Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 144 - 161 2018-06-08

KAMU SEKTÖRÜ DENETİMİNDE YENİ BİR BAKIŞ: ETİK DENETİMİ

Yaşar UZUN [1]


Kamu sektörünün dürüstlük odaklı geliştirilmesi, Yüksek Denetim Kurumlarının denetim çalışmalarını “etik” ve “etik yönetimin” önceliklendirildiği “etik denetimler” şeklinde bir yaklaşımla yürütmelerini zorunlu hale getirmektedir. Kamu sektöründe etik denetimlere duyulan ihtiyaç yüksek denetim kurumlarının üyesi oldukları organizasyonlarda da gündem konusunu oluşturmaktadır. Örneğin, Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI) bünyesinde yer alan Denetim ve Etik Çalışma Gücü tarafından 2017 yılında “Kamu Sektörü Organizasyonlarında Etik Denetim” konulu bir rehber hazırlanmıştır. Yüksek denetim kurumları, yapacakları etik denetimler aracılığıyla kamu yönetimine olan güvenin korunması ve geliştirilmesinde, ilgili ülkenin kamu sektöründe etik yönetim sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaklardır.

Çalışmanın amacı, sürdürülebilir gelişmeyi de dikkate alarak Yüksek Denetim Kurumlarınca yapılması gereken etik denetimler, nasıl yapılabileceği ve sağlayacağı kazanımlar hakkında farkındalığı geliştirmektir.

Sürdürülebilir gelişme, etik yönetim altyapısı, etik denetim
 • Referans1 Eryılmaz, B. (2008). “Etik Kültürü Geliştirmek”, http://etik.gov.tr/Portals/0/makaleler/1-12bilaleryilmaz.pdf, (18.09.2017)
 • Referans2 EUROSAI Task Force Audit&Ethics (TFAE) Paper (2014), Auditing Ethics in the Public Sector, A general overview of SAI’s practices, http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/activities/Papers/Activities/Auditing%20Ethics/TFAE_paper%20Auditing%20Ethics%20in%20Public%20Sector%20(EN).pdf, (01.06.2017)
 • Referans3 EUROSAI Task Force Audit&Ethics (TFAE) Guideline (2017), “Audit of Ethics in Public Sector Organisations, http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/activities/Papers/ Activities/Guidance/Guidelines%20to%20audit%20ethics.pdf, (01.06.2017)
 • Referans4 INTOSAI ISSAI 100, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamental-auditing-priciples.htm, (01.06.2017)
 • Referans5 INTOSAI ISSAI 12, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/2-prerequisites-for-the-functioning-of-sais.htm , (01.06.2017)
 • Referans6 INTOSAI ISSAI 200, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamental-auditing-priciples.htm, (01.06.2017)
 • Referans7 INTOSAI ISSAI 300, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamental-auditing-priciples.htm, (01.06.2017)
 • Referans8 INTOSAI ISSAI 400, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamental-auditing-priciples.htm, (01.06.2017)
 • Referans9 INTOSAI ISSAI 5130, http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/4-auditing-guidelines.htm, (01.06.2017)
 • Referans10 Köse, Dr. H. Ö. 2007. “Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim”, https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/yayinlar/Dunyada_Turkiyede_Yusek_Denetim.pdf, (02.10.2017)
 • Referans11 OECD (2005), “Public Sector Integrity, A Framework For Assessment”, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/public-sector-integrity_9789264010604-en#.WZVPclFJaUk, (17.08.2017)
 • Referans12 The Council of Ethics for the Public Service of the Republic of Turkey, 2009, “An Ethics Reminder For Public Officials”, http://etik.gov.tr/Portals/0/en/Ethics%20Reminder%20for%20Public%20Officials.pdf, (Access: 25.09.2019)
 • Referans13 UZUN, Y. 2017. “Yüksek Denetim Kurumları ve Etik Denetim”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 105, https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/dergi_105_m3.pdf, (20.09.2017)
 • Referans14 Yağanak, E., Önkal, G., “Çevre Etiği”, Felsefe ansiklopedisi (ed.A.Cevizci), Ankara, Nobel Yayınları, 3. Cilt, 2005,s.590, Aktaran: Cevizci, A. 2013. Uygulamalı Etik, 1. Baskı, Say Yayınları, , s.121
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Yaşar UZUN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Haziran 2018

APA UZUN, Y . (2018). KAMU SEKTÖRÜ DENETİMİNDE YENİ BİR BAKIŞ: ETİK DENETİMİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (1) , 144-161 . DOI: 10.31460/mbdd.345884