Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE COST EFFECTIVENESS ANALYSIS HOME FOTOTHERAPY IN ANKARA: EVALUATION IN TERMS OF THE COST EFFECTIVENESS RATE

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 4, 767 - 796, 29.12.2016

Öz

The main goal of this study is to evaluate the cost effectiveness of home fototheraphy that is provided by the Ministry of Health in Turkey. This study examines 245 newborns with their mothers at tree hospitals in Ankara between 2014 and 2015. The home fototheraphy is compared to hospital fotothreaphy in terms of, cost, clinic and emotional level. In this study, it is found that home fototherapy is cost effective.

Kaynakça

 • Cameron, H., S. Yule, R. S. Dawe, S. H. Ibbotson, H. Moseley, J. Ferguson. 2014. “Review of an Established UK Home Phototherapy Service 1998-2011: İmproving Access to a Cost-Effective Treatment For Chronic Skin Disease”, Public Health, 128(4).
 • Cunnıngham, S. J. 2000. “Economic Evaluation of Healthcare -Is it Important to us?”, British Dental Journal, 188(5).
 • Çalışkan, Z. 2009. “Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemi Olarak Maliyet-Etkililik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2).
 • Cox, H. L. 2006. “Economic Evaluation in Critical Care Medicine”, Journal of Critical Care, 21.
 • Çelik, Y. 2013. Sağlık Ekonomisi. 2. Baskı, Siyasal Yayınevi, 48-287, Ankara.
 • Doğan B.G., N. Subaşı. 2006. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Drummond, M.F. 2005. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes, New York, Oxford Medical Publications.
 • Drummond, M.F., R. Aguiar-Ibáñez, J. Nixon. 2006. “Economic Evaluation”, Singapore Medicine Journal, 47(6).
 • Eggert, L.D., R. A. Pollary, D. S. Folland, A. L. Jung. 1985. “Home Phototherapy Treatment of Neonatal Jaundice”, Clinical Pediatrics, 76.
 • Elliot, R., K. Payne. 2005. Essentials of Economic Evaluation in Healthcare. London: Pharmaceutical Press.
 • Fuller, J. 1990. “Home Phototherapy”, İnternational Journal Of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 9.
 • Garber, A.M., C. E. Phelps. 1997. “Economic Foundations of Costeffectiveness Analysis”, Journal of Health Economics, 16.
 • Gerdtham, U.G., D. Lundin. 2004. “Why Did Drug Spending İncrease During The 1990s?, A Decomposition Based on Swedish Data”, Pharmacoeconomics, 22(1).
 • Goodacre, S., C. Mccabe 2002. “An Introduction to Economic Evaluation, The Emergency”, Medicine Journal, 19.
 • Grabert, B,.E., C. Wardwell, S. K. Harburg. 1986. “Home Phototherapy. An Alternative To Prolonged Hospitalization Of The Full-Term, Well Newborn”, Clinical Pediatrics, 25.
 • Jackson, C.L., D. Tudehope, L. Willis, T. Law, J. Venz. 2000. “Home Phototherapy For Neonatal Jaundice--Technology And Teamwork Meeting Consumer And Service Need”, Aust Health Reviwer, 23:162-8.
 • Koek, M.B., V. Sigurdsson, H. Van Weelden, P. H. Steegmans,C. A. Bruijnzeel-Koomen, E. Buskens. 2010. “Cost Effectiveness of Home Ultraviolet B Phototherapy for Psoriasis: Economic Evaluation of a Randomised Controlled Trial (PLUTO Study)” BMJ, 340,1490.
 • Meropol, S.B., A. A. Luberti, A. De Jong, J. C. Weiss. 1993. “Home Phototherapy: Use And Attitudes Among Community Pediatricians”, Pediatrics, 91.
 • Nolan, B.V., B. A. Yentzer, S. R. Feldman. 2010. “A Review Of Home Phototherapy For Psoriasis”, Dermatol Online Journal, 16(2).
 • Öner, N., A. Le Compte. 1998. Süreksiz Durumluk: Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, 2.Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • Özyavaş, S., Ü. Aksoy. “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Etkililik Analizi” Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu, WEB: http://www.sdplatform.com/Dergi/312/Birincibasamak-saglik-kuruluslarinda-maliyet-etkililik-analizi.aspx (Erişim Tarihi: 13.04.2014).
 • Rogerson, A.G., E. R. Grossman, H. S. Gruber, R. C. Boynton, J. G. Cuthbertson. 1986. “14 Years Of Experience With Home Phototherapy”, Clinical Pediatrics (Phila), 25.
 • Slater, L., M. F. Brewer. 1984. “Home Versus Hospital Phototherapy For Term İnfants With Hyperbilirubinemia: A Comparative Study”, Clinical Pediatrics, 73: 51.
 • Subaşı, N., Z. Öztek. 2006. Türkiye’de Karşılanamayan Bir Gereksinim: Evde Bakım Hizmeti., Gata Basımevi, Ankara.
 • Yelverton, C.B., A. S. Kulkarni, R. Balkrishnan, S. R. Feldman. 2006. “Home Ultraviolet B Phototherapy: A Cost-Effective Option For Severe Psoriasis”, Management Care Interface, 19(1).
 • Weinstein, M.C., W. G. Manning Jr. 1997. “Theoretical Issues in Cost-Effectiveness Analysis”, Journal of Health Econ, Feb;16 (1): 121-8.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629696005115 (Erişim Tarihi: 24.08.2015).

