Diğer
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2016, Sayı: 8, 151 - 187, 26.01.2017

Öz

Kaynakça

 • AVCI Mustafa ‘’ İdari Yargıda İstinaf”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 96.
 • AVCI Mustafa “6545 ve 6552 sayılı Kanunlar ile İdari Yargıya İlişkin Kanunlarda Değişikler Üzerine Bir İnceleme”, Legal Hukuk Dergisi, C. 13, S.152.
 • AVCI Mustafa ‘’Türkiye’de Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümü”, Ulusal Uyuşmazlık Yargısı Sempozyumu, Uyuşmazlık Mahkemesi Yayınları, Ankara 2016.
 • BİLGİN Hüseyin, 99 Soruda İdari Yargıda İstinaf Başvuru Rehberi, Adalet Yayınevi, Ankara 2016. (“İstinaf”)
 • BİLGİN Hüseyin “6572 sayılı Kanunla, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, C. 11, S. 114.
 • BİLGİN Hüseyin, “Beşinci Yargı Paketiyle İdari Yargıdaki Son Değişiklikler Hakkında Bir İnceleme”, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C I, S. 2.
 • BİLGİN Hüseyin ‘’5791 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Uyuşmazlık Mahkemesi Üzerine Bir İnceleme” , Terazi Aylık Hukuk Dergisi, S. 26.
 • CANDAN Turgut, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Seçkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara 2015.
 • ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, Seçkin Yayınları, 8. Baskı, Ankara 2016.
 • ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargıda Kanun Yolları, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2008.
 • DİLŞAT Yılmaz “İdari Yargıda Görev İş Dağılımı Paradoksu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, S. 4.
 • DURAN Lütfi, “İdari Yargı Adlileşti”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, S 1-3, 1982.
 • GÖZÜBÜYÜK A. Şeref, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, 35. Baskı, Ankara 2016.
 • GÖZÜBÜYÜK Şeref/ TAN Turgut, İdare Hukuku, C.II., Turhan Kitabevi, 7. Baskı, Ankara 2014. (“İdari Yargılama Hukuku”)
 • HASBUTÇU Sebahattin Taha, İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.
 • HONDU Selçuk, ‘’ Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıkları”, Adalet Dergisi, (Mart-Nisan 1986), S. 2.
 • KALABALIK Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Sayram Yayınları, 10. Baskı, Nisan 2016.
 • KARAVELİOĞLU Celal/ KARAVELİOĞLU Erdem Cemil, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Adalet Yayınları, 8. Baskı, 2015.
 • KESKİN Züleyha “İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 126.
 • KURU Baki, Medeni Usul Hukuku, Ders Kitabı, Dördüncü Baskı, Ankara 1983.
 • MERİÇ Osman, “İdari Yargı, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdari Yargılama Usulü Kanunları” Türk İdare Dergisi, S 373.
 • YAYLA Yıldızhan, İdare Hukuku, Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2010.
 • YENİCE Kazım/ YÜKSEL Esin, Açıklamalı İçtihatlı Notlu- İdari Yargılama Usulü, Ankara 1983.
 • YILDIRIM Turan/MELİKŞAH Yasin/ KAMAN Nur/ ÖZDEMİR H. Eyüp/ ÜSTÜN Gül/ TEKİNSOY Okay, İdare Hukuku, On iki Levha Yayınları, 6. Baskı, 2015.
 • YILDIRIM Ramazan, “Türk İdari Yargısında Görev ve Yetki”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 29,S. 3, 1996. (AİD)
 • YILDIRIM Ramazan, Türk İdari Rejimi Dersleri, Mimoza Yayınları, 2015, C.3. (“İdari Yargılama Hukuku”)

İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI

Yıl 2016, Sayı: 8, 151 - 187, 26.01.2017

Öz

Genel idari yargı Danıştay, bölge idare mahkemesi, idare ve vergi
mahkemesinden oluşmaktadır. İdare ve vergi mahkemeleri ilk derece
mahkemeleridir. Bölge idare mahkemesi istinaf mahkemesi iken, Danıştay hem ilk
derece mahkemesi hem de temyiz merci, idare ve vergi mahkemeleri ise ilk derece
mercileridir. Bu mahkemeler arasında görev uyuşmazlığı, olumlu görev
uyuşmazlığı ve olumsuz görev uyuşmazlığı olarak görülebilmektedir. İlk derece
mahkemeleri olan Danıştay, idare ve vergi mahkemeleri arasında, istinaf merci
olan bölge idare mahkemesi ile temyiz merci olan Danıştay arasında, Danıştay
daireleri arasında ve bölge idare mahkemesi daireleri arasında görev
uyuşmazlıkları çıkabilmektedir. İdari yargıda çıkan bu görev uyuşmazlıklarının
çözümü ve çözümünde yetkili olan makamların tespiti önem arz etmektedir.

