Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Twitter View of Islamophobic "Identitarian Movement"

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 265 - 284, 28.12.2020
https://doi.org/10.47951/mediad.837405

Öz

Twitter as one of the fastest opinion generating platforms among social networks, provides a range of appearances concerning the "social" with both positive and negative facets. In social networks, individuals who construct the appearances in question are positioned with various types of topology: the patterns generated as a result of the observation and analysis of structural communities formed as per each other as well as on the contrary to their self, allow the discovery of certain aspects of social reality. We can therefore argue that social media plays an important role in deciding the context of people's reality, particularly when we think that the community in which people live is highly decisive in terms of functionality during the formation of opinions. In this context, the study aimed to investigate the relationship form of Islamophobia profiles through the Twitter representation of the Identitarian Movement and to examine the capacity of identical ideas to affect the formation of opinions in the real world. The data gathered from the accounts of Islamophobic and racist social network actors constitute the starting point of the analysis. Social network analysis based on who is associated with whom and to what extent has been applied along with computer algorithms to better visualize the data gathered meaningfully. As a result, how the members of the sample group of this study interacted in the media and the pattern of appearance of various social groups on Twitter were unveiled. Consequently, the analysis showed that racist actors, who are in intense contact with each other, have distinct capacities that can be interpreted purely on the basis of their network appearances: When these capacities, which align with the resources of the media platform, such as the influencing opinions, the creation of agendas and the coordination of actions in a short period, are coupled with the intellectual profiles of the actors, they represent an important domain of activity.

