Yazım Kuralları

Genel Kurallar


• Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR) yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır.
• Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir.
• Tüm çalışmalar, en az 2 nitelikli hakem tarafından hakem değerlendirme sürecine tabi tutulur.
• Gönderilen çalışmalar, baş editör tarafından nihai onay alındıktan sonra yayınlanır.

Makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.

Yayın kategorileri aşağıdaki gibidir:

a) Araştırma makalesi: Orijinal araştırma sonuçlarını sunan makaleler.
b) Derleme makaleleri: Belirli bir konudaki ilgili bilimsel çalışmaların güncel ve kapsamlı bir incelemesidir.
c) Kısa bildiri: Bu kategori, devam eden araştırmaların sonuçlarının hızlı ve kısa bir şekilde duyurulmasından oluşur.
d) Teknik not: Teknik not, belirli bir gelişme, teknik veya prosedürün kısa bir tanımını veren kısa bir makaledir. Mevcut bir teknik veya prosedürün araştırma tekniklerine yönelik bir değişikliğini de açıklayabilir.
e) Yorumlar/yanıt yorumlar: MedFAR'da yayınlanan bir makalenin adil ve bilimsel temelli eleştirileri veya değerlendirilmesi ve makalenin yazar(lar)ının yanıtı.
f) Spotlight köşesi: Kritik/sıcak bir konuyla ilgili kısa kişisel görüşler, değerlendirmeler veya önemli noktaların yanı sıra balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine ilgi duyan yeni bir gelişme, girişim veya projenin tanıtımı.

Yazım Kuralları


Makalenizi yazarken, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış örnek dosyadan yararlanabilirsiniz. Örnek makale için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.

Örnek Makale Şablonu İndir

Makale Yapısı

• Yazılar A4 boyutunda ve yazı tipi 12 punto Times New Roman olmalıdır.
• Yazı aralığı 1,5 boşluk olmalıdır.
• Her paragraf girintili olmalıdır.
• Sayfa numaraları her sayfanın ortasında olacak şekilde sayfalar numaralandırılmalıdır.
• Makalenin başlık/giriş sayfası yazarların adlarını, ORCID numaraları, kurum ve posta adreslerini içermelidir. Sorumlu yazar, çalışma adresi, telefon numaraları ve e-posta adresi belirtilmelidir.
• Tüm resimler, şekiller ve tablolar metnin sonunda değil, metin içinde uygun noktalara yerleştirilmelidir. (Resim ve tabloların hazırlanmasına ilişkin detaylar aşağıda listelenmiştir).
• Satır numaraları makalenin tamamına eklenmelidir.
• Makaleler şu şekilde düzenlenmelidir: Başlık sayfası, özet, anahtar kelimeler, giriş, materyal-metot/yöntem, bulgular/sonuçlar, tartışma, sonuç, kaynaklar. Bölüm başlıkları kalın büyük harflerle 12 punto olarak yazılmalıdır.
• Ölçü birimlerinin tamamı SI sisteminin temel birimleri şeklinde verilmelidir.

Başlık Sayfası

Başlık sayfası şunları içermelidir:
• Bilgilendirici bir başlık
•Yazar(lar)ın ad(lar)ı
• Yazar(lar)ın kurum(lar)ı ve adres(ler)i ve ORCID numaraları
• Sorumlu yazarın e-posta adresi

Özet

Özetler 150 ila 250 kelime arasında olacak şekilde yazılmalıdır. Özet, tanımsız kısaltmalar veya belirsiz referanslar içermemelidir.

Anahtar Kelimeler

İndeksleme için 3 ila 5 anahtar kelime verilmelidir.

Teşekkür

Kişilerin, bağışların, fonların vb. teşekkürleri başlık sayfasında ayrı bir bölümde olmalıdır. Finans olan kurum/kuruluşların isimleri tam olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklara metin içinde aşağıdaki örneğe göre atıf yapılmalıdır:
(Lawrence, 1990; Samuel ve Richardson, 2013; Rickshaw vd., 2017). Yazarların referansların yönetimi ve formatlanması için EndNote (http://www.endnote.com) ve Reference Manager (http://www.refman.com) gibi araçları kullanmalarını tavsiye ederiz.

