Olgu Sunumu
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Acquired vulvar Lymphangioma circumscriptum after endometriumcancertreatment : A Case Report

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 120 - 123, 02.07.2018
https://doi.org/10.30565/medalanya.384893

Öz

Lymphangiomas are uncommon, hamartomatous malformations of the lymphatic system that involve the skin and subcutaneous tissues. The most common type is lymphangioma circumscriptum. Vulvar lymphangioma circumscriptum (LC) is a rare entity which may present as a painful, warty lesion with sexual dysfunction and infection as a common presenting symptoms. Congenital form occurs in children while the acquired form arises in older adults and may be associated with infection, cancer, Crohn's disease, or prior pelvic surgery. We present a case of acquired LC of the vulva in a 73-year-old woman who presented with a one-year history of vulvar lesion and itching and following surgery and radiotherapy for endometrium cancer. Distinguishing LC from other conditions such as genital warts is important for optimizing patient outcomes, by recognizing any underlying conditions and treating them accordingly. So it is important to recognize the clinical presentation as well as the distinct histological appearance of this rare benign entity. 

Kaynakça

 • 1. Taşkın Mİ, Öztürk S, Öztürk E, Adalı E, Uzgören E. VulvarLenfanjiomaSirkumskriptum Olgu Sunumu. BSBD. 2015; 4(3): 156-59.
 • 2. Pekcan YŞ, Doğan Y, Serdar Aşiran Z, Güneş P. Vulva Yerleşimli Lenfanjiyoma Sirkumskriptum. Turkiye Klinikleri J 1396 MedSci 2012;32(5) : 1396-400.
 • 3. Valente K, Montgomery K, Schultenover S, Desouki MM. Acquired vulvar lymphangioma circumscriptum after cervical cancer treatment: Case report. Gynecol Oncol Rep. 2016;16:31-3.
 • 4. Stewart CJ, Chan T, Platten M. Acquired lymphangiectasia 'lymphangioma circumscriptum' of the vulva: a report of eightcases. Pathology. 2009;41(5):448-53.
 • 5. VishmaS , Sreedhar V Acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva. Int J Gynaecol Obstet 2012;117(2):190.
 • 6. Patel GA, Siperstein RD, Ragi G, SchwartzRA. Zosteriform lymphangioma circumscriptum. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2009 Dec;18(4):179-82.
 • 7. https://emedicine.medscape.com/article/1086806-overview. Erişim:7.11.2017
 • 8. Chang MB, Newman CC, Davis MD, Lehman JS. Acquiredlymphangiectasia (lymphangiomacircumscriptum) of the vulva: Clinicopathologicstudy of 11 patientsfrom a singleinstitutionand 67 fromtheliterature. Int J Dermatol. 2016 Sep;55(9):e482-7.

Endometrium karsinomu tedavisi sonrası edinilmiş vulvar Lenfanjioma sirkumskriptum : Olgu Sunumu

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 120 - 123, 02.07.2018
https://doi.org/10.30565/medalanya.384893

Öz

Lenfanjiomalar, cilt ve ciltaltı dokuyu etkileyen lenfatik sistemin nadir görülen hamartomatöz malformasyonlarıdır. En sık görülen tip Lenfanjiyoma sirkumskriptumdur. Vulvar lenfanjiyoma circumscriptum (LC), yaygın görülen semptomları cinsel işlev bozukluğu ve enfeksiyon ile ağrılı, siğil bir lezyon olarak ortaya çıkabilen nadir bir durumdur. Konjenital formu çocuklarda görülürken, edinilmiş formu enfeksiyon, kanser,Crohn hastalığı, geçirilmiş pelvik cerrahiye bağlı olarak erişkinlerde oluşabilir. Bu yazıda, endometrium kanseri nedeniyle cerrahi tedavi sonrası bir yıldır vulvar lezyon ve kaşıntı şikayeti olan 73 yaşında kadın hastada edinilmiş tipte LS olgusunu sunduk. LS’yi genital siğil gibi diğer durumlardan ayırt etmek, hastalığın gidişatını değerlendirmek ve altta yatan hastalığın teşhis ve tedavisini uygulamak açısından önemlidir. Bu nedenle, bu nadir benign durumun klinik görünümünün yanında farklı histolojik görünümünü de tanımak önemlidir. 

Kaynakça

 • 1. Taşkın Mİ, Öztürk S, Öztürk E, Adalı E, Uzgören E. VulvarLenfanjiomaSirkumskriptum Olgu Sunumu. BSBD. 2015; 4(3): 156-59.
 • 2. Pekcan YŞ, Doğan Y, Serdar Aşiran Z, Güneş P. Vulva Yerleşimli Lenfanjiyoma Sirkumskriptum. Turkiye Klinikleri J 1396 MedSci 2012;32(5) : 1396-400.
 • 3. Valente K, Montgomery K, Schultenover S, Desouki MM. Acquired vulvar lymphangioma circumscriptum after cervical cancer treatment: Case report. Gynecol Oncol Rep. 2016;16:31-3.
 • 4. Stewart CJ, Chan T, Platten M. Acquired lymphangiectasia 'lymphangioma circumscriptum' of the vulva: a report of eightcases. Pathology. 2009;41(5):448-53.
 • 5. VishmaS , Sreedhar V Acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva. Int J Gynaecol Obstet 2012;117(2):190.
 • 6. Patel GA, Siperstein RD, Ragi G, SchwartzRA. Zosteriform lymphangioma circumscriptum. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2009 Dec;18(4):179-82.
 • 7. https://emedicine.medscape.com/article/1086806-overview. Erişim:7.11.2017
 • 8. Chang MB, Newman CC, Davis MD, Lehman JS. Acquiredlymphangiectasia (lymphangiomacircumscriptum) of the vulva: Clinicopathologicstudy of 11 patientsfrom a singleinstitutionand 67 fromtheliterature. Int J Dermatol. 2016 Sep;55(9):e482-7.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Cerrahi
Yayınlanma Tarihi 2018-2
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Dilek ERDEM (Sorumlu Yazar)
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0001-6199-0333
Türkiye


Özlem Ceren GÜNİZİ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-7601-1836
Türkiye


Nilüfer YİĞİT ÇELİK Bu kişi benim
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi 27 Ocak 2018
Kabul Tarihi 8 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Erdem D. , Günizi Ö. C. , Yiğit Çelik N. Endometrium karsinomu tedavisi sonrası edinilmiş vulvar Lenfanjioma sirkumskriptum : Olgu Sunumu. Acta Medica Alanya. 2018; 2(2): 120-123.

9705 

Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.