Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Problem Of Ownership Of Retainer Judged By The Judicial Bodies

Yıl 2015, Cilt 0, Sayı 6, 535 - 561, 15.01.2016

Öz

The lawful qualification of litigation expenses, in the subject of the retainer which would be paid by the losing part is accepted among the litigation expenses, if there is no conflict between In 1136 Legal Practitioners Act, 6100 Civil Justice Rule (CJR) and abrogated of 1086 Civil Procedures Law (CPL), whether the retainer will be judged in favour of the person or lawyer of that person. The lawful qualification of litigation expenses, adjucted as a retainer to be paid by the losing part of the litigation in favour of prevealing party by the judicial body, the reason
why it is needed such a devising and whether the retainer is belong to the person or lawyer in that case or what it should be consist of the subject of this article.

Kaynakça

 • ADAY Nejat, Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, Beta Yayınevi,
 • İstanbul, 1994.
 • ALDEMİR Hüsnü, Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri, Seçkin
 • Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara, 2012.
 • AYDIN Muammer, Her Yönüyle Avukatlık Ücretinin Hukuki Niteliği
 • Ve Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu, İstanbul Barosu Dergisi Vergi
 • Hukuku Özel Sayısı, Mart 2008.
 • AYDIN Murat, Avukatlık Ücreti, Seçkin Yayınları, Genişletilmiş 3.
 • Baskı, Ankara, 2006.
 • BİLİCİ Nurettin, Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 12. Baskı, Ankara,
 • -
 • GÜNER Semih, Avukatlık Hukuku, Ankara Barosu Yayınları, Genişletilmiş
 • Baskı, Ankara, 2003.
 • GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Gözden Geçirilmiş
 • Baskı, Ankara, 1993.
 • KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt V, Demir Demir Yayıncılık,
 • Baskı, İstanbul, 2001.
 • KURU Baki/ARSLAN Ramazan/YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku,
 • Yetkin Yayınları, Genişletilmiş 16. Baskı, Ankara, 2005.
 • MISIR M. Haşim, Avukatlık Disiplin Hukuku, Türkiye Barolar Birliği
 • Yayınları, Ankara, 2008.
 • ÖNCEL Mualla/ KUMRULU Ahmet/ ÇAĞAN Nami, Vergi Hukuku,
 • Turhan Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, 1999.
 • ÖZKAN Meral Sungurtekin, Avukatlık Mesleği, Barış Yayınları Fakülteler
 • Kitabevi, 3. Baskı, İzmir, 2012.
 • PEKCANITEZ Hakan/ ATALAY Oğuz/ ÖZEKES Muhammet, Medeni
 • Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 8. Baskı, Ankara, 2009.
 • SABAN Nihal, Vergi Hukuku, Beta Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, Aralık
 • ,
 • YILMAZ Ejder, Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti,
 • Ankara Barosu Dergisi, S. 2, 1984.
 • YILMAZ Zekeriya, Hukukta Yargılama Harç Ve Giderleri İle Vekalet ücreti, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2000.
 • İnternet Siteleri
 • http://www.inisiyatif.net
 • http://www.istanbulbarosu.org.tr
 • http://www.kgm.adalet.gov.tr
 • http://www.tbmm.gov.tr
 • www.danistay.gov.tr.

YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU

Yıl 2015, Cilt 0, Sayı 6, 535 - 561, 15.01.2016

Öz

Yargı organlarınca davayı kaybeden tarafça ödenmesine karar verilecek vekâlet ücretinin yargılama giderleri arasında sayılması konusunda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) arasında bir uyuşmazlık bulunmamakta ise de, söz konusu vekâlet ücretinin asil lehine mi yoksa vekil lehine mi hükmedileceği konusunda söz konusu kanunlarda farklı hükümler mevcuttur. Yargı organlarınca, davayı kazanan taraf lehine, davayı kaybeden tarafça ödenmek üzere yargılama gideri olarak hükme bağlanan vekâlet ücretinin hukuki niteliği, bu şekilde bir düzenlemeye gerek duyulmasının sebepleri ve söz konusu vekâlet ücretinin asile mi yoksa avukata mı ait olduğu ya da olması gerektiği bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • ADAY Nejat, Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, Beta Yayınevi,
 • İstanbul, 1994.
 • ALDEMİR Hüsnü, Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri, Seçkin
 • Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara, 2012.
 • AYDIN Muammer, Her Yönüyle Avukatlık Ücretinin Hukuki Niteliği
 • Ve Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu, İstanbul Barosu Dergisi Vergi
 • Hukuku Özel Sayısı, Mart 2008.
 • AYDIN Murat, Avukatlık Ücreti, Seçkin Yayınları, Genişletilmiş 3.
 • Baskı, Ankara, 2006.
 • BİLİCİ Nurettin, Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 12. Baskı, Ankara,
 • -
 • GÜNER Semih, Avukatlık Hukuku, Ankara Barosu Yayınları, Genişletilmiş
 • Baskı, Ankara, 2003.
 • GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Gözden Geçirilmiş
 • Baskı, Ankara, 1993.
 • KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt V, Demir Demir Yayıncılık,
 • Baskı, İstanbul, 2001.
 • KURU Baki/ARSLAN Ramazan/YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku,
 • Yetkin Yayınları, Genişletilmiş 16. Baskı, Ankara, 2005.
 • MISIR M. Haşim, Avukatlık Disiplin Hukuku, Türkiye Barolar Birliği
 • Yayınları, Ankara, 2008.
 • ÖNCEL Mualla/ KUMRULU Ahmet/ ÇAĞAN Nami, Vergi Hukuku,
 • Turhan Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, 1999.
 • ÖZKAN Meral Sungurtekin, Avukatlık Mesleği, Barış Yayınları Fakülteler
 • Kitabevi, 3. Baskı, İzmir, 2012.
 • PEKCANITEZ Hakan/ ATALAY Oğuz/ ÖZEKES Muhammet, Medeni
 • Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 8. Baskı, Ankara, 2009.
 • SABAN Nihal, Vergi Hukuku, Beta Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, Aralık
 • ,
 • YILMAZ Ejder, Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti,
 • Ankara Barosu Dergisi, S. 2, 1984.
 • YILMAZ Zekeriya, Hukukta Yargılama Harç Ve Giderleri İle Vekalet ücreti, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2000.
 • İnternet Siteleri
 • http://www.inisiyatif.net
 • http://www.istanbulbarosu.org.tr
 • http://www.kgm.adalet.gov.tr
 • http://www.tbmm.gov.tr
 • www.danistay.gov.tr.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ŞİMŞEK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 0, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { mdergi175843, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2016}, volume = {0}, number = {6}, pages = {535 - 561}, title = {YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU}, key = {cite}, author = {Şimşek, Mehmet} }
APA Şimşek, M. (2016). YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (6) , 535-561 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16886/175843
MLA Şimşek, M. "YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2016 ): 535-561 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16886/175843>
Chicago Şimşek, M. "YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2016 ): 535-561
RIS TY - JOUR T1 - YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU AU - MehmetŞimşek Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 535 EP - 561 VL - 0 IS - 6 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU %A Mehmet Şimşek %T YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU %D 2016 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 6 %R %U
ISNAD Şimşek, Mehmet . "YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 6 (Ocak 2016): 535-561 .
AMA Şimşek M. YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2016; 0(6): 535-561.
Vancouver Şimşek M. YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2016; 0(6): 535-561.
IEEE M. Şimşek , "YARGI ORGANLARINCA HÜKMEDİLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN AİDİYETİ SORUNU", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 6, ss. 535-561, Oca. 2016