Kaynakça

 • @IBDeutschland. (2015). Identitäre Bewegung. Tarihinde 12 Kasım 2019, adresinden erişildi https://twitter.com/IBDeutschland?lang=de
 • @PatriotPeerDev. (y.y.). Patriot Peer Devlog. Tarihinde 20 Mayıs 2020, adresinden erişildi t.me/PatriotPeerDev website: https://t.me/PatriotPeerDev
 • Alsayyad, N., & Castells, M. (2004). Müslüman Avrupa ya da Avro-İslam (Z. Savan, Çev.). İstanbul: EVEREST YAYINLARI.
 • Bernasconi, R. (2000). Irk Kavramını Kim İcat Etti Metis Yayınları. İstanbul: Metis Yayınları.
 • blockchain.com. (2020). BLOCKCHAIN. Tarihinde 02 Aralık 2020, adresinden erişildi blockchain.com website: https://www.blockchain.com/btc/address/1BBSvRovKDNgLjemn5i1kLnzJrNCLjkYeV
 • Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2012). Sosyal Ağların Şaşırtıcı Gücü. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Corera, G. (2019, Ağustos 20). Is there a growing far-right threat online? - BBC News. Tarihinde 26 Mayıs 2020, adresinden erişildi bbc.com website: https://www.bbc.com/news/world-europe-48830980
 • Czeranka, U. (2019). DOSYA: “ETNOPLURALİZM YENİ SAĞIN ENTELEKTÜEL KILIFI” AfD ve Kimlikçilik Hareketi Arasında Yeni Sağ. Tarihinde 15 Kasım 2019, adresinden erişildi perspektif.eu website: https://perspektif.eu/2019/01/31/afd-ve-kimlikcilik-hareketi-arasinda-yeni-sag/
 • dentitaere-bewegung.de. (y.y.). kampagnen. Tarihinde 20 Kasım 2019, adresinden erişildi dentitaere-bewegung.de website: https://www.identitaere-bewegung.de/category/kampagnen/
 • dev.patriot-peer.com. (y.y.). Die Idee von Patriot Peer – Patriot Peer Devlog. Tarihinde 27 Mayıs 2020, adresinden erişildi dev.patriot-peer.com website: https://dev.patriot-peer.com/die-idee/
 • Europol. (2018). Terrorism Situation Report 2018. https://doi.org/10.2813/00041
 • Federal Ministry of the Interior. (2018). Brief summary 2018 Report on the Protection of the Constitution. Berlin.
 • George Hall Kirby, K. J. L. ve D. (2019). Germany. https://www.britannica.com/contributor/George-Hall-Kirby/1594
 • Goldberg, A. (2002). Islam in Germany. Içinde S. T. Hunter (Ed.), Islam Europe’s second religion : the new social, cultural, and political landspace (ss. 29–50). United States of America: Praeger Publishers.
 • Gürsakal, N. (2009). Sosyal Ağ Analizi (1. Baskı). Bursa: Dora Yayınları.
 • Home Office. (2016). Social Network Analysis: ‘How to guide’. (January), 13.
 • identitaere-bewegung.de. (y.y.). faq. Tarihinde 15 Kasım 2019, adresinden erişildi identitaere-bewegung.de website: https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/
 • Identitäre Bewegung Deutschland. (y.y.). Identitäre Bewegung Deutschland. Tarihinde 25 Ekim 2020, adresinden erişildi @IdentitaereDeutschland website: https://t.me/s/IdentitaereDeutschland
 • Kalın, İ. (2017). Ben, Öteki ve Ötesi İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş (2. baskı; N. Koltaş, Ed.). İstanbul: insan yayınları.
 • Kaya, K. (2014). Avusturya’da Osmanlı izleri: Stefan Katedrali. https://www.haberjournal.at/tarih/avusturyada-osmanli-izleri-stefan-katedrali-h1710.html
 • Özcan, C. (2020). ‘Bugün Türk avına çıkıyoruz’. Tarihinde 12 Kasım 2020, adresinden erişildi hurriyet.com.tr website: https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/bugun-turk-avina-cikiyoruz-41661181
 • Richards, I. (2019). A Philosophical and Historical Analysis of “Generation Identity”: Fascism, Online Media, and the European New Right. Terrorism and Political Violence, 00(00), 1–20. https://doi.org/10.1080/09546553.2019.1662403
 • Romano, A. (2017, Kasım 18). At long last, Twitter has begun to ban the Nazis - Vox. Tarihinde 25 Mayıs 2020, adresinden erişildi vox.com website: https://www.vox.com/2017/12/18/16790864/twitter-bans-nazis-hate-groups
 • Sabah.com.tr. (2020). Camiye gitmeye korkar olduk - Sabah. Tarihinde 24 Eylül 2020, adresinden erişildi www.sabah.com.tr website: https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/02/22/camiye-gitmeye-korkar-olduk
 • Say, Ö. (2013). 21. Yüzyılda Ulus, Çokkültürlülük ve Etnisite. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Sellner, M. (2017). Patriot Peer - Connecting the silent majority (Suspended). Tarihinde 06 Kasım 2020, adresinden erişildi kickstarter.com/ website: https://www.kickstarter.com/projects/patriotpeer/patriot-peer-connecting-the-silent-majority/description
 • Sennett, R. (2011). Ten Ve Taş (T. Birkan, Çev.). Metis Yayıncılık.
 • Snyder, Z. (2007). spartan 300. Amerika Birleşik Devletleri.
 • Taş, M. (1999). Avrupa’da Irkçılık. Ankara: İmge Ktapevi Yayınları.
 • Vorster, J. M. (2002). Racism, xenophobia and human rights. Ecumenical Review, 54(3), 296–312. https://doi.org/10.1111/j.1758-6623.2002.tb00155.x
 • Wilson, J. (2019, Mayıs 16). Christchurch shooter’s links to Austrian far right “more extensive than thought” | World news | The Guardian. Tarihinde 25 Mayıs 2020, adresinden erişildi theguardian.com website: https://www.theguardian.com/world/2019/may/16/christchurch-shooters-links-to-austrian-far-right-more-extensive-than-thought
 • Yılmaz, F. (2008). Avrupa’da Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı: AB Politikalarının Yetersizliği. Ankara: USAK Yayınları.

İslamofobik “Kimlikçilik Hareketi”nin Twitter Görünümü

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 265 - 284, 28.12.2020
https://doi.org/10.47951/mediad.837405

