Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

KAMU SEKTÖRÜ DENETİMİNDE YENİ BİR BAKIŞ: ETİK DENETİMİ

Yıl 2018, Cilt: 20 Sayı: 1, 144 - 161, 08.06.2018
https://doi.org/10.31460/mbdd.345884

Öz

Kamu sektörünün dürüstlük odaklı geliştirilmesi, Yüksek
Denetim Kurumlarının denetim çalışmalarını “etik” ve “etik yönetimin”
önceliklendirildiği “etik denetimler” şeklinde bir yaklaşımla yürütmelerini
zorunlu hale getirmektedir. Kamu sektöründe etik denetimlere duyulan ihtiyaç
yüksek denetim kurumlarının üyesi oldukları organizasyonlarda da gündem
konusunu oluşturmaktadır. Örneğin, Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI)
bünyesinde yer alan Denetim ve Etik Çalışma Gücü tarafından 2017 yılında “Kamu
Sektörü Organizasyonlarında Etik Denetim” konulu bir rehber hazırlanmıştır. Yüksek
denetim kurumları, yapacakları etik denetimler aracılığıyla kamu yönetimine
olan güvenin korunması ve geliştirilmesinde, ilgili ülkenin kamu sektöründe
etik yönetim sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaklardır.Çalışmanın amacı, sürdürülebilir gelişmeyi de dikkate
alarak Yüksek Denetim Kurumlarınca yapılması gereken etik denetimler, nasıl
yapılabileceği ve sağlayacağı kazanımlar hakkında farkındalığı geliştirmektir.

Kaynakça

 • Referans1 Eryılmaz, B. (2008). “Etik Kültürü Geliştirmek”, http://etik.gov.tr/Portals/0/makaleler/1-12bilaleryilmaz.pdf, (18.09.2017)
 • Referans2 EUROSAI Task Force Audit&Ethics (TFAE) Paper (2014), Auditing Ethics in the Public Sector, A general overview of SAI’s practices, http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/activities/Papers/Activities/Auditing%20Ethics/TFAE_paper%20Auditing%20Ethics%20in%20Public%20Sector%20(EN).pdf, (01.06.2017)
 • Referans3 EUROSAI Task Force Audit&Ethics (TFAE) Guideline (2017), “Audit of Ethics in Public Sector Organisations, http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/activities/Papers/ Activities/Guidance/Guidelines%20to%20audit%20ethics.pdf, (01.06.2017)
 • Referans4 INTOSAI ISSAI 100, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamental-auditing-priciples.htm, (01.06.2017)
 • Referans5 INTOSAI ISSAI 12, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/2-prerequisites-for-the-functioning-of-sais.htm , (01.06.2017)
 • Referans6 INTOSAI ISSAI 200, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamental-auditing-priciples.htm, (01.06.2017)
 • Referans7 INTOSAI ISSAI 300, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamental-auditing-priciples.htm, (01.06.2017)
 • Referans8 INTOSAI ISSAI 400, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamental-auditing-priciples.htm, (01.06.2017)
 • Referans9 INTOSAI ISSAI 5130, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/4-auditing-guidelines.htm, (01.06.2017)
 • Referans10 Köse, Dr. H. Ö. 2007. “Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim”, https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/yayinlar/Dunyada_Turkiyede_Yusek_Denetim.pdf, (02.10.2017)
 • Referans11 OECD (2005), “Public Sector Integrity, A Framework For Assessment”, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/public-sector-integrity_9789264010604-en#.WZVPclFJaUk, (17.08.2017)
 • Referans12 The Council of Ethics for the Public Service of the Republic of Turkey, 2009, “An Ethics Reminder For Public Officials”, http://etik.gov.tr/Portals/0/en/Ethics%20Reminder%20for%20Public%20Officials.pdf, (Access: 25.09.2019)
 • Referans13 UZUN, Y. 2017. “Yüksek Denetim Kurumları ve Etik Denetim”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 105, https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/dergi_105_m3.pdf, (20.09.2017)
 • Referans14 Yağanak, E., Önkal, G., “Çevre Etiği”, Felsefe ansiklopedisi (ed.A.Cevizci), Ankara, Nobel Yayınları, 3. Cilt, 2005,s.590, Aktaran: Cevizci, A. 2013. Uygulamalı Etik, 1. Baskı, Say Yayınları, , s.121
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABÖLÜM
Yazarlar

Yaşar Uzun

Yayımlanma Tarihi 8 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 23 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Uzun, Y. (2018). KAMU SEKTÖRÜ DENETİMİNDE YENİ BİR BAKIŞ: ETİK DENETİMİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1), 144-161. https://doi.org/10.31460/mbdd.345884