Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PROVISIONS IN ACCOUNTING

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 1, 21 - 37, 30.03.2020
https://doi.org/10.31460/mbdd.410916

Öz

In terms of meaning and scope, it is normal that the provision term like many other terms can be used in different fields and forms. Creating turmoil by reflecting provision and making provision in a different and contradictory way by general regulations and publications in the same field is not normal. The aim of this study is to contribute to the elimination of this turmoil by evaluating the explanations in the foundation related with the term provision. In this study Turkish Commercial Code, Tax Procedure Law, Uniform Accounting Standards, Turkish Accounting Standards, and arrangements in the accounting systems of banking and insurance companies were investigated from various aspects and the findings were presented in a list at the end of the study.

Kaynakça

 • 1 sayılı Muhasebe Uygulama Genel Tebliği www.mevzuat.gov.tr./mevzuatMetin (Erişim Tarihi:30.10.2017)
 • Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Teblig. https.www.tsb.org.tr.sigortacılık-hesap-plani (Erişim Tarihi:10.12.2017)
 • Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ. www.tbb.org.tr/Dosyalar/Düzenlemeler/Bankaların/THP-Tebliğ (Erişim Tarihi:10.12.2017)
 • Türk Ticaret Kanunu. www.mevzuat.gov.tr./mevzuatMetin (Erişim Tarihi:10.12.2017)
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları. www.kgk.gov.tr./content/detail (Erişim Tarihi: 20.12.2017)
 • Vergi Usul Kanunu. mevzuat.gov.tr./mevzuatMetin (Erişim Tarihi: 15.12.2017)

MUHASEBEDE KARŞILIKLAR

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 1, 21 - 37, 30.03.2020
https://doi.org/10.31460/mbdd.410916

Öz

Birçok terim gibi karşılık teriminin de farklı alanlarda, anlam ve kapsam açısından, farklı biçimlerde kullanılması doğaldır. Doğal olmayan aynı alandaki genel düzenlemelerin ve yayınların, karşılık ve karşılık ayırma konusunu birbirinden farklı ve çelişkili şekilde yansıtarak kargaşa yaratmasıdır. Bu çalışmanın amacı, karşılık terimine ilişkin olarak temel dayanaklardaki açıklamaları değerlendirerek bu kargaşanın giderilmesine katkıda bulunmaktır. Çalışmada; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Türkiye Muhasebe Standartları ile bu konudaki uygulamaları ile özellik gösteren bankacılık ve sigortacılık işletmelerinin muhasebe sistemlerindeki düzenlemeler çeşitli açılardan incelenmiş, yapılan tespitler çalışmanın sonunda bir liste halinde sunulmuştur. 

Kaynakça

 • 1 sayılı Muhasebe Uygulama Genel Tebliği www.mevzuat.gov.tr./mevzuatMetin (Erişim Tarihi:30.10.2017)
 • Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Teblig. https.www.tsb.org.tr.sigortacılık-hesap-plani (Erişim Tarihi:10.12.2017)
 • Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ. www.tbb.org.tr/Dosyalar/Düzenlemeler/Bankaların/THP-Tebliğ (Erişim Tarihi:10.12.2017)
 • Türk Ticaret Kanunu. www.mevzuat.gov.tr./mevzuatMetin (Erişim Tarihi:10.12.2017)
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları. www.kgk.gov.tr./content/detail (Erişim Tarihi: 20.12.2017)
 • Vergi Usul Kanunu. mevzuat.gov.tr./mevzuatMetin (Erişim Tarihi: 15.12.2017)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Orhan SEVİLENGÜL (Sorumlu Yazar)
0000-0003-2139-7169
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2020
Başvuru Tarihi 29 Mart 2018
Kabul Tarihi 15 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sevilengül, O. (2020). MUHASEBEDE KARŞILIKLAR . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 22 (1) , 21-37 . DOI: 10.31460/mbdd.410916