Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNE ETKİSİ: YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 4, 725 - 762, 31.12.2020
https://doi.org/10.31460/mbdd.763014

Öz

Bu çalışmada, yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesinde gerçeğe uygun değer yönteminin kullanımının finansal oranlar üzerine etkisine dair delil sağlanması amaçlanmıştır. Araştırma, BIST Pay Piyasası’na kayıtlı finansal kurumlar dışında kalan ve yatırım amaçlı gayrimenkullere sahip 34 şirket üzerinde frekans analizi kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada, yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesinde gerçeğe uygun değer yönteminin kullanımının maliyet yönteminin kullanıldığı duruma göre araştırma kapsamındaki şirketlerin faaliyet oranları ve borsa performans oranları üzerindeki etkisinin olumsuz yönde olduğu; finansal yapı oranları ve kârlılık oranları üzerindeki etkisinin ise orana göre değişebildiği yani olumlu ya da olumsuz yönde olabildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akgün, A.İ. 2013. “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkisi: İMKB’ye Yönelik Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 10-26.
 • Alkan, B.Ş. 2019. “Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkisi”, The Journal of Social Science, 3(5), 61-79.
 • Baker, P.S. 2011. “An Examination of Potential Changes in Ratio Measurements Historical Cost versus Fair Value Measurement in Valuing Tangible Operational Assets”, Journal of Accounting and Finance, 11(2), 170-176.
 • BIST. https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/73/islem-goren-sirketler (Erişim Tarihi: 09.09.2020).
 • Blanchette, M., Racicot, F.E. ve Girard, J.Y. 2011. “The Effects of IFRS on Financial Ratios: Early Evidence in Canada”, Certified General Accountants Association of Canada, https://www.researchgate.net/publication/254398672_The_Effects_of_IFRS_on_Financial_Ratios_Early_Evidence_in_Canada/link/5453962b0cf2cf51647c1b73/download, (Erişim Tarihi: 09.09.2020).
 • Canbaş, S., Kandır, S.Y. ve Erişmiş, A. 2007. “Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44(512), 15-27.
 • Cebeci, Y. ve Gökçen, G. 2019. “Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisine İlişkin Borsa İstanbul’da İçerik Analizi”, Journal of Research in Business, 4(2), 196-215.
 • Christensen, H.B. ve V. Nikolaev. 2009. “Who Uses Fair Value Accounting for Non-Financial Assets after IFRS Adoption?”, University of Chicago Booth School of Business, Working Paper No. 09-12, 1-44. https://www.researchgate.net/publication/255999231_Who_Uses_Fair-Value_Accounting_ for_Non-Financial_Assets_Following_IFRS_Adoption/citation/download, (Erişim Tarihi: 09.05.2020).
 • Dobija, D. ve Klimczak, K.M. 2010. “Development of Accounting in Poland: Market Efficiency and the Value Relevance of Reported Earnings”, The International Journal of Accounting, 45(3), 356-374.
 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve. 2005, Mayıs 16. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 25702.
 • Gökgöz, A. ve Şentürk, F. 2015. “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerin Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Hiyerarşisinde Kullandıkları Seviye Girdilerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(4), 67-80.
 • Gönen, S. ve Güryel, A. 2016. “Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin TMS 40 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(3), 133-157.
 • Gürsel, Ö. 1995. “Değerleme Yöntemleri”, Mali Hukuk Dergisi, 57, 7-15.
 • ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales). 2018. Measurement in Financial Reporting. Information for Better Markets, An Initiative from the Institute of Chartered Accountants in England & Wales. https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/financial-reporting/information-for-better-markets/ifbm-reports/measurement-in-financial-reporting.ashx, (Erişim Tarihi: 09.05.2020).
 • Jordan, C.E. ve Clark, S.J. 2002. “Comprehensive Income: How Is It Being Reported and What Are Its Effects?”, The Journal of Applied Business Research, 18(2), 1-8.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu, https://www.kap.org.tr/ (Erişim Tarihi: 09.09.2020).
 • Netek, Okan. 2012. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı. https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/19984/, (Erişim Tarihi: 09.09.2020).
 • Özerhan, Y. ve Yanık, S. 2012. Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları – Türkiye Finansal Raporlama Standartları, 2. Baskı, Ankara: TÜRMOB Yayınları.
 • Pamukçu, F. 2011. “Gerçeğe Uygun Değerin Muhasebesi ve Finansal Tablolara Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi, 21(103), 79-95.
 • Strouhal, J. 2015. “Historical Costs or Fair Value in Accounting: Impact on Selected Financial Ratios”, Journal of Economics, Business and Management, 3(5), 560-564.
 • Şengel, S. 2013. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller. Salim Şengel (Ed.), İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi İçinde (s. 162-185). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2805, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1763 Eskişehir.
 • TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü. 2012, Aralık 30. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 28513.
 • TMS 16 Maddi Duran Varlıklar. 2005, Aralık 31. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26040.
 • TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü. 2006, Mart 18. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26112.
 • TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller. 2006, Mart 17. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26111.
 • Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 8.5.2020).
 • Ulusan, H. 2013. “Kapsamlı Kâr (Zarar): Raporlama Yöntemi Tercihleri ve Finansal Performansın Raporlanmasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 45-72.
 • Yenigün, T. ve Aydemir, O. 2015. “TMS / TFRS Uygulamalarının Oran Analizine Muhtemel Etkileri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 65, 63-79.