Kaynakça

 • AVCI Mustafa ‘’ İdari Yargıda İstinaf”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 96.
 • AVCI Mustafa “6545 ve 6552 sayılı Kanunlar ile İdari Yargıya İlişkin Kanunlarda Değişikler Üzerine Bir İnceleme”, Legal Hukuk Dergisi, C. 13, S.152.
 • AVCI Mustafa ‘’Türkiye’de Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümü”, Ulusal Uyuşmazlık Yargısı Sempozyumu, Uyuşmazlık Mahkemesi Yayınları, Ankara 2016.
 • BİLGİN Hüseyin, 99 Soruda İdari Yargıda İstinaf Başvuru Rehberi, Adalet Yayınevi, Ankara 2016. (“İstinaf”)
 • BİLGİN Hüseyin “6572 sayılı Kanunla, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, C. 11, S. 114.
 • BİLGİN Hüseyin, “Beşinci Yargı Paketiyle İdari Yargıdaki Son Değişiklikler Hakkında Bir İnceleme”, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C I, S. 2.
 • BİLGİN Hüseyin ‘’5791 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Uyuşmazlık Mahkemesi Üzerine Bir İnceleme” , Terazi Aylık Hukuk Dergisi, S. 26.
 • CANDAN Turgut, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Seçkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara 2015.
 • ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, Seçkin Yayınları, 8. Baskı, Ankara 2016.
 • ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargıda Kanun Yolları, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2008.
 • DİLŞAT Yılmaz “İdari Yargıda Görev İş Dağılımı Paradoksu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, S. 4.
 • DURAN Lütfi, “İdari Yargı Adlileşti”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, S 1-3, 1982.
 • GÖZÜBÜYÜK A. Şeref, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, 35. Baskı, Ankara 2016.
 • GÖZÜBÜYÜK Şeref/ TAN Turgut, İdare Hukuku, C.II., Turhan Kitabevi, 7. Baskı, Ankara 2014. (“İdari Yargılama Hukuku”)
 • HASBUTÇU Sebahattin Taha, İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.
 • HONDU Selçuk, ‘’ Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıkları”, Adalet Dergisi, (Mart-Nisan 1986), S. 2.
 • KALABALIK Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Sayram Yayınları, 10. Baskı, Nisan 2016.
 • KARAVELİOĞLU Celal/ KARAVELİOĞLU Erdem Cemil, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Adalet Yayınları, 8. Baskı, 2015.
 • KESKİN Züleyha “İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 126.
 • KURU Baki, Medeni Usul Hukuku, Ders Kitabı, Dördüncü Baskı, Ankara 1983.
 • MERİÇ Osman, “İdari Yargı, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdari Yargılama Usulü Kanunları” Türk İdare Dergisi, S 373.
 • YAYLA Yıldızhan, İdare Hukuku, Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2010.
 • YENİCE Kazım/ YÜKSEL Esin, Açıklamalı İçtihatlı Notlu- İdari Yargılama Usulü, Ankara 1983.
 • YILDIRIM Turan/MELİKŞAH Yasin/ KAMAN Nur/ ÖZDEMİR H. Eyüp/ ÜSTÜN Gül/ TEKİNSOY Okay, İdare Hukuku, On iki Levha Yayınları, 6. Baskı, 2015.
 • YILDIRIM Ramazan, “Türk İdari Yargısında Görev ve Yetki”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 29,S. 3, 1996. (AİD)
 • YILDIRIM Ramazan, Türk İdari Rejimi Dersleri, Mimoza Yayınları, 2015, C.3. (“İdari Yargılama Hukuku”)

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus ERASLAN


Hüseyin BİLGİN

Yayımlanma Tarihi 26 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA
ERASLAN, Y., & BİLGİN, H. (2017). İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(8), 151-187.
MLA
ERASLAN, Yunus ve Hüseyin BİLGİN. “İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, 2017, ss. 151-87.
Chicago
ERASLAN, Yunus, ve Hüseyin BİLGİN. “İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8 (Ocak 2017): 151-87.
EndNote
ERASLAN Y, BİLGİN H (01 Ocak 2017) İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 151–187.
ISNAD
ERASLAN, Yunus - BİLGİN, Hüseyin. “İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 (Ocak 2017), 151-187.
AMA
ERASLAN Y, BİLGİN H. İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. Ocak 2017;(8):151-187.
Vancouver
ERASLAN Y, BİLGİN H. İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017(8):151-87.
IEEE
Y. ERASLAN ve H. BİLGİN, “İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, ss. 151–187, Ocak 2017.
JAMA
ERASLAN Y, BİLGİN H. İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017;:151–187.