ANKARA İLİNDE EVDE FOTOTERAPİ UYGULAMASININ MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİ: MALİYET ETKİLİLİK ORANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 4, 767 - 796, 29.12.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan evde fototerapi uygulamasının maliyet-etkililiğini değerlendirmektir. Çalışma 2014 – 2015 yılları arasında Ankara’da faaliyet gösteren üç kamu hastanesinde fototerapi alan 245 yenidoğan ve anneleri ile yürütülmüştür. Çalışmada evde fototerapi uygulaması ile hastanede fototerapi uygulamasını maliyet, klinik ve duygu durumları açısından karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, evde fototerapi uygulamasının hastanede yapılan fototerapi uygulamasına göre maliyet açısından daha etkili olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Cameron, H., S. Yule, R. S. Dawe, S. H. Ibbotson, H. Moseley, J. Ferguson. 2014. “Review of an Established UK Home Phototherapy Service 1998-2011: İmproving Access to a Cost-Effective Treatment For Chronic Skin Disease”, Public Health, 128(4).
 • Cunnıngham, S. J. 2000. “Economic Evaluation of Healthcare -Is it Important to us?”, British Dental Journal, 188(5).
 • Çalışkan, Z. 2009. “Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemi Olarak Maliyet-Etkililik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2).
 • Cox, H. L. 2006. “Economic Evaluation in Critical Care Medicine”, Journal of Critical Care, 21.
 • Çelik, Y. 2013. Sağlık Ekonomisi. 2. Baskı, Siyasal Yayınevi, 48-287, Ankara.
 • Doğan B.G., N. Subaşı. 2006. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Drummond, M.F. 2005. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes, New York, Oxford Medical Publications.
 • Drummond, M.F., R. Aguiar-Ibáñez, J. Nixon. 2006. “Economic Evaluation”, Singapore Medicine Journal, 47(6).
 • Eggert, L.D., R. A. Pollary, D. S. Folland, A. L. Jung. 1985. “Home Phototherapy Treatment of Neonatal Jaundice”, Clinical Pediatrics, 76.
 • Elliot, R., K. Payne. 2005. Essentials of Economic Evaluation in Healthcare. London: Pharmaceutical Press.
 • Fuller, J. 1990. “Home Phototherapy”, İnternational Journal Of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 9.
 • Garber, A.M., C. E. Phelps. 1997. “Economic Foundations of Costeffectiveness Analysis”, Journal of Health Economics, 16.
 • Gerdtham, U.G., D. Lundin. 2004. “Why Did Drug Spending İncrease During The 1990s?, A Decomposition Based on Swedish Data”, Pharmacoeconomics, 22(1).
 • Goodacre, S., C. Mccabe 2002. “An Introduction to Economic Evaluation, The Emergency”, Medicine Journal, 19.
 • Grabert, B,.E., C. Wardwell, S. K. Harburg. 1986. “Home Phototherapy. An Alternative To Prolonged Hospitalization Of The Full-Term, Well Newborn”, Clinical Pediatrics, 25.
 • Jackson, C.L., D. Tudehope, L. Willis, T. Law, J. Venz. 2000. “Home Phototherapy For Neonatal Jaundice--Technology And Teamwork Meeting Consumer And Service Need”, Aust Health Reviwer, 23:162-8.
 • Koek, M.B., V. Sigurdsson, H. Van Weelden, P. H. Steegmans,C. A. Bruijnzeel-Koomen, E. Buskens. 2010. “Cost Effectiveness of Home Ultraviolet B Phototherapy for Psoriasis: Economic Evaluation of a Randomised Controlled Trial (PLUTO Study)” BMJ, 340,1490.
 • Meropol, S.B., A. A. Luberti, A. De Jong, J. C. Weiss. 1993. “Home Phototherapy: Use And Attitudes Among Community Pediatricians”, Pediatrics, 91.
 • Nolan, B.V., B. A. Yentzer, S. R. Feldman. 2010. “A Review Of Home Phototherapy For Psoriasis”, Dermatol Online Journal, 16(2).
 • Öner, N., A. Le Compte. 1998. Süreksiz Durumluk: Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, 2.Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • Özyavaş, S., Ü. Aksoy. “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Etkililik Analizi” Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu, WEB: http://www.sdplatform.com/Dergi/312/Birincibasamak-saglik-kuruluslarinda-maliyet-etkililik-analizi.aspx (Erişim Tarihi: 13.04.2014).
 • Rogerson, A.G., E. R. Grossman, H. S. Gruber, R. C. Boynton, J. G. Cuthbertson. 1986. “14 Years Of Experience With Home Phototherapy”, Clinical Pediatrics (Phila), 25.
 • Slater, L., M. F. Brewer. 1984. “Home Versus Hospital Phototherapy For Term İnfants With Hyperbilirubinemia: A Comparative Study”, Clinical Pediatrics, 73: 51.
 • Subaşı, N., Z. Öztek. 2006. Türkiye’de Karşılanamayan Bir Gereksinim: Evde Bakım Hizmeti., Gata Basımevi, Ankara.
 • Yelverton, C.B., A. S. Kulkarni, R. Balkrishnan, S. R. Feldman. 2006. “Home Ultraviolet B Phototherapy: A Cost-Effective Option For Severe Psoriasis”, Management Care Interface, 19(1).
 • Weinstein, M.C., W. G. Manning Jr. 1997. “Theoretical Issues in Cost-Effectiveness Analysis”, Journal of Health Econ, Feb;16 (1): 121-8.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629696005115 (Erişim Tarihi: 24.08.2015).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABÖLÜM
Yazarlar

Nazan TORUN
SAĞLIK BAKANLIĞI
0000-0003-1793-3248
Türkiye


Yıldız AYANOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 25 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Torun, N. & Ayanoğlu, Y. (2016). ANKARA İLİNDE EVDE FOTOTERAPİ UYGULAMASININ MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİ: MALİYET ETKİLİLİK ORANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 18 (4) , 767-796 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/54709/747113