Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COMPARISON OF COMMERCIAL WHITING FISHERIES WITH DEEP WATER CAST NETS AND GILL NETS IN BLACK SEA (TURKEY)

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 10, 30.01.2021

Öz

Whiting fishing with deep water cast nets has been carried out since ancient times in the Eastern Black Sea. In this study, it is aimed to determine the use of traditional deep water cast nets as an alternative to bottom gill nets and economic benefits to the fisherman. Within the scope of the study, 12 month field studies were conducted with small fishing boat owners. Although there is a decrease in the preference rate at certain times of the year due to tendency of other species (turbot, bonito etc.), it has been determined that whiting fishing is carried out throughout the year. 87% of the boat owners prefer to deep water cast nets in whiting fishing. In addition to the fishing income; short operation time, fishing alone, low cost, the lack of maintenance and repair cost and long durability are among the reasons for preferences this fishing gear. It has been determined that fishermen catch whiting with deep water cast nets for 8 months at most throughout the year, and they obtained an average of 613 kg/season catch during the fishing season. 82.1% of the fishermen stated that they prefer deep water cast nets and fishing because their income is at a satisfactory level. When the data obtained as a result of the study were evaluated, it was determined that the whiting fishing season with deep water cast nets could be continued from May to October.

Kaynakça

 • Avşar, D. (2005). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitabevi, Adana.
 • Dinçer, A.C., Düzgüneş, E., Günaydin, S., Göçer, F. (2000). Sürmene Bölgesi’nde mezgit (Merlangius merlangus euxinus) ve barbunya (Mullus barbatus) avcılığında kullanılan uzatma ağlarının genel yapısal özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 17(3-4), 185-191.
 • Düzgüneş, E., Erdoğan, N. (2008). Fisheries management in the Black Sea countries. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8, 181-192.
 • Emanet, M., Ayaz, A. (2017). Sürmene kıyılarında derin su serpme ağı ile mezgit (Merlangius merlangus) avcılığı. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (s 217). Sinop, Turkey. Bildiriler Kitabı.
 • Genç, Y., Mutlu, C., Zengin, M., Aydın, İ., Zengin, B., Tabak, İ. (2002). Doğu Karadeniz’deki av gücünün demersal balık stokları üzerine etkisinin tespiti. Proje Sonuç Raporu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.
 • Karadurmuş, U. (2019). Mezgit avcılığında kullanılan derin su serpmesinin yapısal-operasyonel özellikleri ve dip galsama ağları ile kıyaslanması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon.
 • Maclaren, P.J.R. (1958). The Fishing Devices of Central and Southern Africa. The Occasional Papers of the Rhodes from Livingstone Museum, Livingstone.
 • Özdemir, S., Erdem, Y., Sümer, Ç. (2005). Farklı yapı ve materyale sahip uzatma ağlarının av verimi ve av kompozisyonu. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(4), 621-627.
 • Zaman, M. (2005). Orta ve Doğu Karadeniz’de balıkçılık. Doğu Coğrafya Dergisi, 10(13), 31-78.
 • Zengin, M. (1998). Karadeniz’de kıyı balıkçılığı; mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 15(1-2), 33-47.

KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 10, 30.01.2021

Öz

Doğu Karadeniz’de derin su serpme ağlar ile mezgit avcılığı eski zamanlardan bu yana yapılmaktadır. Bu çalışmada geleneksel derin su serpmesinin dip galsama ağlara ne derece alternatif olduğunun tespiti ve balıkçıya ekonomik faydasının belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında 12 aylık saha çalışmaları yürütülmüştür. Yılın belli dönemlerinde başka türlerin avcılığına (Kalkan, palamut vb.) yönelimler nedeniyle tercih edilme oranında düşüşler olsa da mezgit avcılığının yıl boyu yapıldığı belirlenmiştir. Tekne sahiplerinin %87’sinin mezgit avcılığında derin su serpmesini tercih etmektedir. Balıkçılık getirisinin yanında denize at/çek sürelerinin kısa olması, tek başına avlanabilmesi, maliyetinin düşük, bakım-onarım masrafının olmaması ve dayanıklılığının uzun süreli olması tercih sebepleri arasındadır. Balıkçıların yıl boyu en fazla 8 ay derin su serpme ağ ile mezgit avladığı, av sezonu boyunca ortalama 613 kg/sezon av elde ettikleri belirlenmiştir. Balıkçıların %82,1’i derin su serpmesi ile avcılıkta balıkçılık gelirinin tatmin edici düzeyde olduğu için tercih ettiğini bildirmiştir. Ticari avcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde derin su serpme ağlar ile mezgit avcılığı sezonunun Mayıs ayından başlayarak Ekim ayına kadar sürdürülebileceği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Avşar, D. (2005). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitabevi, Adana.
 • Dinçer, A.C., Düzgüneş, E., Günaydin, S., Göçer, F. (2000). Sürmene Bölgesi’nde mezgit (Merlangius merlangus euxinus) ve barbunya (Mullus barbatus) avcılığında kullanılan uzatma ağlarının genel yapısal özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 17(3-4), 185-191.
 • Düzgüneş, E., Erdoğan, N. (2008). Fisheries management in the Black Sea countries. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8, 181-192.
 • Emanet, M., Ayaz, A. (2017). Sürmene kıyılarında derin su serpme ağı ile mezgit (Merlangius merlangus) avcılığı. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (s 217). Sinop, Turkey. Bildiriler Kitabı.
 • Genç, Y., Mutlu, C., Zengin, M., Aydın, İ., Zengin, B., Tabak, İ. (2002). Doğu Karadeniz’deki av gücünün demersal balık stokları üzerine etkisinin tespiti. Proje Sonuç Raporu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.
 • Karadurmuş, U. (2019). Mezgit avcılığında kullanılan derin su serpmesinin yapısal-operasyonel özellikleri ve dip galsama ağları ile kıyaslanması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon.
 • Maclaren, P.J.R. (1958). The Fishing Devices of Central and Southern Africa. The Occasional Papers of the Rhodes from Livingstone Museum, Livingstone.
 • Özdemir, S., Erdem, Y., Sümer, Ç. (2005). Farklı yapı ve materyale sahip uzatma ağlarının av verimi ve av kompozisyonu. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(4), 621-627.
 • Zaman, M. (2005). Orta ve Doğu Karadeniz’de balıkçılık. Doğu Coğrafya Dergisi, 10(13), 31-78.
 • Zengin, M. (1998). Karadeniz’de kıyı balıkçılığı; mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 15(1-2), 33-47.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Uğur KARADURMUŞ> (Sorumlu Yazar)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5827-0404
Türkiye

Teşekkür Bu çalışma, Uğur Karadurmuş’un doktora tezinden özetlenmiştir.
Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { medfar814278, journal = {Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research}, eissn = {2618-6551}, address = {medfar@mersin.edu.tr}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, number = {1}, pages = {1 - 10}, title = {KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Karadurmuş, Uğur} }
APA Karadurmuş, U. (2021). KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research , 4 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/medfar/issue/60139/814278
MLA Karadurmuş, U. "KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI" . Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research 4 (2021 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/medfar/issue/60139/814278>
Chicago Karadurmuş, U. "KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research 4 (2021 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - UğurKaradurmuş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 4 IS - 1 SN - -2618-6551 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Uğur Karadurmuş %T KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2021 %J Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research %P -2618-6551 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Karadurmuş, Uğur . "KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research 4 / 1 (Ocak 2021): 1-10 .
AMA Karadurmuş U. KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. MedFAR. 2021; 4(1): 1-10.
Vancouver Karadurmuş U. KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research. 2021; 4(1): 1-10.
IEEE U. Karadurmuş , "KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TÜRKİYE) MEZGİT AVCILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ DERİN SU SERPMESİ VE DİP GALSAMA AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research, c. 4, sayı. 1, ss. 1-10, Oca. 2021

MedFAR, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. MedFAR herhangi bir yayın ücreti uygulamamaktadır.

MedFAR'da Yayınlanan Makaleler Creative Common Licence tarafından lisanslanmaktadır. by-nc.svg

medfar@mersin.edu.tr