Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 3, Sayfalar 679 - 704 2018-09-27

FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE BİR HASTANE İŞLETMESİNDE UYGULAMA

İlhan EGE [1] , Murat KURTLAR [2]


Gelişen teknolojiye cevap verebilecek maliyet stratejilerinin geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Ürünlerin maliyetinin tespitinde kullanılan, geleneksel maliyetleme, maliyetler ile mamul arasında direkt bir ilişki kurmaya çalışır. Geçmişte, direkt işçilik ve direkt hammadde giderlerine kıyasla, genel üretim giderlerinin üretim maliyeti içerisindeki payı çok azdı; ancak teknolojideki gelişmelerle birlikte, genel üretim giderlerinin çeşitlenmesine dolayısıyla üretim maliyeti içerisindeki payının artmasına yol açmıştır. Bu gelişmeler geleneksel maliyetlemeye alternatif olarak, faaliyete dayalı maliyetlemenin gelişmesine yol açmıştır. Bu maliyetleme, faaliyetlerin maliyetleri, mamullerinde faaliyetleri tükettiği üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada, faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin bir hastane işletmesinde uygulanması ve sonuçların geleneksel maliyetleme ile karşılaştırılması ve faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin geleneksel maliyetleme yöntemine tercih edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Genel Üretim Giderleri
  • Arzova, B. S. 2002. Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
  • Atmaca M., Terzi S.(2007). Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet saptamahttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/kmusekad/article/view/5000134494 (Erişim Tarihi:21.02.2018)
  • Eker, Ç.M. 2002. Genel Üretim Giderlerinin Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemine Göre Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesinde 8 Nolu Ana Hesap Grubunun Kullanımı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, s. 237-256.
  • Erden, A. S. 2004. Üretim Ortamları Maliyet Yönetim Sistemleri İlişkisi ve Stratejik Maliyet Yönetimi, Türkmen Kitapevi, İstanbul.Hacırüstemoğlu, R. ve Şakrak, M. 2002. Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
  • Helmi, M. A. ve Tanju, M. N. 1991. Activity-Based Costing May Reduce Costs, Aid Planning. Healthcare Financial Management: Journal of The Healthcare Financial Management Association, 45(11), 95.
  • Ildır, A. 2008. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ile Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Performans Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  • Parlakkaya, R. 2004. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ortamında Esnek Bütçeleme ve Sapma Analizi, SDÜ İİBF, C.9, S.1,s. 229-243.
  • Ülker, Y. ve İskender, H. 2005. Doğru Maliyet Hesaplamada Güvenilir Bir Sistem: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve John Deere Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(13), 189-217.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: İlhan EGE (Sorumlu Yazar)
Kurum: mersin üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Murat KURTLAR
Kurum: Mersin Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2018

APA Ege, İ , Kurtlar, M . (2018). FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE BİR HASTANE İŞLETMESİNDE UYGULAMA . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (3) , 679-704 . DOI: 10.31460/mbdd.397465