Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 7, 30.06.2018

Öz

Bu araştırmada, aynı su kaynağı üzerinde bulunan farklı işletmelerde yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) vücut kompozisyonları ve yağ asit profilleri karşılaştırılmıştır. Balık etlerinin nem (%77.91) ve ham yağ (%7.24) oranları en yüksek A işletmesinde, ham protein (%19.90) oranı ise en yüksek C işletmesinde tespit edilmiş olup, bütün işletmeler arasında besin kompozisyonu bakımından, ham kül oranı hariç, istatistiksel olarak fark tespit edilmiştir (p<0.05). Farklılıklar, farklı yem kaynaklarını kullanan işletmelerin balık kaslarındaki yağ asit profillerinde de gözlenmiştir. Balıkların HSI ve VSI değerleri A, B ve C işletmeleri için sırasıyla, %1.98, 11.64;  %1.34, 16.10; %1.89, 13.31 olarak belirlenmiştir. Balıkların HSI değerleri A ve C işletmeleri arasında farklılık göstermemiştir (p>0.05). Ancak A-B ve B-C arasında farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Tüm işletmelerden alınan balıkların VSI değerleri arasında ise farklılıklar belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, bu işletmelerde yetiştirilen balıkların besin ve yağ asit kompozisyonları bakımından aralarında farklılıklar olmasına rağmen, yüksek seviyelerde EPA ve DHA'nın yanı sıra n-3 ve n-6 yağ asitlerinin makul derecede olumlu oranlarını içermesi, tüm işletmelerdeki alabalıkların insan beslenmesinde biyolojik açıdan değerli gıdalar olduğunu  göstermiştir.

Kaynakça

 • Akyıldız, A.R., 1992. Balık yemleri ve Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları:1280, 180 sayfa.
 • AOAC., 1995. Official Methods of Analysis, 16th edn. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 • Bessonart, M., Izquierdo, M.S., Salhi, M., Hernandez, C.M., Gonzales, M.M., Palacios, H.F., 1999. Effect of dietary arachidonic acid levels on growth and survival of gilthead sea bream (Sparus aurata L.) larvae. Aquaculture, 179:265-275. DOI:10.1016/S0044-8486(99)00164-7
 • Beyter, N., 2008. Farklı ticari yemlerle beslemenin gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) büyüme performansına, balık eti bileşimine ve yağ asitleri profiline etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Boggio, S.M., Hardy, R.W., Babbitt, J.K., Brannon, E.L., 1995. The influence of dietary lipid source and alpha-tocopherol acetate level on product quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 51:13-24.
 • Covey, C.B.,1992. Nutrition estimating requirements of Rainbow trout. Aquaculture, 100:177-189.
 • Gills, H.S., Weatherley, A.H., 1984. Protein, lipid and caloric content of bluntnose minnow, Pimephales notatus Rafinesque, during growth at different temperatures. Journal of Fish Biology, 25(4):491-500.
 • Haliloğlu, H.İ., 2001. Farklı işletmelerde yetiştirilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın kas ve adipoz dokuları ile karaciğer ve gonadlarındaki yağ asidi profillerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Halver, J., Hardy, W.R., 2002. Fish Nutrition.3th Edition, Academic Press, 417-23, USA.
 • Keskin, E.Y., Erdem, M., 2005. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliğinde farklı oranlarda ekstrüde yem kullanımının balıkların gelişmesine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(1):49-57.
 • Korkmaz, A.Ş., Kırkağaç, M., 2008. Tatlı suda beton havuzlarda ve denizde ağ kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) et verimi, vücut kompozisyonu ve enerji kapsamı. A.Ü. Ziraat Fakültesi tarım Bilimleri Dergisi, 14(4):409-413.
 • Krstić, M.P., Mitrović, R.R., Marković, R.V., Ivanović, J.S., Ćirković, M.A., Djordjević, V.Ž., Baltić, M.Ž., 2017. Fatty acid composition in the fillets of rainbow trout grown in different conditions. Eu. J. Lipid Sci. Technol., 119:1-7. DOI: 10.1002/ejlt.201600082
 • Lee, D.J., Putnam, G.B., 1973. The response of rainbow trout to varying protein-energy ratios in a test diet. Journal Nutrition, 103:916-922.
 • Lim, C., Ako, H., Brown, C.L., Hahn, K., 1997. Growth response and fatty acid composition of juvenile Penaeus vannamei fed different sources of dietary lipid. Aquaculture, 151: 143-153. DOI:10.1016/S0044-8486(96)01500-1
 • Öz, M., 2009. Pozantı’da yetiştirilen ve Körkün çayından avlanan gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) vücut kompozisyonları ve yağ asidi profillerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, Adana.
 • Öz, M., Dikel, S., İnanan, B.E., Karaşahin, T., Durmuş, M., Uçar, Y., 2017. Borik asidin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın hepatosomatik ve viserosomatik indeks değerleri üzerine etkileri. Journal of Advances in VetBio Science and Technigues, 2(1): 6-10.
 • Phillips, A.M., Livingston, D.L., Poston, H.A., 1966. The effect of changes in protein quality, calorie sources and calorie levels upon the growth and chemical composition of brook trout. Fish. Res. Bull., N.Y., 29:6-14.
 • Santos, J., Burkow, I.C., Jobling, M., 1993. Patterns of growth and lipid deposition in cod (Gadus morhua L.) fed natural prey and fish based feeds. Aquaculture, 110:173-189.
 • Storebakken, T., Austreng, E., 1987. Ration level for salmonids, 1. Growth, survival, body composition and feed conversion in Atlantic salmon fry and fingerlings. Aquaculture, 60(3-4):189-206.
 • Yıldız, M., 2004. The study of filet quality and the growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed with diets containing different amounts of vitamin E. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 4(2):81-86.
 • Yılmaz, Ö., 1995. Elazığ Hazar Gölü’nde yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın total yağ asidi miktarı ve yağ asitleri cinslerinin mevsimlere göre değişimi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ.

