e-ISSN: 2687-2668
Başlangıç: 2019
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Antalya Belek Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, ulusal, hakemli ve açık erişimli bir elektronik dergidir. Amacı; medya, iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında akademik çalışmaları desteklemek ve yeni perspektiflere yer vermektir.


Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi; medya, kitle iletişimi, kültür, çağdaş kültür ve popüler kültür ile ilgili analizler üzerine odaklanır. Ayrıca söz konusu alanların; sosyal ilişkiler, bireylerin deneyimleri ve anlam dünyaları üzerindeki dönüştürücü etkilerine yönelik çalışmalar da derginin kapsamı içerisinde yer alır.


Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, Asos Index ve EbscoHost tarafından indekslenmektedir.
Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 11 Haziran 2023