ISSN: 1304-6594
e-ISSN: 2149-0856
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mersin Üniversitesi
Kapak Resmi
       


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

Yılda iki kez yayınlanır.

(Ocak-Temmuz)

 

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

hakemli bir dergidir.

 


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

EBSCO Host Literature & Writing, EBSCO Host Social Sciences & Humanities, EBSCO Host Communication, MLA International Bibliography, Brill Online Bibliographies, ERIH Plus, Index Copernicus (ICI Master List), Open Academic Journals Index (OAJI) and Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından taranmaktadır.