Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ

Yıl 2017, Cilt 0, Sayı 9, 519 - 547, 16.06.2017

Öz

Üstün kamu gücüne dayanarak idare edilenler hakkında tek yanlı ve

icraî işlemler tesis etme yetkisine sahip idare karşısında, idare edilenlere,

bu işlemlerin hukuka aykırılığını ileri sürüp temel hak ve hürriyetlerini

koruyabilmek için idari yargı yoluna başvurma imkânı tanınmıştır.

Şüphesiz idari yargı yoluna başvurma yanında, kanunda öngörülen

koşulların gerçekleştiğinin saptandığı hallerde yürütmenin durdurulması

kararı verilmesi de idari davada davacıların temel hak ve hürriyetlerinin

korunması bakımından önemli bir güvencedir. Bu güvencenin teoride

kalmaması ve pratik ve etkili sonuçlar üretmesi için yürütmenin

durdurulması kararının uygulanması zorunludur.

Yürütmenin durdurulması, idari işlemin icraîliğini askıya aldığından

çalışmada öncelikle idari işlemin icraîlik unsuru üzerinde durulacaktır.

İdari yargılama hukuku açısından yürütmenin durdurulması kararının

niteliği ve kararın işlemin icrailiğine etkisi bir sonraki başlıkta

irdelenecektir. Yürütmenin durdurulması kararının gereğine göre

işlem tesis edilmesi zorunluluğuna da değinildikten sonra, yürütmenin

durdurulması kararının uygulanmamasının sonuçları Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesi’nin adil yargılanma hakkı ve Anayasa Mahkemesi’nin

hak arama hürriyeti bağlamındaki içtihatları temelinde analiz edilecektir.

Kaynakça

 • CANDAN Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Güncelleştirilmiş 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2012
 • GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, İmaj Yayınevi
 • KIRATLI Metin, “Yürütmenin Durdurulması”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:21, S:4, (s: 174-196)
 • TEKİNSOY M. Ayhan, İdari Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması, Savaş Kitap ve Yayınevi, Ankara 2013
 • ULER Yıldırım, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 281, Ankara, 1970
 • YILMAZ Serdar, “Kamu Alacaklarının Tahsili Hukukunda İhtiyati Haciz Müessesesi ve İhtiyati Hacze Karşı Açılan Davalarda İdari Yargı Yerlerince Verilen Kararların Uygulanması – Yargı Pratiğinde ve Öğretide Gözden Kaçan Bir Anayasa’ya Aykırılık Sorunu (mu?)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2012, Cilt 61, Sayı:4 (s:1437-1503)
 • YILMAZOĞLU Yunus Emre, Vergi Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması – Danıştay Kararları Işığında Bir İnceleme-, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara, 2016
 • ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI: Norm Denetimi Kararları: 10.7.2013, E.2012/107, K.2013/90 (R.G. Tarih-Sayı: 22.11.2013-28829)
 • 2.10.2014, E.2014/149, K.2014/15 (R.G. Tarih-Sayı: 11.1.2015-29223)
 • 25.11.2015,E.2014/86, K.2015/109 (R.G. Tarih-Sayı: 8.1.2016-29587)
 • 3.6.2010, E.2008/77, K.2010/77 (R.G. Tarih-Sayı: 30.10.2010-27744)
 • Bireysel Başvuru Kararları: Bülent Türk, B. No:2014/7002, 1.12.2016 (R.G. Tarih ve Sayı: 30.12.2016-29934)
 • Arif Canlı, B. No: 2014/7152, 1.12.2016 (R.G. Tarih ve Sayı: 30.12.2016-29934)
 • Hakan Yıldız, B. No: 2014/8804, 1.12.2016 (R.G. Tarih ve Sayı: 30.12.2016-29934)
 • Yaman Akdeniz ve diğerleri, B. No: 2014/3986, 2.4.2014
 • Kristal-İş Sendikası [GK], B. No: 2014/12166, 2.7.2015 (R.G. Tarih- Sayı: 12.8.2015-29443)
 • DANIŞTAY KARARLARI: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E.2015/856, K. 2015/3749, 26.10.2015
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI: Hornsby/Yunanistan, B.No:18357/91, 19.3.1997
 • Skärby/İsveç, B.No:12258/86, 28.6.1990
 • Ouzounis ve diğerleri/Yunanistan, B. No:49144/99, 15.4.2002
 • Cıngıllı Holding A.Ş. ve Cıngıllıoğlu/Türkiye, B. No: 31833/06 ve 37538/06, 21.07.2015
 • Taşkın ve Diğerleri/Türkiye kararı, B. No: 46117/99, 10.11.2004
 • Ünver/Türkiye (k.k.), B.No:36209/97, 26.09.2000
 • Okyay ve Diğerleri/Türkiye, B. No: 36220/97, 12.7.2005
 • Burdov/Rusya, B. No: 59498/00, 7.5.2002
 • Süzer ve Eksen Holding A.Ş./Türkiye, B. No: 6334/05, 23.10.2012
 • Apostol/Gürcistan, B. No: 40765/02, 28.11.2006

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus Emre YILMAZOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 0, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mdergi322585, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2017}, volume = {0}, number = {9}, pages = {519 - 547}, title = {YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yılmazoğlu, Yunus Emre} }
APA Yılmazoğlu, Y. E. (2017). YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (9) , 519-547 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/29931/322585
MLA Yılmazoğlu, Y. E. "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2017 ): 519-547 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/29931/322585>
Chicago Yılmazoğlu, Y. E. "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2017 ): 519-547
RIS TY - JOUR T1 - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ AU - Yunus EmreYılmazoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 519 EP - 547 VL - 0 IS - 9 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ %A Yunus Emre Yılmazoğlu %T YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ %D 2017 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 9 %R %U
ISNAD Yılmazoğlu, Yunus Emre . "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 9 (Haziran 2017): 519-547 .
AMA Yılmazoğlu Y. E. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017; 0(9): 519-547.
Vancouver Yılmazoğlu Y. E. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017; 0(9): 519-547.
IEEE Y. E. Yılmazoğlu , "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMAMASININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNE ETKİSİ", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 9, ss. 519-547, Haz. 2017