Medeniyet Sanat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-1684 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İstanbul Medeniyet Üniversitesi |


Medeniyet Sanat Dergisi'nin esas amacı; sanat, tasarım ve mimarlık alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını paylaşabilecekleri demokratik bir platform oluşturmaktır. İçinde yaşadığımız bilgi çağında, bilgiye erişim ve bilginin dağıtılması konuları her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir.

Bu bağlamda Medeniyet Sanat dergisinin ülkemizde yapılan araştırmalar için önemli bir bilgi dağıtım platformu olması hedeflenmektedir. Dergimizde; 

 • Fotoğraf
 • Geleneksel Sanatlar
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • İnteraktif Medya Tasarımı
 • Mimarlık
 • Plastik Sanatlar
 • Sanat Yönetimi
 • Sinema
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Tasarım ve Sanat Eleştirisi
 • Tiyatro

alanlarındaki bilimsel makale, eleştiri ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir.

Medeniyet Sanat uluslararası hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kere dijital olarak yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Makalelerin yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Medeniyet Sanat, ilgili tüm kişilerin DergiPark platformu üzerinden yayınlanan tüm makalelere erişebilecekleri bir açık erişim politikasına sahiptir. 

Haziran sayısı için en son makale gönderim tarihi 15 Nisan ve Aralık sayısı için en son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir.

Dergimiz SOBIAD, ASOS Index, Index Copernicus, Google Scholar'da taranmaktadır.  


 

Medeniyet Sanat Dergisi

e-ISSN 2587-1684 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İstanbul Medeniyet Üniversitesi |
Kapak Resmi


Medeniyet Sanat Dergisi'nin esas amacı; sanat, tasarım ve mimarlık alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını paylaşabilecekleri demokratik bir platform oluşturmaktır. İçinde yaşadığımız bilgi çağında, bilgiye erişim ve bilginin dağıtılması konuları her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir.

Bu bağlamda Medeniyet Sanat dergisinin ülkemizde yapılan araştırmalar için önemli bir bilgi dağıtım platformu olması hedeflenmektedir. Dergimizde; 

 • Fotoğraf
 • Geleneksel Sanatlar
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • İnteraktif Medya Tasarımı
 • Mimarlık
 • Plastik Sanatlar
 • Sanat Yönetimi
 • Sinema
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Tasarım ve Sanat Eleştirisi
 • Tiyatro

alanlarındaki bilimsel makale, eleştiri ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir.

Medeniyet Sanat uluslararası hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kere dijital olarak yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Makalelerin yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Medeniyet Sanat, ilgili tüm kişilerin DergiPark platformu üzerinden yayınlanan tüm makalelere erişebilecekleri bir açık erişim politikasına sahiptir. 

Haziran sayısı için en son makale gönderim tarihi 15 Nisan ve Aralık sayısı için en son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir.

Dergimiz SOBIAD, ASOS Index, Index Copernicus, Google Scholar'da taranmaktadır.