Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MARKET REACTION TO GOOD AND BAD EARNING ANNOUNCEMENTS: AN APPLICATION IN BORSA ISTANBUL

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 2, 276 - 295, 30.06.2020
https://doi.org/10.31460/mbdd.700635

Öz

The aim of the study is to measure the investors' response to the good and bad earnings announcements announced by the firms and determine how these announcements affect the stock returns. The study covers the period of 2015-2018 and has been analyzed by the event study method on the companies included in the BIST 30 index. As a result of the study, it was determined that both good and bad earnings announcements were effective on cumulative abnormal returns. It has been observed that this effect is higher in companies whose profitability and loss increased by more than 50% compared to the previous period.

Kaynakça

 • Afego, Pyemo N. 2013. "Stock price response to earnings announcements: Evidence from the Nigerian Stock Market." Journal of African Business, 14(3): 141-149.
 • Agrawal, A. and Nasser, T. 2012. “Insider trading in takeover targets”, Journal of Corporate Finance, 18 (3): 598-625.
 • Albaity, M. ve Said, D. S. 2016. “Impact of Open-Market Share Repurchases on Long-Term Stock Returns: Evidence from the Malaysian Market”. SAGE Open, 6(4), 2158244016670199.
 • Arsoy, M. F. 2017. “Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2): 1-22.
 • Ball, R. ve P. Brown. 1968. “An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers”, Journal of Accounting Research, 6(2): 159-178.
 • Chi, L. C. ve T. C. Tang. 2007. “Impact of Reorganization Announcements on Distressed-Stock Returns”, Economic Modelling, 24(5): 749-767.
 • Cready, W. M. and Gurun, U. G. 2010. “Aggregate market reaction to earnings announcements”, Journal of Accounting Research, 48(2): 289–334.
 • Damodaran, A. 2012. Investment Philosophies: Successful Strategies and the Investors Who Made Them Work, John Wiley & Sons. New Jersey ABD.
 • De Bondt, W. FM, ve Thaler R. 1985. "Does the stock market overreact?." The Journal of Finance 40(3): 793-805.
 • Eades, K. M., P. J Hess. ve E. H. Kim. 1994. “Time Series Variation in Dividend Pricing”, The Journal of Finance, 49(5): 1617-1638.
 • Eraslan, M. ve Koç, S. 2017. “Kâr Payı Ödemelerinin Hisse Başına Kâra Etkisinin Analizi: Bist Çimento Sektöründe Bir Uygulama”. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2): 158-180.
 • Ertaş, F. C. ve Karaca S. 2010. “Kâr Dağıtımının İlânı ve Gerçekleşmesi Arasında Geçen Sürenin Firma Değerine Etkisi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (47): 58-68.
 • Fama, E. 1970. "Efficient capital markets: A review of theory and empirical work." The Journal of Finance 25(2): 383-417.
 • Fama, E. and French, K. 2001. “Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?”. Journal of Financial Economics, 60(3), 44.
 • Isa, Mansor and Lee, Siew-Peng 2014. “Market Reactions to Share Repurchase Announcements in Malaysia”, Asian Academy of Management Journal of Accounting And Finance, 10(1): 45–73.
 • Joshi, Dr. Divyang and Pradhan, Tushar S, 2018. “A Study on the Impact of Earning News on Investors’ Decision”. Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=3392190 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3392190 (Erişim Tarihi: 18.04.2020)
 • Kaderli, Y. 2007. “Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (36).
 • Kaderli, Y. ve H. Başkaya. 2014. “Halka Açık Firmalarda Kâr Payı Dağıtım Duyurularının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1): 49-64.
 • Karakuş, R., İ. Zor ve Ş. Y. Küçük. 2017. “Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (75).
 • Kırbaş, A. 2015. Temettü duyurularının hisse senedi getirilenlerine olan etkilerinin analizi: Borsa İstanbul şirketlerinde bir uygulama. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015.
 • Kothari, Sagar P. and Jerold B. Warner. 2006. "Econometrics of Event Studies, Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance." Volume A (Handbooks in Finance Series, Elsevier/North-Holland): 3-36.
 • Lee, C. I., Ejara, D. D. and Gleason, K. C. 2010. “An empirical analysis of European stock repurchases”. Journal of multinational financial management, 20(2-3): 114-125.
 • Mandacı, P. E. 2004. “Şirketlerin Birleşme ve Satın Alma Duyurularının Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri”, İktisat İşletme ve Finans, 19(225): 118-124.
 • Mian, G. M. and Sankaraguruswamy, S. 2012. “Investor sentiment and stock market response to earnings news”, The Accounting Review, 87(4): 1357–1384
 • Sakarya, Ş., Çalış, N. ve Kayacan, M. A. 2018. Temettü Ödeme Duyurularının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”. Sakarya İktisat Dergisi, 7(2): 92-106.
 • Sermaye Piyasası Kurumu (SPK). www.spk.gov.tr (Erişim Tarihi: 14.11.2013).
 • Savor, P. G. 2012. “Stock returns after major price shocks: The impact of information”, Journal of Financial Economics, 106(3): 635–659.
 • Skinner, D. J. 1994. “Why Firms Voluntarily Disclose Bad News”, Journal of Accounting Research, 32(1): 38-60.
 • Sponholtz, C. 2005. “The information content of earnings announcements in Denmark”, Paper presented at the European Accounting Association Conference, Prague, Czech Republic.
 • Su, N. H. & Lin, C. J. 2012. “The impact of open-market share repurchases on long-term stock returns: evidence from the Taiwanese market”. Emerging Markets Finance and Trade, 48(sup2): 200-229.
 • Taşdemir, A. ve Erkan, A. L. S. U. 2019. “Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerine Kısa Dönem Etkisi: Bist İmalat Sektörü Örneği”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(3): 340-357.
 • Yılancı, V. ve Ş. Bozoklu. 2014. “Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi”, Ege Academic Review, 14(2): 211-220.
 • Yıldız, B., R. İ. Gökbulut ve T. Korkmaz. 2014. “Firmalarda Temettü Politikalarını Etkileyen Unsurlar: BİST Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1): 185-206.
 • Yücel, R. 2005. “Zarar ve karların hisse senedi getirileri ve muhasebe karları arasındaki ilişki üzerindeki etkileri”. İktisat İşletme ve Finans, 20(233): 46-59.

