e-ISSN: 2618-6551
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Mersin Üniversitesi
Kapak Resmi
       

MEDITERRANEAN FISHERIES AND AQUACULTURE RESEARCH

Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR) Dergisi Mersin Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi tarafından yayınlanan hakemli, uluslararası ve açık erişimli akademik bir dergidir. Dergimiz yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR), su ürünleri/bilimlerinin tüm yönleriyle ilgili yüksek kaliteli araştırma makalelerinin, kısa bildirilerin, teknik notların, yorumların ve derlemelerin yayılması için disiplinler arası çalışmalar dahil olmak üzere balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Derginin ana odak noktası Akdeniz ve Karadeniz bölgesidir. Ancak, bu herhangi bir coğrafi kısıtlama anlamına gelmemektedir ve diğer çalışma alanlarını içeren bilimsel çalışmalar da dergide yer almaktadır. Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research, bilim ve endüstri arasında köprü kurarak bölgede çevresel (deniz ve tatlı su ekosistemleri), ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir avcılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, idari ve operasyonel sorunlara uygulanabilir çözümler sunan vaka analizlerini/çalışmalarını da kapsamaktadır. Uygulamalı araştırma, yenilikçi çözümler ve ürün geliştirme gibi amaçlarla, kavramsal çerçeveler ve araştırmacılardan gelen eleştirel meta-analiz incelemeleri de bu dergi içinde yer almaktadır.


Araştırma Makalesi

Fattening of Mangrove Crab Scylla serrata Fed with Two Different Diets (Stingray and Trash Fish)

Araştırma Makalesi

Yabancı Tür Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839)’ın Mersin-Anamur Tatlısu Sistemlerinde Dağılım Durumu ile Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

INDEXING

fao-logo-en.svg?sfvrsn=f64522b4_31    asos-index.png   

CABI-Logo_Accessible_RGB.png       


         633ff466c7b49.jpg  397-journal-tocs-logo-card.jpg 
Şablon

REPROAQUA-2020

MedFAR will be one of the supporting journals for "International Symposium on Reproduction in Aquatic Animals-REPROAQUA2020" which is due to be held in Trabzon/Turkey on 22-24 October 2020 in Karadeniz Technical University. Symposium is co-organized by Iskenderun Technical University and Karadeniz Technical University. MedFAR, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. MedFAR herhangi bir yayın ücreti uygulamamaktadır.

MedFAR'da Yayınlanan Makaleler Creative Common Licence tarafından lisanslanmaktadır.
 by-nc.svg

medfar@mersin.edu.tr