Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Mustafa AKSAN TOROS UNIVERSITY Türkiye
Dilbilimi

Editör Kurulu

Doç. Dr. Pınar İBE AKCAN Mersin University Türkiye
Dilbilimi
Dilbilimi
Prof. Dr. Yeşim AKSAN Mersin University Türkiye
Dilbilimi
Prof. Dr. Mustafa AKSAN TOROS UNIVERSITY Türkiye
Dilbilimi
Dilbilimi

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Nuriye ÖZER MERSİN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4083-3926 Türkiye
Dilbilimi

Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Cem Bozşahin - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. İclal Ergenç - Ankara Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Ayten Genç - Hacettepe Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. İlknur Keçik - Anadolu Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Ayşe Kıran - Hacettepe Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Ece Korkut - Hacettepe Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Lütfiye Oktar - İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Mehmet Ölmez - Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Şükriye Ruhi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Ayhan Sezer - Mersin Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Ümit Deniz Turan - Anadolu Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Nadir Engin Uzun - Okan Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun - Ankara Üniversitesi