Yayıncı: Mugla Sitki Kocman University
Kapak Resmi
       

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi dergisi olan “Mediterranean Aquatic and Natural Sciences (MEDITANS; Akdeniz Sucul ve Doğal Bilimler Dergisi)” uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide, deniz ve içsular biyolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, avlama ve işleme teknolojileri alanındaki bilimsel ve teknik araştırmalar ile disiplinler arası özgün çalışmalar, akademik ve bilimsel etik kurallarına uygun bir biçimde değerlendirilerek okuyucuya ulaştırılacaktır.

 MEDITANS, Su Ürünleri, Balıkçılık, Biyoloji, Ekoloji, Gıda Teknolojileri ve Uygulamaları, Kimya ve Oseanoloji alanlarını kapsamaktadır. Dergimizde Orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler ve bilimsel teknik notlar kabul edilecektir. Gönderilen tüm çalışmalar, editör ve yardımcı editörler tarafından ön incelemeye tabi tutularak dergi kapsamına uygunluğu değerlendirildikten sonra alan editörleri tarafından belirlenecek çalışma konusunda uzman hakemlere gönderilecektir.