PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Obezite ve D vitamini

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2, 102 - 112, 10.08.2016

Öz

Obezite; Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlığı riske edecek şekilde aşırı yağ birikimi” olarak tanımlanmaktadır. Birçok metabolik olayda rol alan yağ doku sadece bir depo organı değil, 250’den fazla farklı peptid/proteini sekrete edebilen endokrin bir organdır. Vitamin D bir prohormondur ve insanda 7-dehidrokolesterolden sentez edilebilir. Takiben karaciğer ve böbrekte hidroksilaz enzimleri ile aktif hormon olan kalsitriole (1,25(OH)2D3) dönüştürülür. Dolaşımdaki 1,25(OH)2D3 hücre çekirdeğine ulaşır ve vitamin D reseptörüne bağlanıp, genetik düzenlenmeye neden olur. İlgili genlere etki ederek Ca ve P metabolizmalarının düzenlerken, diğer taraftan, hücre döngüleri veya bağışıklık mekanizmaları, kas kasılmaları, sinir uyarı iletimleri gibi birçok fizyolojik olayı da yönlendirilmektedir. D vitamini eksikliği küresel bir salgın olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de eksiklik ve yetersizliğinin yüksek oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Eksikliği nedenleri arasında; yetersiz güneş ışığı maruziyeti, nutrisyonel eksiklik, emilimi engelleyen hastalıklar, ilaçlar, karaciğer ve böbrek hastalıkları, metabolik eksiklikler sayılabilir. D vitamini eksikliğinin için tek başına rikets, osteomalazi gibi hastalıkların patogenezinde rol oynadığı bilinmekle birlikte, diyabet, metabolik sendrom, multipl skleroz, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, epilepsi, polikistik over ve kanser gibi hastalıklarda da rol alabileceği değerlendirilmektedir. Günümüzde HPLC, ECL ve LC‑MS/MS yöntemleri ile 25(OH)D3 ve 1,25(OH)2D düzeylerinin ölçümü gerçekleştirilebilmektedir. Ancak düzeyi değerlendirmek için, 25(OH)D düzeylerine bakılması önerilmektedir. 25(OH)D3 ölçümünde yöntemler arası farklılıklar ve kalibratörlerde standardizasyon yokluğu laboratuvarlar arası farklılıklara yol açmaktadır. 25(OH)D3‘ün analitik, biyolojik ve mevsimsel değişkenliği de ölçüm belirsizliğine katkıda bulunmaktadır. Vitamin D ile obezite arasında, sebep-sonuç ilişkisini araştıran ileriye dönük randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmakla birlikte, ölçüm metodları arasındaki farklılıkların kaldırılması, referans metodların kullanılması ve standardizasyonun sağlanması önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, obezite, vitamin D eksikliği