İYİ VE KÖTÜ KAZANÇ İLANLARINA KARŞI PİYASANIN TEPKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 2, 276 - 295, 30.06.2020
https://doi.org/10.31460/mbdd.700635

Öz

Çalışmanın amacı, firmalar tarafından açıklanan iyi ve kötü kazanç ilanlarına karşı yatırımcıların tepkisini ölçmek, söz konusu ilanların hisse senedi getirilerini ne yönde etkilediğini tespit etmektir. Çalışma 2015-2018 dönemini kapsamakta olup, BİST 30 endeksine dâhil firmalar üzerinde olay çalışması yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda hem iyi hem de kötü kazanç ilanlarının kümülatif anormal getiriler üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu etkinin, bir önceki döneme nazaran karlılığı ve zararı %50’den fazla artan işletmelerde daha yüksek olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Afego, Pyemo N. 2013. "Stock price response to earnings announcements: Evidence from the Nigerian Stock Market." Journal of African Business, 14(3): 141-149.
 • Agrawal, A. and Nasser, T. 2012. “Insider trading in takeover targets”, Journal of Corporate Finance, 18 (3): 598-625.
 • Albaity, M. ve Said, D. S. 2016. “Impact of Open-Market Share Repurchases on Long-Term Stock Returns: Evidence from the Malaysian Market”. SAGE Open, 6(4), 2158244016670199.
 • Arsoy, M. F. 2017. “Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2): 1-22.
 • Ball, R. ve P. Brown. 1968. “An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers”, Journal of Accounting Research, 6(2): 159-178.
 • Chi, L. C. ve T. C. Tang. 2007. “Impact of Reorganization Announcements on Distressed-Stock Returns”, Economic Modelling, 24(5): 749-767.
 • Cready, W. M. and Gurun, U. G. 2010. “Aggregate market reaction to earnings announcements”, Journal of Accounting Research, 48(2): 289–334.
 • Damodaran, A. 2012. Investment Philosophies: Successful Strategies and the Investors Who Made Them Work, John Wiley & Sons. New Jersey ABD.
 • De Bondt, W. FM, ve Thaler R. 1985. "Does the stock market overreact?." The Journal of Finance 40(3): 793-805.
 • Eades, K. M., P. J Hess. ve E. H. Kim. 1994. “Time Series Variation in Dividend Pricing”, The Journal of Finance, 49(5): 1617-1638.
 • Eraslan, M. ve Koç, S. 2017. “Kâr Payı Ödemelerinin Hisse Başına Kâra Etkisinin Analizi: Bist Çimento Sektöründe Bir Uygulama”. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2): 158-180.
 • Ertaş, F. C. ve Karaca S. 2010. “Kâr Dağıtımının İlânı ve Gerçekleşmesi Arasında Geçen Sürenin Firma Değerine Etkisi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (47): 58-68.
 • Fama, E. 1970. "Efficient capital markets: A review of theory and empirical work." The Journal of Finance 25(2): 383-417.
 • Fama, E. and French, K. 2001. “Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?”. Journal of Financial Economics, 60(3), 44.
 • Isa, Mansor and Lee, Siew-Peng 2014. “Market Reactions to Share Repurchase Announcements in Malaysia”, Asian Academy of Management Journal of Accounting And Finance, 10(1): 45–73.
 • Joshi, Dr. Divyang and Pradhan, Tushar S, 2018. “A Study on the Impact of Earning News on Investors’ Decision”. Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=3392190 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3392190 (Erişim Tarihi: 18.04.2020)
 • Kaderli, Y. 2007. “Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (36).