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 7, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

 • Akyıldız, A.R., 1992. Balık yemleri ve Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları:1280, 180 sayfa.
 • AOAC., 1995. Official Methods of Analysis, 16th edn. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 • Bessonart, M., Izquierdo, M.S., Salhi, M., Hernandez, C.M., Gonzales, M.M., Palacios, H.F., 1999. Effect of dietary arachidonic acid levels on growth and survival of gilthead sea bream (Sparus aurata L.) larvae. Aquaculture, 179:265-275. DOI:10.1016/S0044-8486(99)00164-7
 • Beyter, N., 2008. Farklı ticari yemlerle beslemenin gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) büyüme performansına, balık eti bileşimine ve yağ asitleri profiline etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Boggio, S.M., Hardy, R.W., Babbitt, J.K., Brannon, E.L., 1995. The influence of dietary lipid source and alpha-tocopherol acetate level on product quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 51:13-24.
 • Covey, C.B.,1992. Nutrition estimating requirements of Rainbow trout. Aquaculture, 100:177-189.
 • Gills, H.S., Weatherley, A.H., 1984. Protein, lipid and caloric content of bluntnose minnow, Pimephales notatus Rafinesque, during growth at different temperatures. Journal of Fish Biology, 25(4):491-500.
 • Haliloğlu, H.İ., 2001. Farklı işletmelerde yetiştirilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın kas ve adipoz dokuları ile karaciğer ve gonadlarındaki yağ asidi profillerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Halver, J., Hardy, W.R., 2002. Fish Nutrition.3th Edition, Academic Press, 417-23, USA.
 • Keskin, E.Y., Erdem, M., 2005. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliğinde farklı oranlarda ekstrüde yem kullanımının balıkların gelişmesine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(1):49-57.
 • Korkmaz, A.Ş., Kırkağaç, M., 2008. Tatlı suda beton havuzlarda ve denizde ağ kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) et verimi, vücut kompozisyonu ve enerji kapsamı. A.Ü. Ziraat Fakültesi tarım Bilimleri Dergisi, 14(4):409-413.
 • Krstić, M.P., Mitrović, R.R., Marković, R.V., Ivanović, J.S., Ćirković, M.A., Djordjević, V.Ž., Baltić, M.Ž., 2017. Fatty acid composition in the fillets of rainbow trout grown in different conditions. Eu. J. Lipid Sci. Technol., 119:1-7. DOI: 10.1002/ejlt.201600082
 • Lee, D.J., Putnam, G.B., 1973. The response of rainbow trout to varying protein-energy ratios in a test diet. Journal Nutrition, 103:916-922.
 • Lim, C., Ako, H., Brown, C.L., Hahn, K., 1997. Growth response and fatty acid composition of juvenile Penaeus vannamei fed different sources of dietary lipid. Aquaculture, 151: 143-153. DOI:10.1016/S0044-8486(96)01500-1
 • Öz, M., 2009. Pozantı’da yetiştirilen ve Körkün çayından avlanan gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) vücut kompozisyonları ve yağ asidi profillerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, Adana.
 • Öz, M., Dikel, S., İnanan, B.E., Karaşahin, T., Durmuş, M., Uçar, Y., 2017. Borik asidin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın hepatosomatik ve viserosomatik indeks değerleri üzerine etkileri. Journal of Advances in VetBio Science and Technigues, 2(1): 6-10.