Öz

Sosyal ağların en hızlı kanaat üreten mecralarından Twitter, müspet ve menfi yönleriyle “sosyal” olana dair çeşitli görünümleri barındırmaktadır. Söz konusu görünümleri var eden bireyler, sosyal ağlarda değişik biçimdeki topolojiyle konumlanmıştır: Birbirlerine göre ve kendine zıt olana göre şekillenen yapısal toplulukların gözlemlenmesi ve analiziyle ulaşılan örüntüler, sosyal gerçekliğin belirli biçimlerini keşfetmeyi sağlamaktadır. Özellikle kanaatlerin oluşumunda bireylerin içerisinde bulunduğu topluluğun işlev bakımından son derece belirleyici olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bireylerin gerçeklik bağlamını belirlemede sosyal medyanın önemli bir rolü olduğundan bahsedilebilir. Bu çerçevede çalışmada Kimlikçilik Hareketi’nin Twitter görünümü üzerinden islâmofobik profillerin ilişki biçimini keşfetmek; özdeş fikirlerin, gerçek dünyadaki kanaatin oluşumuna yapacağı katkının potansiyelini gözlemlemek amaçlanmıştır. İslâmofobik ve ırkçı sosyal ağ aktörlerinin etkileşimde bulundukları profillerle toplanan veri, analizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Kimin kiminle ne derecede bağlantıda olduğu üzerine temellenen “sosyal ağ analizi” yötemi, toplanan verilerin anlamlı şekilde görselleştirilmesine yardım eden bilgisayar algoritmalarıyla uygulanmıştır. Böylelikle de çalışmanın örneklem grubunun mecra üzerinde nasıl etkileşim kurduğu ve farklı sosyal grupların Twitter üzerindeki örüntü görünümü keşfedilmiştir. Analiz sonucunda, son derece yoğun iletişim halindeki ırkçı aktörlerin sadece ağ görünümlerinden yola çıkılarak okunabilen çeşitli potansiyellere sahip oldukları görülmüştür: Kanaatleri etkileme, gündem oluşturma, kısa sürede aksiyon örgütleyebilme gibi mecra imkânlarıyla örtüşen yetenekler, aktörlerin fikri profilleriyle birleştirildiğinde önemli bir etkinlik alanının ortaya çıktığı ifade edilebilir.