Kaynakça

 • http://www.who.int/topics/obesity/en/, Erişim Tarihi: 03.03.2016.
 • Kershaw EE, Flıer JS. Adipose Tissue as an Endocrine Organ. J Clin Endocrinol Metab, 2004; 89(6):2548–56.
 • Drolet R, Richard C, Sniderman AD, Mailloux J, Fortier M, Huot C, Rhe´aume C, Tchernof A. Hypertrophy and Hyperplasia of Abdominal Adipose Tissues in Women. Int J Obesity 2008; 32:283–91.
 • O'Riordan JL, Bijvoet OL. Rickets Before the Discovery of Vitamin D. Bonekey Rep 2014 Jan 8;3:478.
 • DeLuca HF. History of the Discovery of Vitamin D and its Active Metabolites. Bonekey Rep 2014;8(3):479.
 • DeLuca HF. Overview of General Physiologic Features and Functions of Vitamin D. Am J Clin Nutr 2004;80(suppl):1689–96S.
 • Alptekin Demirkol N. Vitaminler. In: Gürdöl F, Ademoğlu E Eds:. Biyokimya,1st Ed., İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2006:583-604.
 • Hewison M, Zehnder D, Bland R, Stewart PM. 1-Hydroxylase and the action of vitamin D. J Molecular Endocrinol 2000; 25:141–8.
 • Dominiczac MH, Broom I. Micronutrients and Minerals. In: Baynes JW, Dominiczac MH Eds:, Medical Biochemistry, 2nd Ed., Philadelphia: Elsevier Mosby, 2005:127-42.
 • Holick MF. Vitamin D: Importance in the Prevention of Cancers, Type 1 Diabetes, Heart Disease, and Osteoporosis. Am J Clin Nutr 2004;79:362–71.
 • Arnaud R. The Direct Role of Vitamin D on Bone Homeostasis. Arch Biochem Biophys 2008;473(2):225-30.
 • Haussler MR, Haussler CA, Jurutka PW, Thompson PD, Hsieh JC, Remus LS, Selznick SH, Whitfield GK . The vitamin D Hormone and İts Nuclear Receptor: Molecular Actions and Disease States. J. Endocrinology 1997;154:557-73.
 • Santoro D, Caccamo D, Lucisano S, Buemi M, Sebekova K, Teta D, Nicola L. Interplay of Vitamin D, Erythropoiesis, and the Renin-Angiotensin System. Biomed Res Int 2015:145828.
 • Carmeliet G, Dermauw V, Bouillon R. Vitamin D Signaling in Calcium and Bone Homeostasis: A Delicate Balance. Best Pract Res Clin Endocrinol Metabol 2015;29: 621-31.
 • Bouillon R, Van Cromphaut S, Carmeliet G. Intestinal Calcium Absorption: Molecular Vitamin D Mediated Mechanisms. J Cell Biochem 2003;88(2):332-9.
 • Holick MF. Sunlight and Vitamin D for Bone Health and Prevention of Autoimmune Diseases, Cancers, and Cardiovascular Disease. Am J Clin Nutr 2004;80(suppl):1678–88S
 • Wright ORL, Hickman IJ. The Effect of 25-hydroxyvitamin D on İnsulin Sensitivity in Obesity: İs İt Mediated Via Adiponectin? Can J Physiol PharmacoL 2013;91:496-501.
 • Peterson CA, Tosh AK. Vitamin D İnsufficiency and İnsulin Resistance in Obese Adolescents. Ther Adv Endocrinol Met 2014;5(6):166–89.
 • Alvarez JA, Ashraf A. Role of Vitamin D in Insulin Secretion and Insulin Sensitivity for Glucose Homeostasis. International Journal of Endocrinology. Int J Endocrinol 2010:351385.
 • Cândido FG, Bressan J. Vitamin D: link Between Osteoporosis, Obesity, and Diabetes? Int J Mol Sci 2014;15(4):6569-91.
 • Liu E, Meigs JB, Pittas AG, McKeown NM, Economos CD, Booth SL, Jacques PF. Plasma 25-Hydroxyvitamin D Is Associated with Markers of the Insulin Resistant Phenotype in Nondiabetic Adults. J Nutr 2009;139(2):329-34.
 • Vaidya A, Forman JP, Underwood PC, Hopkins PN, Williams GH, Pojoga LH, et al. The İnfluence of Body Mass İndex and Renin-Angiotensin-Aldosterone System Activity on The Relationship Between 25-Hydroxyvitamin D and Adiponectin in Caucasian Men. Eur J Endocrinol 2011;164:995–1002.
 • Koszowska AU, Nowak J, Dittfeld A, Brończyk-Puzoń A, Kulpok A, Zubelewicz-Szkodzińska B. Obesity, Adipose Tissue Function and The Role of Vitamin D. Cent Eur J Immunol 2014;39(2):260-4.
 • Samuel S, Sitrin MD. Vitamin D's Role in Cell Proliferation and Differentiation. Nutrition Rev 2008 66(Suppl. 2):116–24.
 • Nagpal S, Na S, Rathnachalam R. Noncalcemic Actions of Vitamin D Receptor Ligands. Endocrine ReV 2004;26(5):662– 87.
 • Sözen T. D Hormonu: Güncel Gelişmeler. Hacettepe Tıp Dergisi 2011;42:14-27.
