS) ile Arnavut Kamu Sektörü GAAP (Arnavutluk PS GAAP) arasındaki farkları analiz etmektir. Aynı zamanda, bu makale Arnavutluk şartlarında, IPSAS uygulamasının adımlarını ve zorluklarını vurgulamaya çalışıyor.

Analizler, Arnavutluk Hükümeti'nin stratejik belgelerinin resmi bilgilerine, hem de Dünya Bankası, IFAC ve OECD gibi uluslararası mesleki ve mali kurumların resmi raporlarına dayanıyor.


ABSTRACT

The aim of this paper is to analyze the differences between International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and the Albanian Public Sector GAAP (Albanian PS GAAP). At the same time, the paper tries to emphasize the steps and the challenges of implementing IPSAS in Albanian context.
The analyses are based on official information from strategic documents of the Government of Albania, as well as official reports form the international professional and financial institutions, such as: World Bank, IFAC, and OECD.


  • • Institute of Statistics, INSTAT, (2016)
  • • International Federation of Accountants (IFAC). (n.d.), Retrieved from International Federation of Accountants (IFAC), https://www.ipsasb.org/.
  • • International Public Sector Accounting Standards Board, (2016), Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, IFAC.
  • • Jones, R. (2007), The functions of governmental accounting in Europe, Revista de Estudos Politecnicos, 89-110.
  • • Jovanovic, T. (2013), Public Sector Accounting Reform. NISPAcee, The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe.
  • • Ministry of Education, Sport and Youth, (2016).
  • • Ministry of Finance and Economy, (2014), Public Finance Management Strategy (2014-2020). Tirana,http://www.financa.gov.al/al/raportime/strategjia-per-menaxhimin-e-financave-publike-2014-2020.
  • • OECD, (2009). Accrual Accounting and Budgeting: Key Issues and Recent Developments. OECD Journal on Budgeting, 43-59.
  • • World Bank Open Data. (n.d.), Retrieved from World Bank: https://data.worldbank.org/.
Birincil Dil en
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1214-2412
Yazar: Dritan FINO (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ministry of Finance and Economy
Ülke: Albania


Orcid: 0000-0001-9559-4750
Yazar: Kesjana HALILI
Ülke: Albania


Orcid: 0000-0001-5067-8045
Yazar: Erisa RODHANI
Ülke: Albania


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2018

APA Fıno, D , Halılı, K , Rodhanı, E . (2018). IPSAS VS. NATIONAL GAAP : DIFFERENCES AND CHALLENGES IN IMPLEMENTING IPSAS IN ALBANIAN PUBLIC SECTOR . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (3) , 507-530 . DOI: 10.31460/mbdd.370019