PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1, 243 - 259, 01.01.2012

Öz

Kaynakça

 • BAŞLAR, Yusuf; Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklara Yönelik İhlaller, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 28, s. 659-712
 • DALYAN, Şener; Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009 EROĞLU,
 • Programlarının Korunması, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002
 • Rekabet Hukukunda Bilgisayar FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI, http://www. abgm.adalet.gov.tr/ pdf/FSH_bildiri_Nov_2008.pdf. s. 24-25, İET: /07/2012
 • GÜNEŞ, İlhami; 5728 Sayılı Yasa Sonrası Mali, Manevi Hak ve Bağlantılı Hak İhlalleri, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: , Sayı: 14, s. 339-355
 • HAFIZOĞULLARI, Zeki; Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezai Himayesi, AÜHFD, Yıl: 2000, Cilt: 48, Sayı: 1-4, s. 1-14
 • KARAGÜLMEZ, Ali; Bilişim Suçları ve Soruştura-Kovuşturma Evreleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011
 • KAYPAKOĞLU, Serhat; Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunması, İpekçi Yayıncılık, İzmir, 1997
 • ÖZDERYOL, Teknail; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006
 • SEVİNÇ, Elif; Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007 pdf/FSH_bildiri_Nov_2008.pdf. s. 12, İET: 08/12/2012 *** KAYNAKÇA
 • BAŞLAR, Yusuf; Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklara Yönelik İhlaller, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 28, s. 659-712
 • DALYAN, Şener; Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009 EROĞLU,
 • Programlarının Korunması, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002
 • Rekabet Hukukunda Bilgisayar FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI, http://www. abgm.adalet.gov.tr/ pdf/FSH_bildiri_Nov_2008.pdf. s. 24-25, İET: /07/2012
 • GÜNEŞ, İlhami; 5728 Sayılı Yasa Sonrası Mali, Manevi Hak ve Bağlantılı Hak İhlalleri, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: , Sayı: 14, s. 339-355
 • HAFIZOĞULLARI, Zeki; Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezai Himayesi, AÜHFD, Yıl: 2000, Cilt: 48, Sayı: 1-4, s. 1-14
 • KARAGÜLMEZ, Ali; Bilişim Suçları ve Soruştura-Kovuşturma Evreleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011
 • KAYPAKOĞLU, Serhat; Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunması, İpekçi Yayıncılık, İzmir, 1997
 • ÖZDERYOL, Teknail; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006
 • SEVİNÇ, Elif; Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007 pdf/FSH_bildiri_Nov_2008.pdf. s. 12, İET: 08/12/2012
 • TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2004
 • TURAN, H. Selcen; Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezai Himayesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012
 • YENİDÜNYA, Ahmet Caner; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
 • Kanunu’nda Düzenlenen Manevi ve Mali Haklara Tecavüz Suçları, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Cilt X, Sayı 3-4, s. 237-272
 • YAZICIOĞLU, R. Yılmaz; Fikri Mülkiyet Hukukundan Doğan Suçlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009
 • MEŞE YAZILIM İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI/YARGITAY KARARLARI

KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1, 243 - 259, 01.01.2012

Öz

Bilgisayar programlarının hukuken korunması ihtiyacı ve korumanın önemi, bunların hayatın her alanında kullanımının yaygınlaşması ve daha önemlisi kolay ve ucuz çoğaltılabilme özelliğine dayanmaktadır. Bu bakımdan bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılması ve kullanılmasının önüne geçmek amacıyla hak sahiplerinin bu bilgisayar programlarının ancak lisanslı kullanıcılar tarafından kullanılmasına olanak veren ve kullanımını bu yönde kontrol altına alan ve kısıtlayan bazı mekanizmaları geliştirdikleri görülmektedir. Dolaylı da olsa fikir ve sanat eseri olarak kabul edilen bilgisayar programlarını ve bu programlar üzerinde hak sahibinin çoğaltma ve kamuya sunma haklarını korumayı amaçlayan koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri suçunu düzenleyen FSEK’in 5846 sayılı Kanunla değişik 72. maddesinde de teknolojik koruma tedbirleri olan ve bilgisayar programlarının korunmasına yönelik olarak hak sahiplerince oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmayı amaçlayan ve bu işe yarayan program ve teknik donanımların üretimi, satışı, satışa arzı veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurulmasına yönelik fiiller suç kapsamında değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • BAŞLAR, Yusuf; Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklara Yönelik İhlaller, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 28, s. 659-712
 • DALYAN, Şener; Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009 EROĞLU,
 • Programlarının Korunması, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002
 • Rekabet Hukukunda Bilgisayar FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI, http://www. abgm.adalet.gov.tr/ pdf/FSH_bildiri_Nov_2008.pdf. s. 24-25, İET: /07/2012
 • GÜNEŞ, İlhami; 5728 Sayılı Yasa Sonrası Mali, Manevi Hak ve Bağlantılı Hak İhlalleri, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: , Sayı: 14, s. 339-355
 • HAFIZOĞULLARI, Zeki; Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezai Himayesi, AÜHFD, Yıl: 2000, Cilt: 48, Sayı: 1-4, s. 1-14
 • KARAGÜLMEZ, Ali; Bilişim Suçları ve Soruştura-Kovuşturma Evreleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011
 • KAYPAKOĞLU, Serhat; Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunması, İpekçi Yayıncılık, İzmir, 1997
 • ÖZDERYOL, Teknail; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006
 • SEVİNÇ, Elif; Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007 pdf/FSH_bildiri_Nov_2008.pdf. s. 12, İET: 08/12/2012 *** KAYNAKÇA
 • BAŞLAR, Yusuf; Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklara Yönelik İhlaller, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 28, s. 659-712
 • DALYAN, Şener; Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009 EROĞLU,
 • Programlarının Korunması, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002
 • Rekabet Hukukunda Bilgisayar FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI, http://www. abgm.adalet.gov.tr/ pdf/FSH_bildiri_Nov_2008.pdf. s. 24-25, İET: /07/2012
 • GÜNEŞ, İlhami; 5728 Sayılı Yasa Sonrası Mali, Manevi Hak ve Bağlantılı Hak İhlalleri, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: , Sayı: 14, s. 339-355
 • HAFIZOĞULLARI, Zeki; Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezai Himayesi, AÜHFD, Yıl: 2000, Cilt: 48, Sayı: 1-4, s. 1-14
 • KARAGÜLMEZ, Ali; Bilişim Suçları ve Soruştura-Kovuşturma Evreleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011
 • KAYPAKOĞLU, Serhat; Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunması, İpekçi Yayıncılık, İzmir, 1997
 • ÖZDERYOL, Teknail; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006
 • SEVİNÇ, Elif; Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007 pdf/FSH_bildiri_Nov_2008.pdf. s. 12, İET: 08/12/2012
 • TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2004
 • TURAN, H. Selcen; Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezai Himayesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012
 • YENİDÜNYA, Ahmet Caner; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
 • Kanunu’nda Düzenlenen Manevi ve Mali Haklara Tecavüz Suçları, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Cilt X, Sayı 3-4, s. 237-272
 • YAZICIOĞLU, R. Yılmaz; Fikri Mülkiyet Hukukundan Doğan Suçlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009
 • MEŞE YAZILIM İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI/YARGITAY KARARLARI

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf BAŞLAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { mdergi175767, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2012}, volume = {0}, number = {1}, pages = {243 - 259}, title = {KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU}, key = {cite}, author = {Başlar, Yusuf} }
APA Başlar, Y. (2012). KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (1) , 243-259 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16881/175767
MLA Başlar, Y. "KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2012 ): 243-259 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16881/175767>
Chicago Başlar, Y. "KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2012 ): 243-259
RIS TY - JOUR T1 - KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU AU - Yusuf Başlar Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 259 VL - 0 IS - 1 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU %A Yusuf Başlar %T KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU %D 2012 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 1 %R %U
ISNAD Başlar, Yusuf . "KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 1 (Ocak 2012): 243-259 .
AMA Başlar Y. KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2012; 0(1): 243-259.
Vancouver Başlar Y. KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2012; 0(1): 243-259.
IEEE Y. Başlar , "KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 1, ss. 243-259, Oca. 2012