 • Barger-Lux MJ, Heaney RP, Lanspa SJ, Healy JC, DeLuca HF. An İnvestigation of Sources of Variation in Calcium Absortion Efficiency. J Clin Endocrinol Metab 1995;80:406-11.
 • Heaney RP, Barger-lux MJ, Dowell S, Chen TC, Holıck MF. Calcium Absorptive Effects of Vitamin D and Its Major Metabolites. J Clin Endocrinol Metab 1997;82(12):4111-6.
 • Pearce SHS, Cheetham TD. Diagnosis and Management of Vitamin D Deficiency. BMJ 2010;340:5664.
 • Davies JH, Shaw NJ. Preventable but no Strategy: Vitamin D Deficiency in the UK. Arch Dis Child 2011;96(7):614-5.
 • Fidan F, Alkan BM, Tosun A. Çağın Pandemisi: D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliği. Türk Osteoporoz Dergisi 2014;20:71-4.
 • Uçar F, Taşlıpınar MY, Soydaş AÖ, Özcan N. Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Hastalarda 25-OH Vitamin D Düzeyleri. Eur J Basic Med Sci 2012;2(1):12-15.
 • Holick MF, Chen TC. Vitamin D Deficiency: A Worldwide Problem With Health Consequences. Am J Clin Nutr 2008;87(suppl):1080- 6S.
 • Çalışkan A, Atak N. Çocukluk Çağı Obezitesine Genel Bir Bakış. TAF Preventive Medicine Bulletin 2013:12(5):571-8.
 • Targher G, Bertolini L, Scala L, Cigolini M, Zenari L, Falezza G, Arcaro G. “Associations Between Serum 25-Hydroxyvitamin D3 Concentrations and Liver Histology in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease,” Nutr Metab Cardiovasc Dis 2007;17(7):517-24.
 • Deepu D, Hardigan P, Bray N, Penzell D, Savu C. The İncidence of Vitamin D Deficiency in the Obese: A Retrospective Chart Review. J. Comm Hosp Int Med Pers. 2015,5:26069.
 • Mai XM, Chen Y, Camargo CA Jr, Langhammer A. Cross-sectional and Prospective Cohort Study of Serum 25-Hydroxyvitamin D Level and Obesity in Adults: the HUNT Study. Am J Epidemiol. 2012;15;175(10):1029-36.
 • Shi H, Norman AW, Okamura WH, Sen A, Zemel MB. 1alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 Modulates Human Adipocyte Metabolism Via Nongenomic Action. FASEB J 2001;15(14):2751-3.
 • Soares MJ, Murhadi LL, Kurpad AV, Chan She Ping-Delfos WL, Piers LS. Mechanistic Roles for Calcium and Vitamin D in the Regulation of Body Weight. Obes. Rev 2012;13:592–605.
 • Kamycheva E, Joakimsen RM, Jorde R. Intakes of Calcium and Vitamin D Predict Body Mass İndex in the Population of Northern Norway. J Nutr 2003;133(1):102-6.
 • Aydın M. Vitamin D ve Obezite. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2012;8(2):88-90.
 • Wehmeier KR1, Alamir AR, Sultan S, Haas MJ, Wong NC, Mooradian AD. 24, 25-dihydroxycholecalciferol but not 25-hydroxycholecalciferol Suppresses Apolipoprotein A-I Gene Expression. Life Sci 2011;88(1-2):110-6.
 • Vimaleswaran KS, Berry DJ. Causal Relationship Between Obesity and Vitamin D Status: Bi-directional Mendelian Randomization Analysis of Multiple Kohorts. Plos Med. 2013, 10(2), 1-11.
 • McGill AT, Stewart JM, Lithander FE, Strik CM, Poppitt SD. Relationships of Low Serum Vitamin D3 with Anthropometry and Markers of the Metabolic Syndrome and Diabetes in Overweight and Obesity. Nutr J. 2008;7:4.
 • Cipriani C, Pepe J, Piemonte S, Colangelo L, Cilli M, Minisola S. Vitamin D and Its Relationship with Obesity and Muscle. Int J. Endocrinol 2014; 841248:1-11.
 • Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC, Lu Z, Holick MF. Decreased Bioavailability of Vitamin D in Obesity. Am J Clin Nutr 2000;72(3):690-3.
 • Aypak C, Yıkılkan H, Dicle M, Önder Ö, Görpelioğlu S. Erişkin Obez Hastalarda D Vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi İle İlişkisi. Haseki Tıp Bülteni. 2013; 954: 95-8.
 • Gallagher JC, Yalamanchili V, Smith LM. The effect of Vitamin D Supplementation on Serum 25(OH)D in Thin and Obese Women. J Steroid Biochem Mol Biol 2013;136:195-200.
 • Wamberg L, Kampmann U, Stødkilde-Jørgensen H, Rejnmark L, Pedersen SB, Richelsen B. Effects of Vitamin D Supplementation on Body Fat Accumulation, İnflammation, and Metabolic Risk Factors in Obese Adults With Low Vitamin D Levels - Results from a Randomized Trial. Eur J Intern Med 2013;24(7):644-9.