THE EFFECT OF FAIR VALUE ON FINANCIAL RATIOS: AN EXAMPLE OF INVESTMENT PROPERTIES

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 4, 725 - 762, 31.12.2020
https://doi.org/10.31460/mbdd.763014

Öz

In this study, it is aimed to provide evidence about the effect of using the fair value method on financial ratios in the valuation of investment properties. The research was carried out by using frequency analysis on 34 companies that have investment properties outside the financial institutions registered in the BIST Equity Market. In this study, it was concluded that the use of the fair value method in the valuation of investment properties has a negative effect on the activity rates and stock market performance rates of the companies within the scope of the research, according to the situation where the cost method is used. Another conclusion in the study is that the effect of the fair value method on financial structure ratios and profitability ratios can vary according to the ratio, that is, it can be positive or negative.

Kaynakça

 • Akgün, A.İ. 2013. “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkisi: İMKB’ye Yönelik Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 10-26.
 • Alkan, B.Ş. 2019. “Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkisi”, The Journal of Social Science, 3(5), 61-79.
 • Baker, P.S. 2011. “An Examination of Potential Changes in Ratio Measurements Historical Cost versus Fair Value Measurement in Valuing Tangible Operational Assets”, Journal of Accounting and Finance, 11(2), 170-176.
 • BIST. https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/73/islem-goren-sirketler (Erişim Tarihi: 09.09.2020).
 • Blanchette, M., Racicot, F.E. ve Girard, J.Y. 2011. “The Effects of IFRS on Financial Ratios: Early Evidence in Canada”, Certified General Accountants Association of Canada, https://www.researchgate.net/publication/254398672_The_Effects_of_IFRS_on_Financial_Ratios_Early_Evidence_in_Canada/link/5453962b0cf2cf51647c1b73/download, (Erişim Tarihi: 09.09.2020).
 • Canbaş, S., Kandır, S.Y. ve Erişmiş, A. 2007. “Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44(512), 15-27.
 • Cebeci, Y. ve Gökçen, G. 2019. “Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisine İlişkin Borsa İstanbul’da İçerik Analizi”, Journal of Research in Business, 4(2), 196-215.
 • Christensen, H.B. ve V. Nikolaev. 2009. “Who Uses Fair Value Accounting for Non-Financial Assets after IFRS Adoption?”, University of Chicago Booth School of Business, Working Paper No. 09-12, 1-44. https://www.researchgate.net/publication/255999231_Who_Uses_Fair-Value_Accounting_ for_Non-Financial_Assets_Following_IFRS_Adoption/citation/download, (Erişim Tarihi: 09.05.2020).
 • Dobija, D. ve Klimczak, K.M. 2010. “Development of Accounting in Poland: Market Efficiency and the Value Relevance of Reported Earnings”, The International Journal of Accounting, 45(3), 356-374.
 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve. 2005, Mayıs 16. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 25702.
 • Gökgöz, A. ve Şentürk, F. 2015. “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerin Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Hiyerarşisinde Kullandıkları Seviye Girdilerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(4), 67-80.
 • Gönen, S. ve Güryel, A. 2016. “Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin TMS 40 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(3), 133-157.
 • Gürsel, Ö. 1995. “Değerleme Yöntemleri”, Mali Hukuk Dergisi, 57, 7-15.
 • ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales). 2018. Measurement in Financial Reporting. Information for Better Markets, An Initiative from the Institute of Chartered Accountants in England & Wales. https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/financial-reporting/information-for-better-markets/ifbm-reports/measurement-in-financial-reporting.ashx, (Erişim Tarihi: 09.05.2020).
 • Jordan, C.E. ve Clark, S.J. 2002. “Comprehensive Income: How Is It Being Reported and What Are Its Effects?”, The Journal of Applied Business Research, 18(2), 1-8.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu, https://www.kap.org.tr/ (Erişim Tarihi: 09.09.2020).
 • Netek, Okan. 2012. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı. https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/19984/, (Erişim Tarihi: 09.09.2020).
 • Özerhan, Y. ve Yanık, S. 2012. Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları – Türkiye Finansal Raporlama Standartları, 2. Baskı, Ankara: TÜRMOB Yayınları.
 • Pamukçu, F. 2011. “Gerçeğe Uygun Değerin Muhasebesi ve Finansal Tablolara Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi, 21(103), 79-95.
 • Strouhal, J. 2015. “Historical Costs or Fair Value in Accounting: Impact on Selected Financial Ratios”, Journal of Economics, Business and Management, 3(5), 560-564.
 • Şengel, S. 2013. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller. Salim Şengel (Ed.), İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi İçinde (s. 162-185). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2805, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1763 Eskişehir.
 • TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü. 2012, Aralık 30. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 28513.
 • TMS 16 Maddi Duran Varlıklar. 2005, Aralık 31. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26040.
 • TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü. 2006, Mart 18. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26112.
 • TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller. 2006, Mart 17. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26111.
 • Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 8.5.2020).
 • Ulusan, H. 2013. “Kapsamlı Kâr (Zarar): Raporlama Yöntemi Tercihleri ve Finansal Performansın Raporlanmasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 45-72.
 • Yenigün, T. ve Aydemir, O. 2015. “TMS / TFRS Uygulamalarının Oran Analizine Muhtemel Etkileri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 65, 63-79.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Hikmet ULUSAN (Sorumlu Yazar)
Yozgat Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
0000-0002-4701-6996
Türkiye


Yasin TIRAŞOĞLU Bu kişi benim
Sorgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
0000-0002-2147-7743
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür Yok
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 2 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 2 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Ulusan, H. & Tıraşoğlu, Y. (2020). GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNE ETKİSİ: YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ÖRNEĞİ . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 22 (4) , 725-762 . DOI: 10.31460/mbdd.763014