Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

 • Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir.
 •  Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR) dergisine gönderilen yayınlarda yazara ait isim veya yazarın kimliğini deşifre edebilecek bilgiler editor tarafından çıkarıldıktan sonra sisteme yüklenerek hakeme gönderilir. Hakem sürecinden geçerek yayımlanması uygun görülen yayınların yazarlarına ait bilgiler yayım aşamasında editör ve dergi sekretaryası tarafından eklenmektedir.
 •  Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR) dergisine gönderilen her çalışma, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayım ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakeme gönderilmez.
 •  Yazım ve yayım ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan çalışmalar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her çalışmanın değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alanda uzmanlıkları bulunan kişiler arasından seçilir.
 •  Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.
 • Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR) dergisinde tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
 • Hakemlerin kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen çalışma için hakemlere tekrar hatırlatma yapılır veya yeni bir hakem tayin edilir.
 • Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan çalışma yayımlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir ve çalışmanın yayımlanıp yayımlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. Hakemlerin düzeltme önerileri ve değerlendirme formu cevapları sisteme kaydedilir.
 • Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 15 gün içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.
 • Hakemler, düzeltme istedikleri çalışmayı yayımlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.
 • Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin veya hakemlerin görüşlerine başvurulabilir.
 • Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR) dergisinin elektronik sistemine gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.
 • Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler yazının yayımlanması ya da reddi yönünde karar alınabilir.

Son Güncelleme Zamanı: 3.01.2023 14:29:52

MedFAR, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. MedFAR herhangi bir yayın ücreti uygulamamaktadır.

MedFAR'da Yayınlanan Makaleler Creative Common Licence tarafından lisanslanmaktadır.
 by-nc.svg

medfar@mersin.edu.tr