Kaynaklar bölümünde verilecek kaynaklar "6th Edition of APA Citation" olacak şekilde aşağıdaki kurallara göre listelenmelidir;

Dergilerde yayınlanan makale

Moncada, S., Palmer, R.M.J., Higgs, E.A. (1989) Biosynthesis of nitric oxide from L-arginine: A pathway for the regulation of cell function and communication. Biochemistry and Pharmacology 38: 1709 -1715.

Kitap

Strunk, W., White, E.B. (2000) The Elements of Style, fourth ed. Longman, New York.

Kitap bölümü

Mettam, G.R., Adams, L.B. (2009) How to prepare an electronic version of your article, in: Jones, B.S., Smith, R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304.

Tebliğ

Glare, T.R., Barlow, N.D., Walsh, P.J. (1998) Potential agents for eradication or control of gypsy moth in New Zealand. In: Proceeddings of the 51 st New Zealand Plant Protection Conference. New Zealand Plant Protection Society, pp. 224-229.

Şekil ve Tablolar

Makale içinde sayılar kullanılarak atıfta bulunulmalıdır. Örneğin, Şekil 1, Şekil 2, vb. Tüm tablo ve şekillerin boyutu 16x20 cm'yi geçmemelidir. Şekiller JPEG, TIFF veya PNG veri formatlarında ve maksimum 300 dpi yüksek çözünürlüklü olmalıdır. MS-Office dosyaları da kabul edilebilir.

Çizimler, siyah silinmez mürekkeple ayrı beyaz kağıt sayfalarında olmalıdır (nokta vuruşlu çizimlere izin verilmez); yazılar bir katman veya fotokopi üzerinde olmalı ve %50 küçültme için 4 mm'den az olmamalıdır. Her şeklin ayrı bir lejandı/açıklaması olmalıdır; bunlar yollanan metnin sonunda ayrı bir sayfada gruplandırılmalıdır. Tüm semboller ve kısaltmalar açık bir şekilde yazılmalıdır.

Tablolar açıklayıcı olmalı ve yalnızca temel verileri içermelidir. Her tablo ayrı verilmeli ve rakamlarla numaralandırılmalıdır. Örneğin, Tablo 1, ve kısa bir açıklaması verilmelidir. Birimler, tablonun içinde değil, sütun başlıklarında parantez içinde olmalıdır. Tüm kısaltmalar dipnotta belirtilmelidir.

Daha önce yayınlanmış bir kaynaktan çoğaltılan tüm tablo ve şekiller, yayıncı veya telif hakkı sahibinden bir izin mektubu ile birlikte sunulmalıdır.

Makale ile Birlikte Gönderilmesi Beklenen Dosyalar

• İntihal Raporu: Yayınlanmak üzere MedFAR'a gönderilen tüm çalışmalar, yazar(lar) tarafından çevrimiçi olarak gönderilmeden önce intihal taramasından geçirilmelidir. "Benzerlik İndeksi" %24'ü geçmemelidir.

• Telif Hakları Devir Formu : Makalelerin Telif Hakkı Devir Formu’nu buradan indirerek, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek sisteme PDF olarak yüklenmelidir. Bu formu göndermeyen yazarların yayınları basılamaz.

• Etik Kurul izin/onay mektubu :Hayvanlarla ilgili araştırma çalışmalarına, anketlere, odak-grup tartışmalarına ve gözlemlere dayanan tüm makaleler. (Gerekiyorsa)

• İzin mektubu: İkincil kaynaklardan elde edilen yazılarda, yazarlar kullanılan ölçekler, anketler ve fotoğraflar için ilk telif hakkı sahiplerinden izin mektubu alınmalıdır. (Gerekiyorsa)*Gönderim sürecinin bir parçası olarak, yazarların, çalışmalarını yazım kurallarında yer alan tüm maddelere uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Gönderilen çalışmalar, yazım kurallarına uygun değilse yazar(lar)a iade edilecektir.

**Yazarların, çalışmalarını göndermeden önce telif hakları/lisanslama ve etikle ilgili MedFAR politikalarını okumaları tavsiye edilir (MedFAR ile ilgili bölüme bakınız).

MedFAR, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. MedFAR herhangi bir yayın ücreti uygulamamaktadır.

MedFAR'da Yayınlanan Makaleler Creative Common Licence tarafından lisanslanmaktadır.
 by-nc.svg

medfar@mersin.edu.tr