 • Phillips, A.M., Livingston, D.L., Poston, H.A., 1966. The effect of changes in protein quality, calorie sources and calorie levels upon the growth and chemical composition of brook trout. Fish. Res. Bull., N.Y., 29:6-14.
 • Santos, J., Burkow, I.C., Jobling, M., 1993. Patterns of growth and lipid deposition in cod (Gadus morhua L.) fed natural prey and fish based feeds. Aquaculture, 110:173-189.
 • Storebakken, T., Austreng, E., 1987. Ration level for salmonids, 1. Growth, survival, body composition and feed conversion in Atlantic salmon fry and fingerlings. Aquaculture, 60(3-4):189-206.
 • Yıldız, M., 2004. The study of filet quality and the growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed with diets containing different amounts of vitamin E. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 4(2):81-86.
 • Yılmaz, Ö., 1995. Elazığ Hazar Gölü’nde yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın total yağ asidi miktarı ve yağ asitleri cinslerinin mevsimlere göre değişimi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Bölüm Araştırmalar
Yazarlar

Seval DERNEKBAŞI (Sorumlu Yazar)
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
0000-0001-5735-2486
Türkiye


Gökhan HAMZAOĞLU Bu kişi benim
0000-0001-7785-7393
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { menba400651, journal = {Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2254}, eissn = {2667-8659}, address = {menba@kastamonu.edu.tr}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, number = {1}, pages = {1 - 7}, title = {Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri}, key = {cite}, author = {Dernekbaşı, Seval and Hamzaoğlu, Gökhan} }
APA Dernekbaşı, S. & Hamzaoğlu, G. (2018). Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri . Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/menba/issue/38330/400651
MLA Dernekbaşı, S. , Hamzaoğlu, G. "Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri" . Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 4 (2018 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/menba/issue/38330/400651>
Chicago Dernekbaşı, S. , Hamzaoğlu, G. "Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri". Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 4 (2018 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri AU - Seval Dernekbaşı , Gökhan Hamzaoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 4 IS - 1 SN - 2147-2254-2667-8659 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri %A Seval Dernekbaşı , Gökhan Hamzaoğlu %T Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri %D 2018 %J Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P 2147-2254-2667-8659 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Dernekbaşı, Seval , Hamzaoğlu, Gökhan . "Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri". Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Haziran 2018): 1-7 .
AMA Dernekbaşı S. , Hamzaoğlu G. Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2018; 4(1): 1-7.
Vancouver Dernekbaşı S. , Hamzaoğlu G. Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2018; 4(1): 1-7.
IEEE S. Dernekbaşı ve G. Hamzaoğlu , "Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Vücut ve Yağ Asit Profilleri", Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 1-7, Haz. 2018