 • Kaderli, Y. ve H. Başkaya. 2014. “Halka Açık Firmalarda Kâr Payı Dağıtım Duyurularının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1): 49-64.
 • Karakuş, R., İ. Zor ve Ş. Y. Küçük. 2017. “Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (75).
 • Kırbaş, A. 2015. Temettü duyurularının hisse senedi getirilenlerine olan etkilerinin analizi: Borsa İstanbul şirketlerinde bir uygulama. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015.
 • Kothari, Sagar P. and Jerold B. Warner. 2006. "Econometrics of Event Studies, Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance." Volume A (Handbooks in Finance Series, Elsevier/North-Holland): 3-36.
 • Lee, C. I., Ejara, D. D. and Gleason, K. C. 2010. “An empirical analysis of European stock repurchases”. Journal of multinational financial management, 20(2-3): 114-125.
 • Mandacı, P. E. 2004. “Şirketlerin Birleşme ve Satın Alma Duyurularının Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri”, İktisat İşletme ve Finans, 19(225): 118-124.
 • Mian, G. M. and Sankaraguruswamy, S. 2012. “Investor sentiment and stock market response to earnings news”, The Accounting Review, 87(4): 1357–1384
 • Sakarya, Ş., Çalış, N. ve Kayacan, M. A. 2018. Temettü Ödeme Duyurularının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”. Sakarya İktisat Dergisi, 7(2): 92-106.
 • Sermaye Piyasası Kurumu (SPK). www.spk.gov.tr (Erişim Tarihi: 14.11.2013).
 • Savor, P. G. 2012. “Stock returns after major price shocks: The impact of information”, Journal of Financial Economics, 106(3): 635–659.
 • Skinner, D. J. 1994. “Why Firms Voluntarily Disclose Bad News”, Journal of Accounting Research, 32(1): 38-60.
 • Sponholtz, C. 2005. “The information content of earnings announcements in Denmark”, Paper presented at the European Accounting Association Conference, Prague, Czech Republic.
 • Su, N. H. & Lin, C. J. 2012. “The impact of open-market share repurchases on long-term stock returns: evidence from the Taiwanese market”. Emerging Markets Finance and Trade, 48(sup2): 200-229.
 • Taşdemir, A. ve Erkan, A. L. S. U. 2019. “Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerine Kısa Dönem Etkisi: Bist İmalat Sektörü Örneği”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(3): 340-357.
 • Yılancı, V. ve Ş. Bozoklu. 2014. “Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi”, Ege Academic Review, 14(2): 211-220.
 • Yıldız, B., R. İ. Gökbulut ve T. Korkmaz. 2014. “Firmalarda Temettü Politikalarını Etkileyen Unsurlar: BİST Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1): 185-206.
 • Yücel, R. 2005. “Zarar ve karların hisse senedi getirileri ve muhasebe karları arasındaki ilişki üzerindeki etkileri”. İktisat İşletme ve Finans, 20(233): 46-59.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Halime ŞİMŞEK
Türk Telekom Assistt AŞ
0000-0002-1034-526X
Türkiye


Durmus YİLDİRİM (Sorumlu Yazar)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-8004-3427
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 8 Mart 2020
Kabul Tarihi 8 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şimşek, H. & Yildirim, D. (2020). İYİ VE KÖTÜ KAZANÇ İLANLARINA KARŞI PİYASANIN TEPKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 22 (2) , 276-295 . DOI: 10.31460/mbdd.700635