Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 90 - 115 2018-06-08

BT DENETİMİ - BİR ÖRGÜTTEKİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİNE GİRİŞ
IT AUDIT – INTRODUCTION OF THE IT AUDIT IN AN ORGANIZATION

Elda HOXHAJ [1]


İş performansı, değeri ve başarısı, bilgi teknolojisi yönetişimine ve ilgili IT risk yönetim verimliliğine bağlı olarak gittikçe artmaktadır. Denetimin ana hedeflerini gerçekleştirme sahasında (dahili veya harici kaynaklardan olsa da), IT Denetimine ek bir profesyonel araç getirilmesi giderek mutlak ve vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir.

Bu makale, karşılaştırma ve analiz yoluyla IT Denetiminin hem kamu hem özel işletmelerdeki gerekliliğini, önemini ele almayı ve vurgulamayı amaçlamaktadır. Denetim'in yeni önemli bir alanı ve güçlü risk değerlendirme aracı olan BT Denetim, daha yüksek bir verimlilik seviyesine ulaşır ve kurumsal sistemin kendisi ve tüm paydaşlar için de maksimum işletme değeri / performansı elde etmesini sağlar.

Bir taraftan bu makale etkili IT Denetiminin kanıtlanmış avantajlarını en iyi şekilde uygulamalarla vurgularken, diğer tarafta ise, diğer kuruluşları da teşvik etmek ve IT denetimini kendi kuruluş şemasında tanıtmaktır.    

Business performance, value and success are more and more depending on information technology governance and on the related IT risk management efficiency. To completely accomplish the main objectives of Auditing, internally or externally sourced, in this era, the introduction of an additional professional tool, the IT Audit, is being increasingly considered as an absolute and indispensable need.

This paper aims to treat and emphasize, through comparison and analysis, the necessity and relevance of IT Audit, in both public and private enterprises. IT Audit, as a new important field and strong risk assessment tool of Auditing, drives to a higher level of efficiency and ensures that the enterprise system is getting the maximum business value / performance for itself and for all stakeholders too.

Highlighting the evidenced advantages of an effective IT Audit through best practices, the paper’s purpose is to strongly motivate and encourage other organization as well to introduce the IT Audit in their org chart.

  • Paper publishment at Journal of the MODAV
  • Presentation made at Modal Conference 2017 - Tirana, Albania
  • 14th International Conference on Accounting – Auditing for Sustainability and Development
Birincil Dil en
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0293-9663
Yazar: Elda HOXHAJ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Albania


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Haziran 2018

APA HOXHAJ, E . (2018). IT AUDIT – INTRODUCTION OF THE IT AUDIT IN AN ORGANIZATION. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (1) , 90-115 . DOI: 10.31460/mbdd.356599