Erken Görünüm

Cilt: 5 - Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Tahir ALP MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0003-2639-4549
Su Ürünleri, Hidrobiyoloji, Su Kalitesi ve Su kirliliği, Temel Bilimler
Dr. Öğretim Görevlisi Özgür ÖZBAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0001-7837-350X
Su Ürünleri, Su Kalitesi ve Su kirliliği
Arş. Gör. Gülsemin ŞEN AĞILKAYA University of Mersin, Faculty of Fisheries
Su Ürünleri
Dr. Öğretim Görevlisi İsmail AKÇAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0001-8738-8359
Oşinografi

MedFAR, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. MedFAR herhangi bir yayın ücreti uygulamamaktadır.

MedFAR'da Yayınlanan Makaleler Creative Common Licence tarafından lisanslanmaktadır.
 by-nc.svg

medfar@mersin.edu.tr