Yıl 2019, Cilt 15 , Sayı 2, Sayfalar 581 - 592 2019-08-26

Karar Verme Süreci

Fahrettin GILIÇ [1] , Mustafa ÇELİKTEN [2] , Yeliz ÇELİKTEN [3] , Ahmet YILDIRIM [4]


Örgüt yönetiminde, karar verme yönetim süreçlerinin en başında yer gelir. Karar verme, örgütün amaçları doğrultusunda yollar, imkânlar ve araçlar arasından bir seçim yapmayı içeren zihinsel, bedensel ve duygusal süreçlerin toplamıdır. Örgüt dışı faktörlerden kısa zamanda fazlaca etkilenen eğitim örgütleri için, birden fazla nitelik ve nicelik içeren kriter ve amaç söz konusu olduğunda Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri öne çıkmaktadır. Çok kriterli karar verme yöntemleri, ölçülebilen ve ölçülemeyen stratejik ve operasyonel faktörleri aynı anda değerlendirme imkânı sağlayan, karar verme sürecine çok sayıda kişiyi dâhil edebilen analitik yöntemlerdir. Duygusal hareket etmek yerine akılcı ve analitik yöntemlerin kullanılması, karar vermede yanlılığı ortadan kaldırır, çelişkili ve işe yaramaz kararların alınmasını engeller, birçok değişkeni hesaba kattığı için çok sayıda paydaşın sürece katılmasını sağlayabilir, örgüte demokratik ve şeffaf bir yapı kazandırabilir ve örgütün verimliliğini artırarak amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayabilir.

Kararlara katılma, çok kriterli karar verme
 • Alvarez, M., Moreno, A. & Mataix, C. (2013). The analytic hierarchy process to support decision-making processes in infrastructure projects with social impact. Total Quality Management, 24(5), 596-606.
 • Aydın, M. (2007). Eğitim Yönetimi. (8. Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayıncılık.
 • Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2008). Katılımcı karar verme: Kararlara katılım konusunda çalışanların düşüncelerine yönelik bir alan çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13 (1), 29-56.
 • Eren, E. (2008). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Göktaş, Z. (2007). Balıkesir ilindeki beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu ve bazı değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 13-26.
 • Görener, A. (2009). Kesici takım tedarikçisi seçiminde analitik ağ sürecinin kullanımı. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 4(1), 99-110.
 • Gümüş, A.E. (2011). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin yönetime katılma düzeyleri ile örgüt kültürü ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Harari, Y.N. (2018). 21.Yüzyıl için 21 ders (Selin Siral Çev.). Kollektif Kitap: İstanbul
 • Harker, P. (1989). The art and science of decision making: The analytic hierarchy process. B.L. Golden, E.A. Wasil ve P.T. Harker (Ed.), The Analytic Hierarchy Process: Applications and Studies(s. 3-36) içinde. Berlin: Springer-Verlag.
 • Hedrick, C. H. (2005). Retaining career switchers. Unpublished Dissertation. George Mason University, Fairfax.
 • Hughes, V. M. (2006). Teacher evaluation practices and teacher job satisfaction. Unpublished Dissertation. University of Missouri, Columbia
 • İnandı, Y. & Özkan M. (2006). Resmi ilköğretim okulları ve liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre müdürler ne derece öğretim liderliği davranışları göstermektedir?. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 123-149.
 • İnandı, Y. & Tunç, B. (2012). Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki [Effect of career barriers facing women teachers on their level of job satisfaction]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 2(2), 203–222. http://ebad-jesr.com/
 • İnandı, Y. & Gılıç, F. (2016). Relationship of teachers’ readiness for change with their participation in decision making and school culture. Educational Research and Reviews, 11(8), 823-833.
 • Kaya, Y.K. (1999). Eğitim Yönetimi. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Lengnick-Hall, M.L. & Lengnick-Hall, C.A. (1992). Effective participative decision making: A joint responsibility for success. Employee Responsibilities and Rights Journal, 5 (2), 101-116.
 • Lunenburg, F.C. &Ornstein, A.C. (2004). Educational admistration: Concepts and practices. (4. Baskı). Belmont: Wadsworth.
 • Margulies, N. ve Black, S. (1987). Perspectives on the implementation of participative approaches. Human Resource Management, 26 (3), 385-412.
 • Mattingly, J. W. (2007). A study of relationships of school climate, school culture, teacher efficacy, collective efficacy, teacher job satisfaction and intent to turnover in the context of year-round education calendars. Unpublished Dissertation. University of Louisville, Kentucky.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Fen Bilimleri Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 adresinden erişilmiştir.
 • Saaty, T.L. (1990). Multi criteria decision making. The analytic hierarchy process: Planning, priority setting resource allocation. Pittsburgh, PA: RWS Publications.
 • Timor, M. (2011). Analitik Hiyerarşi Prosesi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Uluğ, F. (1996). Yönetimde karar verme. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 1-22.
 • Whitehead, R. J. (2006). The relationship between urban and suburban teachers’ perceptions of participation in professional development activities and job satisfaction. Unpublished Dissertation. Wayne State University, Detroit.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4371-8541
Yazar: Fahrettin GILIÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7966-3912
Yazar: Mustafa ÇELİKTEN
Kurum: FACULTY OF EDUCATION
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1825-7002
Yazar: Yeliz ÇELİKTEN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9755-3645
Yazar: Ahmet YILDIRIM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ağustos 2019

Bibtex @derleme { mersinefd596817, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {581 - 592}, doi = {10.17860/mersinefd.596817}, title = {Karar Verme Süreci}, key = {cite}, author = {GILIÇ, Fahrettin and ÇELİKTEN, Mustafa and ÇELİKTEN, Yeliz and YILDIRIM, Ahmet} }
APA GILIÇ, F , ÇELİKTEN, M , ÇELİKTEN, Y , YILDIRIM, A . (2019). Karar Verme Süreci. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 581-592 . DOI: 10.17860/mersinefd.596817
MLA GILIÇ, F , ÇELİKTEN, M , ÇELİKTEN, Y , YILDIRIM, A . "Karar Verme Süreci". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2019 ): 581-592 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/48108/596817>
Chicago GILIÇ, F , ÇELİKTEN, M , ÇELİKTEN, Y , YILDIRIM, A . "Karar Verme Süreci". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2019 ): 581-592
RIS TY - JOUR T1 - Karar Verme Süreci AU - Fahrettin GILIÇ , Mustafa ÇELİKTEN , Yeliz ÇELİKTEN , Ahmet YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.596817 DO - 10.17860/mersinefd.596817 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 581 EP - 592 VL - 15 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.596817 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.596817 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Karar Verme Süreci %A Fahrettin GILIÇ , Mustafa ÇELİKTEN , Yeliz ÇELİKTEN , Ahmet YILDIRIM %T Karar Verme Süreci %D 2019 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17860/mersinefd.596817 %U 10.17860/mersinefd.596817
ISNAD GILIÇ, Fahrettin , ÇELİKTEN, Mustafa , ÇELİKTEN, Yeliz , YILDIRIM, Ahmet . "Karar Verme Süreci". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Ağustos 2019): 581-592 . https://doi.org/10.17860/mersinefd.596817
AMA GILIÇ F , ÇELİKTEN M , ÇELİKTEN Y , YILDIRIM A . Karar Verme Süreci. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 15(2): 581-592.
Vancouver GILIÇ F , ÇELİKTEN M , ÇELİKTEN Y , YILDIRIM A . Karar Verme Süreci. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 15(2): 592-581.