PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MİRASIN GERÇEK REDDİ

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1, 173 - 208, 01.01.2012

Öz

Kaynakça

 • Antalya, Gökhan, Miras Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık, Ayan, Mehmet, Miras Hukuku, 5. Bası, Konya, Mimoza Yayınevi,2009.
 • Ayan, Mehmet, Miras Hukuku, Konya, Mimoza Yayınevi, 2002.
 • Dural,Mustafa / Öz, Turgut, Miras Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2003.
 • Gençcan, Ömer Uğur,Miras Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınevi, Gönensay, Samim /Birsen, Kemaleddin, Miras Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Ahmet Said Matbaası, 1963.
 • Helvacı, İlhan, Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2002.
 • İmre, Zahit/Erman, Hasan, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 7. Bası, İstanbul, Der Yayınları, 2010.
 • İnan, Ali Naim / Ertaş, Şeref/Albaş,Hakan, Miras Hukuku, 7. Bası, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2008.
 • İnan, Ali Naim / Ertaş, Şeref/Albaş,Hakan, Miras Hukuku, 5. Bası, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2004.
 • Kaçak, Nazif, Yeni İçtihatlarla Yeni Miras Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2006. Kılıçoğlu, Bası,Ankara,2009.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Miras Hukuku, Hiç Değişiklik Yapılmamış 2. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi. Oğuzman, Kemal, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 3. Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası,1984.
 • Öztan, Bilge, Miras Hukuku, 3. Bası, Ankara, 2008.
 • Özuğur, Ali İhsan, Miras Hukuku, 3. Bası, Ankara, Adalet Yayınevi, 2009.
 • Pekcanıkez,Hakan/Atalay,Oğuz/Özkan,Meral/Özekes,Muham met,İcra ve İflas Hukuku, 3. Bası, Ankara,Yetkin Yayınevi, 2005.
 • Serozan, Rona / Engin, İlkay Baki, Miras Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2008.
 • Ulusal Yargı Ağı Projesi113, Yanında yayımlanmamış yazan Yargıtay Kararları için. M., Miras Hukuku, Genişletilmiş Sorgulama yöntemiyle güncel kararlar ilgili dairenin arşivinden alınmıştır.

MİRASIN GERÇEK REDDİ

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1, 173 - 208, 01.01.2012

Öz

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 605 – 618 maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan “ Mirasın Reddi “ konusu genel olarak miras bırakanının, mali ve ekonomik hayatında yapmış olduğu hatalar sonucuna mirasçının katlanma yükümlülüğünü ortadan kaldırma işlevi gören önemli bir kurumdur. Mirasın reddi müessesesi, sosyal ve ekonomik hayatın bir gereksinimi olarak ortaya çıkmış olup, günümüz toplum yaşantısında, özellikle mirasçıların ekonomik durumunun, miras bırakanının borcunu ödemeye yetmediği durumlarda, hukuken başvurulan bir yoldur. Burada toplumumuzun sıkı akrabalık ilişkileri ve atalarına bağlı yapısı gereği, miras olarak kalan malın azlığı-çokluğu ya da terekenin borca yetip yetmeyeceğinden ziyade, mirasçının borç ödeme gücüyle mirası reddetmesinin doğrudan alakalı olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda, mirasın gerçek reddiyle ilgili karşılaşılabilecek tüm konuları doktrinde yaşanan tartışmalara girmeksizin hakim görüşler ve bu görüşlerin uygulamadaki karşılıklarını irdeledik. Yargıtayın güncel kararları ve 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nun ilgili maddelerine değinerek mirasın reddiyle ilgili belli başlı hususlarda açıklamalarda bulunulmaktadır

Kaynakça

 • Antalya, Gökhan, Miras Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık, Ayan, Mehmet, Miras Hukuku, 5. Bası, Konya, Mimoza Yayınevi,2009.
 • Ayan, Mehmet, Miras Hukuku, Konya, Mimoza Yayınevi, 2002.
 • Dural,Mustafa / Öz, Turgut, Miras Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2003.
 • Gençcan, Ömer Uğur,Miras Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınevi, Gönensay, Samim /Birsen, Kemaleddin, Miras Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Ahmet Said Matbaası, 1963.
 • Helvacı, İlhan, Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2002.
 • İmre, Zahit/Erman, Hasan, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 7. Bası, İstanbul, Der Yayınları, 2010.
 • İnan, Ali Naim / Ertaş, Şeref/Albaş,Hakan, Miras Hukuku, 7. Bası, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2008.
 • İnan, Ali Naim / Ertaş, Şeref/Albaş,Hakan, Miras Hukuku, 5. Bası, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2004.
 • Kaçak, Nazif, Yeni İçtihatlarla Yeni Miras Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2006. Kılıçoğlu, Bası,Ankara,2009.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Miras Hukuku, Hiç Değişiklik Yapılmamış 2. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi. Oğuzman, Kemal, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 3. Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası,1984.
 • Öztan, Bilge, Miras Hukuku, 3. Bası, Ankara, 2008.
 • Özuğur, Ali İhsan, Miras Hukuku, 3. Bası, Ankara, Adalet Yayınevi, 2009.
 • Pekcanıkez,Hakan/Atalay,Oğuz/Özkan,Meral/Özekes,Muham met,İcra ve İflas Hukuku, 3. Bası, Ankara,Yetkin Yayınevi, 2005.
 • Serozan, Rona / Engin, İlkay Baki, Miras Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2008.
 • Ulusal Yargı Ağı Projesi113, Yanında yayımlanmamış yazan Yargıtay Kararları için. M., Miras Hukuku, Genişletilmiş Sorgulama yöntemiyle güncel kararlar ilgili dairenin arşivinden alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fuat SAATÇIOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { mdergi175765, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2012}, volume = {0}, number = {1}, pages = {173 - 208}, title = {MİRASIN GERÇEK REDDİ}, key = {cite}, author = {Saatçıoğlu, Fuat} }
APA Saatçıoğlu, F. (2012). MİRASIN GERÇEK REDDİ . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (1) , 173-208 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16881/175765
MLA Saatçıoğlu, F. "MİRASIN GERÇEK REDDİ" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2012 ): 173-208 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16881/175765>
Chicago Saatçıoğlu, F. "MİRASIN GERÇEK REDDİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2012 ): 173-208
RIS TY - JOUR T1 - MİRASIN GERÇEK REDDİ AU - Fuat Saatçıoğlu Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 208 VL - 0 IS - 1 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi MİRASIN GERÇEK REDDİ %A Fuat Saatçıoğlu %T MİRASIN GERÇEK REDDİ %D 2012 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 1 %R %U
ISNAD Saatçıoğlu, Fuat . "MİRASIN GERÇEK REDDİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 1 (Ocak 2012): 173-208 .
AMA Saatçıoğlu F. MİRASIN GERÇEK REDDİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2012; 0(1): 173-208.
Vancouver Saatçıoğlu F. MİRASIN GERÇEK REDDİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2012; 0(1): 173-208.
IEEE F. Saatçıoğlu , "MİRASIN GERÇEK REDDİ", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 1, ss. 173-208, Oca. 2012