Diğer
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA

Yıl 2016, Sayı: 8, 49 - 73, 26.01.2017

Öz

Beden muayenesi ve vücuttan örnek alma
suçların aydınlatılması, faillerin tespitinde ve maddi gerçeğin açığa
çıkarılmasında etkili bir yöntemdir. Keza işlenen suçun kişiler üzerinde iz
bırakması mümkündür. Beden muayenesi ve vücuttan örnek alma yöntemi kişilerin
temel hak ve özgürlüklerine ve özellikle kişinin vücut bütünlüğünün
dokunulmazlığına ağır bir müdahale niteliği taşıdığından koruma tedbiri olma
niteliği ağır basar bununla birlikte karma bir hukuki niteliğe sahiptir.Beden muayenesi ve vücuttan örnek alma
yöntemi temel haklara esaslı bir müdahale oluşturduğundan bu yöntemin sıkı
koşullara tabi tutularak kanunla düzenlenmesi gereklidir. Bu kapsamda 5271
sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu bazı eksiklikleri olsa da beden muayenesi ve
vücuttan örnek almayı 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’ndan daha
ayrıntılı olarak düzenlemiştir.

Kaynakça

 • CENTEL Nur/ ZAFER Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, Beta, İstanbul, 2012.
 • DONAY Süheyl, Ceza Yargılama Hukuku, 2. Baskı, Beta, İstanbul, 2012.
 • İPEKÇİOĞLU Pervin Aksoy, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma”, İÜHFM, Cilt 70, Sayı, 1.
 • KIZILARSLAN Hakan, Ceza Muhakemesi, Adli Tıp, Adli Bilimlerde Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma, Ankara, 2007.
 • KUNTER Nurullah, Ceza Muhakemesi Hukuku, Dokuzuncu Bası, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1989.
 • KUNTER Nurullah/YENİSEY Feridun/ NUHOĞLU Ayşe, Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. Bası, Beta, İstanbul, 2006.
 • ÖZBEK Veli Ö./ KANBUR Mehmet N./DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, Seçkin, Ankara, 2012.
 • ÖZTÜRK Bahri/ TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ SIRMA Özge/ SAYGILAR Yasemin F./ ALAN Esra, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, Seçkin, Ankara, 2010.
 • SOYASLAN Doğan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Yetkin, Ankara, 2014.
 • ŞAHİN Cumhur, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Seçkin, Ankara, 2005.
 • TURHAN Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006.
 • ÜNVER Yener/ HAKERİ Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011.
 • YAŞAR Osman/ OTACI Cengiz, Yeni İçtihatlarla Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu, I. Cilt, 6. Baskı, Seçkin, Ankara, 2015.
 • YENİSEY Feridun/ NUHOĞLU Ayşe, Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, Cilt I, Beta, İstanbul, 2013.
 • YURTCAN Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, 12. Bası, Beta, İstanbul, 2007.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aydın AYGÜN Bu kişi benim
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 26 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA
AYGÜN, A. (2017). BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(8), 49-73.
MLA
AYGÜN, Aydın. “BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, 2017, ss. 49-73.
Chicago
AYGÜN, Aydın. “BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8 (Ocak 2017): 49-73.
EndNote
AYGÜN A (01 Ocak 2017) BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 49–73.
ISNAD
AYGÜN, Aydın. “BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 (Ocak 2017), 49-73.
AMA
AYGÜN A. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. Ocak 2017;(8):49-73.
Vancouver
AYGÜN A. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017(8):49-73.
IEEE
A. AYGÜN, “BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, ss. 49–73, Ocak 2017.
JAMA
AYGÜN A. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017;:49–73.