Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ENTEGRE RAPORLAMA VE YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı , 47 - 64, 25.02.2020
https://doi.org/10.31460/mbdd.646468

Öz

Bu çalışmanın amacı, entegre raporlamanın yerel yönetimlerde uygulanabilirliğinin ve sağlayacağı katkının ortaya konulmasıdır. Amaca yönelik olarak oluşturulan araştırma sorularından ilki, toplumda işletmenin ilişkide olduğu, işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle işletmeyi etkileyen tüm toplumsal taraflar olarak tanımlanan paydaşların niçin belediyeler açısından önemli olduğunun ortaya konulması, ikincisi ise, entegre raporlamanın yerel yönetimler için neden önemli olduğunun cevaplanmasıdır. 

Kaynakça

 • Balasingam, S., Arumugam, D., Hui, K.A. 2019. “The Challenges in Adopting and Implementing Integrated Reporting in Public Listed Companies in Malaysia”, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol. 7, No. 5, pp. 127-134.
 • Biondi, L., Bracci, E. 2018. Sustainability, Popular and Integrated Reporting in The Public Sector: A Fad and Fashion Perspective. Sustainability, 10(9), 3112.
 • Belediye Kanunu, Kanun No: 5393, RG. T: 13.07.2005, S: 25874
 • Caruana, J., Grech, I. 2019. Tweaking Public Sector Reporting With Integrated Reporting (IR) Concepts. Public Money & Management, 1-9.
 • Guthrie, J., Manes-Rossi, F., & Orelli, R. L. 2017. Integrated reporting And İntegrated Thinking İn Italian Public Sector Organisations. Meditari Accountancy Research, 25(4), 553-573. https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2017-0155
 • Farneti, F., Casonato, F., Montecalvo, M., De Villiers, C. 2019. The İnfluence Of İntegrated Reporting And Stakeholder İnformation Needs On The Disclosure Of Social İnformation İn A State-Owned Enterprise. Meditari Accountancy Research.
 • Kadıköy Belediyesi Entegre Raporu (2019), http://www.kadikoyakademi.org/wp-content/uploads/2019/01/Dr.-Erkin-Erimez-Entegre-Raporlama-ve-Kad%C4%B1k%C3%B6y-Belediyesi.pdf, (Erişim Tarihi: 05.02.2019).
 • Katsikas, E., Manes, F, Rebecca, R., Orelli, L. 2017. Towards Integrated Reporting Accounting Change in the Public Sector, Springer.
 • Montecalvo, M., Farneti, F., De Villiers, C. 2018. The Potential Of İntegrated Reporting To Enhance Sustainability Reporting İn The Public Sector. Public Money & Management, 38(5), 365-374.
 • Nistor, C., Stefanescu, C., Oprisor, T., Crisan, A. 2019. "Approaching public sector transparency through an integrated reporting benchmark", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 17 No. 2, pp. 249-270. https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2017-0048
 • Turkey’s Sustainable Developments Goals. 2019. Gönüllü Ulusal İncelemeler (VNRs), https://www.undp.org/content/dam/turkey/UNDP-TR-VNR-2019-REPORT.pdf (Erişim Tarihi: 01.06.2019).Türkiye Belediyeler Birliği http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/genel-istatistikler/ (Erişim Tarihi: 12.11.2019).Sustainability Reporting for Public Sector. 2005. Global Reporting Initiative.
 • Sustainability Reporting for Public Sector. 2008. United Nations.
 • Sustainability Reporting for Public Sector. 2008. World Bank.
 • Yerel Gündem 21, T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/yerel-gundem-21.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 21.01.2019).
 • Yerel ve Bölgesel Hükümet Ağları (LRGs) https://www.ccre.org/docs/overview_paper_cemr_epsu_ tk.pdf (Erişim Tarihi: 21.01.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABÖLÜM
Yazarlar

Beyhan MARŞAP (Sorumlu Yazar)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-2139-7169
Türkiye


Bilge Leyli DEMİREL Bu kişi benim
YALOVA ÜNİVERSİTESİ, YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-8807-4631
Türkiye


Ayşenur ALTINAY
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6963-2346
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Şubat 2020
Başvuru Tarihi 13 Kasım 2019
Kabul Tarihi 17 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 22, Sayı

Kaynak Göster

APA Marşap, B. , Demirel, B. L. & Altınay, A. (2020). ENTEGRE RAPORLAMA VE YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , MODAV 16. Uluslararası Muhasebe Konferansı Özel Sayısı , 47-64 . DOI: 10.31460/mbdd.646468