Diğer
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

YARGITAY’IN TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN DEĞER AZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMI

Yıl 2016, Sayı: 8, 219 - 237, 26.01.2017

Öz

Türk Ceza
Kanunu'nun 145’'inci maddesine göre, hırsızlık suçunun konusunu
oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim
yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde
bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Benzer yasal düzenlemelere
yağma suçu bakımından TCK'nın 150/2, zimmet suçu bakımından TCK'nın 249/1 ve
irtikap suçu bakımından aynı kanunun 250/4'üncü maddelerinde de rastlamak
mümkündür. Anılan düzenlemelerle malın değerinin azlığı dikkate alınarak faile
daha az ceza verilmek suretiyle ceza adaleti sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak
değer azlığı kavramının Yargıtay uygulamaları ve yeni düzenlemelerle farklı
ölçütler dikkate alınarak yorumlanması tam aksi sonuçların meydana gelmesine
zemin hazırlamıştır. Ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi için değer azlığı
indiriminin her olayın özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılması
gerekmektedir.

Kaynakça

 • CENTEL Nur/ZAFER Hamide/ÇAKMUT Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, 2. Baskı, Beta, İstanbul, 2011.
 • DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 15. Baskı, Beta, İstanbul, 1998.
 • ESEN Sinan, Malvarlığına Karşı ve Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanındaki Suçlar, Adalet, Ankara, 2007.
 • KOCA Mahmut/ ÜZÜLMEZ İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Adalet, Ankara, 2015.
 • KÖPRÜLÜ Timuçin, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda Değer Azlığı, TBB Dergisi, Yıl:2007, Sayı:71.
 • MALKOÇ İsmail, Türk Ceza Kanunu, C.1, Geliştirilmiş 3. Baskı, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2008.
 • ÖZBEK Veli Özer/ KANBUR Mehmet Nihat/ DOĞAN Koray/ BACAKSIZ Pınar/ TEPE İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Güncellenmiş Baskı, Seçkin, Ankara, 2012.
 • ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, Seçkin, Ankara, 2013
 • TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ ÖNOK Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 9. Baskı, Seçkin, Ankara, 2013.
 • YALVAÇ Gürsel, Ceza ve Yargılama hukuku Yasaları, 7. Bası, Adalet, Ankara, 2008.

Yıl 2016, Sayı: 8, 219 - 237, 26.01.2017

Öz

Kaynakça

 • CENTEL Nur/ZAFER Hamide/ÇAKMUT Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, 2. Baskı, Beta, İstanbul, 2011.
 • DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 15. Baskı, Beta, İstanbul, 1998.
 • ESEN Sinan, Malvarlığına Karşı ve Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanındaki Suçlar, Adalet, Ankara, 2007.
 • KOCA Mahmut/ ÜZÜLMEZ İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Adalet, Ankara, 2015.
 • KÖPRÜLÜ Timuçin, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda Değer Azlığı, TBB Dergisi, Yıl:2007, Sayı:71.
 • MALKOÇ İsmail, Türk Ceza Kanunu, C.1, Geliştirilmiş 3. Baskı, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2008.
 • ÖZBEK Veli Özer/ KANBUR Mehmet Nihat/ DOĞAN Koray/ BACAKSIZ Pınar/ TEPE İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Güncellenmiş Baskı, Seçkin, Ankara, 2012.
 • ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, Seçkin, Ankara, 2013
 • TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ ÖNOK Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 9. Baskı, Seçkin, Ankara, 2013.
 • YALVAÇ Gürsel, Ceza ve Yargılama hukuku Yasaları, 7. Bası, Adalet, Ankara, 2008.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Caner GÜRÜHAN Bu kişi benim


Tahir Hami TOPAÇ Bu kişi benim


Ahmet Serhat Ergin KANAT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA
GÜRÜHAN, C., TOPAÇ, T. H., & KANAT, A. S. E. (2017). YARGITAY’IN TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN DEĞER AZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(8), 219-237.
MLA
GÜRÜHAN, Caner vd. “YARGITAY’IN TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN DEĞER AZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, 2017, ss. 219-37.
Chicago
GÜRÜHAN, Caner, Tahir Hami TOPAÇ, ve Ahmet Serhat Ergin KANAT. “YARGITAY’IN TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN DEĞER AZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8 (Ocak 2017): 219-37.
EndNote
GÜRÜHAN C, TOPAÇ TH, KANAT ASE (01 Ocak 2017) YARGITAY’IN TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN DEĞER AZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 219–237.
ISNAD
GÜRÜHAN, Caner vd. “YARGITAY’IN TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN DEĞER AZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 (Ocak 2017), 219-237.
AMA
GÜRÜHAN C, TOPAÇ TH, KANAT ASE. YARGITAY’IN TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN DEĞER AZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. Ocak 2017;(8):219-237.
Vancouver
GÜRÜHAN C, TOPAÇ TH, KANAT ASE. YARGITAY’IN TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN DEĞER AZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017(8):219-37.
IEEE
C. GÜRÜHAN, T. H. TOPAÇ, ve A. S. E. KANAT, “YARGITAY’IN TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN DEĞER AZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMI”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, ss. 219–237, Ocak 2017.
JAMA
GÜRÜHAN C, TOPAÇ TH, KANAT ASE. YARGITAY’IN TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN DEĞER AZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017;:219–237.