Kaynakça

 • @IBDeutschland. (2015). Identitäre Bewegung. Tarihinde 12 Kasım 2019, adresinden erişildi https://twitter.com/IBDeutschland?lang=de
 • @PatriotPeerDev. (y.y.). Patriot Peer Devlog. Tarihinde 20 Mayıs 2020, adresinden erişildi t.me/PatriotPeerDev website: https://t.me/PatriotPeerDev
 • Alsayyad, N., & Castells, M. (2004). Müslüman Avrupa ya da Avro-İslam (Z. Savan, Çev.). İstanbul: EVEREST YAYINLARI.
 • Bernasconi, R. (2000). Irk Kavramını Kim İcat Etti Metis Yayınları. İstanbul: Metis Yayınları.
 • blockchain.com. (2020). BLOCKCHAIN. Tarihinde 02 Aralık 2020, adresinden erişildi blockchain.com website: https://www.blockchain.com/btc/address/1BBSvRovKDNgLjemn5i1kLnzJrNCLjkYeV
 • Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2012). Sosyal Ağların Şaşırtıcı Gücü. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Corera, G. (2019, Ağustos 20). Is there a growing far-right threat online? - BBC News. Tarihinde 26 Mayıs 2020, adresinden erişildi bbc.com website: https://www.bbc.com/news/world-europe-48830980
 • Czeranka, U. (2019). DOSYA: “ETNOPLURALİZM YENİ SAĞIN ENTELEKTÜEL KILIFI” AfD ve Kimlikçilik Hareketi Arasında Yeni Sağ. Tarihinde 15 Kasım 2019, adresinden erişildi perspektif.eu website: https://perspektif.eu/2019/01/31/afd-ve-kimlikcilik-hareketi-arasinda-yeni-sag/
 • dentitaere-bewegung.de. (y.y.). kampagnen. Tarihinde 20 Kasım 2019, adresinden erişildi dentitaere-bewegung.de website: https://www.identitaere-bewegung.de/category/kampagnen/
 • dev.patriot-peer.com. (y.y.). Die Idee von Patriot Peer – Patriot Peer Devlog. Tarihinde 27 Mayıs 2020, adresinden erişildi dev.patriot-peer.com website: https://dev.patriot-peer.com/die-idee/
 • Europol. (2018). Terrorism Situation Report 2018. https://doi.org/10.2813/00041
 • Federal Ministry of the Interior. (2018). Brief summary 2018 Report on the Protection of the Constitution. Berlin.
 • George Hall Kirby, K. J. L. ve D. (2019). Germany. https://www.britannica.com/contributor/George-Hall-Kirby/1594
 • Goldberg, A. (2002). Islam in Germany. Içinde S. T. Hunter (Ed.), Islam Europe’s second religion : the new social, cultural, and political landspace (ss. 29–50). United States of America: Praeger Publishers.
 • Gürsakal, N. (2009). Sosyal Ağ Analizi (1. Baskı). Bursa: Dora Yayınları.
 • Home Office. (2016). Social Network Analysis: ‘How to guide’. (January), 13.
 • identitaere-bewegung.de. (y.y.). faq. Tarihinde 15 Kasım 2019, adresinden erişildi identitaere-bewegung.de website: https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/
 • Identitäre Bewegung Deutschland. (y.y.). Identitäre Bewegung Deutschland. Tarihinde 25 Ekim 2020, adresinden erişildi @IdentitaereDeutschland website: https://t.me/s/IdentitaereDeutschland
 • Kalın, İ. (2017). Ben, Öteki ve Ötesi İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş (2. baskı; N. Koltaş, Ed.). İstanbul: insan yayınları.
 • Kaya, K. (2014). Avusturya’da Osmanlı izleri: Stefan Katedrali. https://www.haberjournal.at/tarih/avusturyada-osmanli-izleri-stefan-katedrali-h1710.html
 • Özcan, C. (2020). ‘Bugün Türk avına çıkıyoruz’. Tarihinde 12 Kasım 2020, adresinden erişildi hurriyet.com.tr website: https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/bugun-turk-avina-cikiyoruz-41661181
 • Richards, I. (2019). A Philosophical and Historical Analysis of “Generation Identity”: Fascism, Online Media, and the European New Right. Terrorism and Political Violence, 00(00), 1–20. https://doi.org/10.1080/09546553.2019.1662403
 • Romano, A. (2017, Kasım 18). At long last, Twitter has begun to ban the Nazis - Vox. Tarihinde 25 Mayıs 2020, adresinden erişildi vox.com website: https://www.vox.com/2017/12/18/16790864/twitter-bans-nazis-hate-groups
 • Sabah.com.tr. (2020). Camiye gitmeye korkar olduk - Sabah. Tarihinde 24 Eylül 2020, adresinden erişildi www.sabah.com.tr website: https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/02/22/camiye-gitmeye-korkar-olduk
 • Say, Ö. (2013). 21. Yüzyılda Ulus, Çokkültürlülük ve Etnisite. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Sellner, M. (2017). Patriot Peer - Connecting the silent majority (Suspended). Tarihinde 06 Kasım 2020, adresinden erişildi kickstarter.com/ website: https://www.kickstarter.com/projects/patriotpeer/patriot-peer-connecting-the-silent-majority/description
 • Sennett, R. (2011). Ten Ve Taş (T. Birkan, Çev.). Metis Yayıncılık.
 • Snyder, Z. (2007). spartan 300. Amerika Birleşik Devletleri.
 • Taş, M. (1999). Avrupa’da Irkçılık. Ankara: İmge Ktapevi Yayınları.
 • Vorster, J. M. (2002). Racism, xenophobia and human rights. Ecumenical Review, 54(3), 296–312. https://doi.org/10.1111/j.1758-6623.2002.tb00155.x
 • Wilson, J. (2019, Mayıs 16). Christchurch shooter’s links to Austrian far right “more extensive than thought” | World news | The Guardian. Tarihinde 25 Mayıs 2020, adresinden erişildi theguardian.com website: https://www.theguardian.com/world/2019/may/16/christchurch-shooters-links-to-austrian-far-right-more-extensive-than-thought
 • Yılmaz, F. (2008). Avrupa’da Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı: AB Politikalarının Yetersizliği. Ankara: USAK Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yavuz KANBUR
Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
0000-0002-5358-6776
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kanbur, Y. (2020). İslamofobik “Kimlikçilik Hareketi”nin Twitter Görünümü . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 265-284 . DOI: 10.47951/mediad.837405
     google.png

Creative Commons License MEDYA VE DİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (MEDİAD) - JOURNAL OF MEDIA AND RELIGION STUDIES

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.