 • Forsythe LK, Livingstone MBE, Barnes MS, Horigan G, McSorley EM, Bonham MP, Magee PJ, Hill TR, Lucey AJ, Cashman KD, Kiely M, Strain JJ, Wallace JM. Effect of Adiposity on Vitamin D Status and the 25-Hydroxycholecalciferol Response to Supplementation in Healthy Young and Older Irish Adults. British J. Nutr 2012;107:126–134.
 • Özkan B, Döneray H.D Vitamininin İskelet Sistemi Dışı Etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011;54:99-119.
 • Yavuz D, Mete T, Yavuz R, Altunoğlu A. D Vitamini, Kalsiyum ve Mineral Metabolizması, D Vitaminin İskelet Dışı Etkileri ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Nutrisyonel D Vitamini Kullanımı. Ankara Med J 2014;14(4):162-171.
 • Mohr SB, Garland FC, Garland CF, Gorham ED, Ricordi C. Is There a Role of Vitamin D Deficiency in Type 1 Diabetes of Children? Am J Prev Med 2010;39(2):189-90.
 • Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of Vitamin D and Risk of Type 1 Diabetes: A Birth-Cohort Study. Lancet 2001;358(9292):1500-3.
 • Pittas AG, Dawson-Hughes B, Li T, Van Dam RM, Willett WC, Manson JE, Hu FB. Vitamin D and Calcium İntake in Relation to Type 2 Diabetes in Women. Diabetes Care 2006;29(3):650-6.
 • Chiu KC, Audrey Chu, Vay Liang W Go, and Mohammed F Saad. Hypovitaminosis D is Associated with İnsulin Resistance and Cell Dysfunction. Am J Clin Nutr 2004;79:820 –5.
 • Borissova AM, Tankova T, Kirilov G, Dakovska L, Kovacheva R. The Effect of Vitamin D3 on İnsulin Secretion and Peripheral İnsulin Sensitivity in Type 2 Diabetic Patients. Int J Clin Pract 2003;57(4):258-61.
 • Prasad P, Kochhar A. Interplay of Vitamin D and metabolic syndrome: A review. Diabetes Metab Syndr. 2015;6:S1871.
 • Yetley EA. Assessing the Vitamin D Status of the US Population. Am J Clin Nutr 2008; 88:558-64.
 • Jorde R, Sneve M, Torjesen P, Figenschau Y. No İmprovement in Cardiovascular Risk Factors in Overweight and Obese Subjects After Supplementation with Vitamin D3 for 1 Year. J Intern Med 2010;267(5):462-72.
 • Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, Durazo-Arvizu RA, Gallagher JC, Gallo RL, Jones G, Kovacs CS, Mayne ST, Rosen CJ, Shapses SA. The 2011 Report on Dietary Reference İntakes for Calcium and Vitamin D from The Institute of Medicine: What Clinicians Need to Know. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(1):53-8.
 • Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, Murad MH, Weaver CM; Endocrine Society. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(7):1911-30.
 • Öngen B, Kabaroğlu C, Parıldar Z. D Vitamininin Biyokimyasal ve Laboratuvar Değerlendirmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2008;6(1):23-31.
 • Wootton AM. Improving the Measurement of 25-hydroxyvitamin D. Clin Biochem Rev 2005;26,33-6.
 • Arneson WL, Arneson DL. Current Methods for Routine Clinical Laboratory Testing of Vitamin D Levels. Lab Medicine 2013;44(1):38-42.
 • Holmes EW, Garbincius J, McKenna KM. Analytical Variability Among Methods for The Measurement of 25-Hydroxyvitamin D: Still Adding to The Noise. Am J Clin Pathol 2013;140(4):550-60.
 • Yücel N, Kara NU, Madenci ÖÇ, Dağdelen L, Akbaba D, Kaptanağası AO. Evaluation of Vitamin D Assays in Relation to the Measurement Range and the Statistical Method. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(4):406-16.
 • Płudowski P, Karczmarewicz E, Bayer M, Carter G, Chlebna-Sokół D, Czech-Kowalska J, Dębski R, Decsi T, Dobrzańska A, Franek E, Głuszko P, Grant WB, Holick MF, Yankovskaya L, Konstantynowicz J, Książyk JB, Księżopolska-Orłowska K, Lewiński A, Litwin M, Lohner S, Lorenc RS, Lukaszkiewicz J, Marcinowska-Suchowierska E, Milewicz A, Misiorowski W, Nowicki M, Povoroznyuk V, Rozentryt P, Rudenka E, Shoenfeld Y, Socha P, Solnica B, Szalecki M, Tałałaj M, Varbiro S, Żmijewski MA. Practical Guidelines for the Supplementation of Vitamin D and The Treatment of Deficits in Central Europe - Recommended Vitamin D İntakes in The General Population and Groups At Risk of Vitamin D Deficiency. Endokrynol Pol 2013;64(4):319-27.

