Sanat ve Edebiyat
BibTex RIS Kaynak Göster

Fathers and Children in King Lear

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1, 69 - 88, 30.06.2018

Öz

William
Shakespeare handles the historical story of Lear, one of the British kings of
pre-Christian era, with his own interpretation in King Lear (1605). King Lear
unfairly divides his country among his three daughters, and this tragic mistake
initiates the process of him settling a score both with his daughters and the
nature, which eventually leads him to madness and death. In addition to this
narrative, Shakespeare embeds the stories of Gloucester and his two sons into
the text as a sub-plot in parallel with Lear and his daughters. Furthermore,
the notion of nature which is located at the center of the narrative and which
has a direct impact on all of the characters points out another father figure
that has been almost characterized, and gives birth to a superstratum of the
story.

This
reading discusses Lear and Gloucester characters in King Lear in their
relations with both their children and nature (gods) which we can consider as
their fathers. Multi-layered and concurrent narrative structure is reviewed
within this theme, and the grotesque and absurd elements in the play are tried
to be analyzed in terms of such relation.

Kaynakça

 • Bate, J. (2001). Shakespeare’s foolosphy [Shakespeare’in Delifelsefesi]. Shakespeare in Southern Africa, 13(1), 1-10.
 • Chambers, E. (1964). Shakespeare: A Survey. England: Pelican Books.
 • Eagleton, T. (2005). William Shakespeare (C. Yalaz, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Gilbert, S., Gubar, S. (2000). The Mad Woman in The Attic: The Women Writer and The Nineteenth Century Literary Imagination. ABD: Yale university Press.
 • Halio, J. L. (2005). The Tragedy of King Lear. England: Cambridge University Press.
 • Honan, P. (2003). Shakespeare: Bir Yaşam (B. Bozkurt, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Jesus, L. (2012). A Study of Fools: Lear’s Fool in Shakespeare’s King Lear and Vladimir and Estragon in Beckett’s Waiting for Godot. Yüksek Lisans tezi. Federal University of Rio Grande do Sul, Rio.
 • Kott, J. (1999). Çağdaşımız Shakespeare (T. Güney, Çev.). İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Mentz, S. (2010). Strange Weather in King Lear [Kral Lear’da Tuhaf Hava Durumu]. Shakespeare, 6(2), 139-152.
 • Nutku, Ö. (1995). Shakespeare Oyunları Üzerine bir İnceleme. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Shakespeare, W. (2012). Hamlet (S. Eyüboğlu, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Shakespeare, W. (2015). King Lear. London: Penguin Books.
 • Shakespeare, W. (2016). Kral Lear (Ö. Nutku, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sofokles, (2009). Eski Yunan Tragedyaları 3: Kral Oidipus (B. Tuncel, Çev.). İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Urgan, M. (1984). Shakespeare ve Hamlet. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Warde, F. (1913). The fools of Shakespeare an interpretation of their wit, wisdom and personalities. New York: McBride, Nast & Company.
 • Wells, S. (1995). Shakespeare: Yazar ve Eserleri (C. Sevgen, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Wheeler, P. (Yapımcı), Shakespeare, W. (Senaryo) ve Nunn, T. (Yönetmen). (2008). King Lear [Drama]. England: Richard Price TV Associates Ltd.

Kral Lear'da Babalar ve Çocukları

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1, 69 - 88, 30.06.2018

Öz

William Shakespeare, Kral Lear (1605) oyununda;
Hristiyanlık öncesi dönem Britanya krallarından Lear’ın tarihsel öyküsünü,
kendi yorumuyla ele almaktadır. Oyunda Kral Lear, ülkesini üç kızı arasında
adaletsiz bir şekilde paylaştırır ve bu trajik hatası Lear’ı, hem kızlarıyla
hem de doğayla giriştiği hesaplaşmada deliliğe ve ölüme sürükleyecek olan
süreci başlatır. Shakespeare, bu anlatıya ek olarak, Gloucester ve iki oğlunun
öyküsünü, Lear ve kızlarınınkine paralel, oyun içi bir alt öykü (sub-plot) olarak
kurguya yerleştirmektedir. Yanı sıra, yapının merkezinde yer alan “doğa”
kavramı; tüm karakler üzerinde direkt etki sahibi olup, adeta karakterleşmiş
başka bir baba figürüne işaret etmekte ve üst bir öykü katmanını daha
doğurmaktadır.

Bu
çalışma; Kral Lear oyunundaki Lear ve Gloucester karakterlerini hem
çocuklarıyla hem de kendi babaları sayabileceğimiz doğa (tanrılar) ile
ilişkileri içinde ele almaktadır. Oyunun sahip olduğu, çok katmanlı ve eş
zamanlı gelişen öykü yapısı bu izlek içinde incelenmekte, oyunun sahip olduğu
grotesk ve absürt ögelerse bu ilişki üzerinden analiz edilmeye çalışılmaktadır.

 

Kaynakça

 • Bate, J. (2001). Shakespeare’s foolosphy [Shakespeare’in Delifelsefesi]. Shakespeare in Southern Africa, 13(1), 1-10.
 • Chambers, E. (1964). Shakespeare: A Survey. England: Pelican Books.
 • Eagleton, T. (2005). William Shakespeare (C. Yalaz, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Gilbert, S., Gubar, S. (2000). The Mad Woman in The Attic: The Women Writer and The Nineteenth Century Literary Imagination. ABD: Yale university Press.
 • Halio, J. L. (2005). The Tragedy of King Lear. England: Cambridge University Press.
 • Honan, P. (2003). Shakespeare: Bir Yaşam (B. Bozkurt, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Jesus, L. (2012). A Study of Fools: Lear’s Fool in Shakespeare’s King Lear and Vladimir and Estragon in Beckett’s Waiting for Godot. Yüksek Lisans tezi. Federal University of Rio Grande do Sul, Rio.
 • Kott, J. (1999). Çağdaşımız Shakespeare (T. Güney, Çev.). İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Mentz, S. (2010). Strange Weather in King Lear [Kral Lear’da Tuhaf Hava Durumu]. Shakespeare, 6(2), 139-152.
 • Nutku, Ö. (1995). Shakespeare Oyunları Üzerine bir İnceleme. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Shakespeare, W. (2012). Hamlet (S. Eyüboğlu, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Shakespeare, W. (2015). King Lear. London: Penguin Books.
 • Shakespeare, W. (2016). Kral Lear (Ö. Nutku, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sofokles, (2009). Eski Yunan Tragedyaları 3: Kral Oidipus (B. Tuncel, Çev.). İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Urgan, M. (1984). Shakespeare ve Hamlet. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Warde, F. (1913). The fools of Shakespeare an interpretation of their wit, wisdom and personalities. New York: McBride, Nast & Company.
 • Wells, S. (1995). Shakespeare: Yazar ve Eserleri (C. Sevgen, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Wheeler, P. (Yapımcı), Shakespeare, W. (Senaryo) ve Nunn, T. (Yönetmen). (2008). King Lear [Drama]. England: Richard Price TV Associates Ltd.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Umut Barış Taşdemir

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Kabul Tarihi 31 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Taşdemir, U. B. (2018). Kral Lear’da Babalar ve Çocukları. Medeniyet Sanat Dergisi, 4(1), 69-88.

Dergimiz Crossref, SOBIAD, ASOS Index, Index Copernicus, IAD, Academia, ResearchGate ve Google Scholar'da taranmaktadır.  

Creative Commons Lisansı
Bu dergide yayınlanan tüm makaleler  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.