Yıl 2017, Cilt 19 , Sayı 4, Sayfalar 957 - 980 2017-12-21

WATER ACCOUNTING AND GRI 303 WATER 2016 SUSTAINABILITY REPORTING STANDARD
SU MUHASEBESİ VE GRI 303 SU 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI STANDARDI

Pınar OKAN GÖKTEN [1]


Nowadays, water considered as a strategic natural resource, has become a topic influencing the sustainability of organizations directly. In this context, the measurement and impact of water use constitutes one of the topics of sustainability reports. In this study, water accounting and how water use should be reported within the framework of the GRI Sustainability Reporting Standards are conceptually discussed. It is tried to determine a road map which is expected to benefit especially for the practitioners by examining the relationship between the concept of water footprint as a basis for water measurement and reporting, blue, green and gray water footprint concepts in the sub-headings of this concept and GRI303 Water Standard.

 

Günümüzde stratejik bir doğal kaynak olarak değerlendirilen su, konu itibariyle organizasyonların sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen bir unsur haline gelmiştir. Bu bağlamda su kullanımının ölçümü ve etkisi sürdürülebilirlik raporlarının konu başlıklarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada su muhasebesi kavramsal olarak ele alınmış ve su kullanımının GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları çerçevesinde ne şekilde raporlanması gerektiği irdelenmiştir. Su ölçümü ve raporlamasında temel teşkil eden su ayak izi kavramı ve bu kavramın alt başlıkları durumundaki mavi, yeşil ve gri su ayak izi kavramları ile GRI 303 Su Standardı arasındaki ilişki irdelenerek, özellikle uygulayıcılar açısından fayda sağlaması beklenen bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır.  
 • Burritt, R.L., T. Hahn ve S. Schaltegger. 2002. “Towards a Comprehensive Framework for Environmental Management Accounting – Links Between Business Actors and Environmental Management Accounting Tools”, Australian Accounting Review, 12 (27), 39-50.
 • Christ, K.L. ve R.L. Burritt. 2017. “Water Management Accounting: A Framework for Corporate Practice”, Journal of Cleaner Production, 152, 379-386.
 • Envitonment Agency. www.gov.uk/government/publications/water-situation-local-area-reports (Erişim Tarihi: 25 Nisan 2017).
 • Ertuna, Ö. 2012. “Muhasebe İçin Yeni Ufuklar: Sosyal Muhasebe”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi (MUFİTAD), 3, 5-18.
 • Fogel, D.S. ve J.E. Palmer. 2014. “Water as a Corporate Resource”, Journal of Global Responsibility, 5(1), 104-125.
 • Gerbens-Leenes, P.W. ve A.Y. Hoekstra. 2008. Business Water Footprint Accounting: A Tool to Assess How Production of Goods and Services Impacts on Freshwater Resources Worldwide, March, Research Report Series No: 27.
 • Gönen, S. Ve Z. Güven. 2014. “Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Seramik Fabrikasında Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 63, 39-58.
 • Hoekstra, A.Y. ve P.Q. Hung. 2002. Virtual Water Trade: A Quantification of Virtual Water Flows Between Nations in Relation to International Crop Trade, September, Research Report Series No:11.
 • Kırlıoğlu, H. ve A.V. Can. 2006. “Çevresel Muhasebede Kavramsal Tartışmaların Gelişimi ve Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 32, 1-12.
 • Lazol, İ., E. Muğal ve Y.Yücel. 2008. “Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Çevre Muhasebesi ve KOBİ’lere Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 38, 56-69.
 • Morrison, J. ve P. Schulte. 2010. Corporate Water Accounting: An Analysis of Methods and Tools for Measuring Water Use and Its Impacts, UNEP, Pacific Institute.
 • Özbirecikli, M. Ve Z. Melek. 2002. “Çevre Muhasebesi ve Çevresel Maliyetlerin Maliyet Muhasebesi Sistemine Etkileri ve Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 14, 82-91.
 • UNICEF ve World Health Organization. 2015. Progress on Sanitation and Drinking Water, WHO Press, United States of America.
 • World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ve Sustainability and Interntional Union for Conservation of Nature (SIUCN). 2012. Water for Business, Initiative Guiding Sustainable Water Management in the Private Sector, Version 3, Geneva.
 • World Economic Forum. 2017. The Global Risks Report 2017. 12th Edition. Geneva.
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Pınar OKAN GÖKTEN
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2017

APA OKAN GÖKTEN, P . (2017). SU MUHASEBESİ VE GRI 303 SU 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI STANDARDI. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 19 (4) , 957-980 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/33192/349822