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2, 102 - 112, 10.08.2016

Öz

Kaynakça

 • http://www.who.int/topics/obesity/en/, Erişim Tarihi: 03.03.2016.
 • Kershaw EE, Flıer JS. Adipose Tissue as an Endocrine Organ. J Clin Endocrinol Metab, 2004; 89(6):2548–56.
 • Drolet R, Richard C, Sniderman AD, Mailloux J, Fortier M, Huot C, Rhe´aume C, Tchernof A. Hypertrophy and Hyperplasia of Abdominal Adipose Tissues in Women. Int J Obesity 2008; 32:283–91.
 • O'Riordan JL, Bijvoet OL. Rickets Before the Discovery of Vitamin D. Bonekey Rep 2014 Jan 8;3:478.
 • DeLuca HF. History of the Discovery of Vitamin D and its Active Metabolites. Bonekey Rep 2014;8(3):479.
 • DeLuca HF. Overview of General Physiologic Features and Functions of Vitamin D. Am J Clin Nutr 2004;80(suppl):1689–96S.
 • Alptekin Demirkol N. Vitaminler. In: Gürdöl F, Ademoğlu E Eds:. Biyokimya,1st Ed., İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2006:583-604.
 • Hewison M, Zehnder D, Bland R, Stewart PM. 1-Hydroxylase and the action of vitamin D. J Molecular Endocrinol 2000; 25:141–8.
 • Dominiczac MH, Broom I. Micronutrients and Minerals. In: Baynes JW, Dominiczac MH Eds:, Medical Biochemistry, 2nd Ed., Philadelphia: Elsevier Mosby, 2005:127-42.
 • Holick MF. Vitamin D: Importance in the Prevention of Cancers, Type 1 Diabetes, Heart Disease, and Osteoporosis. Am J Clin Nutr 2004;79:362–71.
 • Arnaud R. The Direct Role of Vitamin D on Bone Homeostasis. Arch Biochem Biophys 2008;473(2):225-30.
 • Haussler MR, Haussler CA, Jurutka PW, Thompson PD, Hsieh JC, Remus LS, Selznick SH, Whitfield GK . The vitamin D Hormone and İts Nuclear Receptor: Molecular Actions and Disease States. J. Endocrinology 1997;154:557-73.
 • Santoro D, Caccamo D, Lucisano S, Buemi M, Sebekova K, Teta D, Nicola L. Interplay of Vitamin D, Erythropoiesis, and the Renin-Angiotensin System. Biomed Res Int 2015:145828.
 • Carmeliet G, Dermauw V, Bouillon R. Vitamin D Signaling in Calcium and Bone Homeostasis: A Delicate Balance. Best Pract Res Clin Endocrinol Metabol 2015;29: 621-31.
 • Bouillon R, Van Cromphaut S, Carmeliet G. Intestinal Calcium Absorption: Molecular Vitamin D Mediated Mechanisms. J Cell Biochem 2003;88(2):332-9.
 • Holick MF. Sunlight and Vitamin D for Bone Health and Prevention of Autoimmune Diseases, Cancers, and Cardiovascular Disease. Am J Clin Nutr 2004;80(suppl):1678–88S
 • Wright ORL, Hickman IJ. The Effect of 25-hydroxyvitamin D on İnsulin Sensitivity in Obesity: İs İt Mediated Via Adiponectin? Can J Physiol PharmacoL 2013;91:496-501.
 • Peterson CA, Tosh AK. Vitamin D İnsufficiency and İnsulin Resistance in Obese Adolescents. Ther Adv Endocrinol Met 2014;5(6):166–89.
 • Alvarez JA, Ashraf A. Role of Vitamin D in Insulin Secretion and Insulin Sensitivity for Glucose Homeostasis. International Journal of Endocrinology. Int J Endocrinol 2010:351385.
 • Cândido FG, Bressan J. Vitamin D: link Between Osteoporosis, Obesity, and Diabetes? Int J Mol Sci 2014;15(4):6569-91.
 • Liu E, Meigs JB, Pittas AG, McKeown NM, Economos CD, Booth SL, Jacques PF. Plasma 25-Hydroxyvitamin D Is Associated with Markers of the Insulin Resistant Phenotype in Nondiabetic Adults. J Nutr 2009;139(2):329-34.
 • Vaidya A, Forman JP, Underwood PC, Hopkins PN, Williams GH, Pojoga LH, et al. The İnfluence of Body Mass İndex and Renin-Angiotensin-Aldosterone System Activity on The Relationship Between 25-Hydroxyvitamin D and Adiponectin in Caucasian Men. Eur J Endocrinol 2011;164:995–1002.
 • Koszowska AU, Nowak J, Dittfeld A, Brończyk-Puzoń A, Kulpok A, Zubelewicz-Szkodzińska B. Obesity, Adipose Tissue Function and The Role of Vitamin D. Cent Eur J Immunol 2014;39(2):260-4.
 • Samuel S, Sitrin MD. Vitamin D's Role in Cell Proliferation and Differentiation. Nutrition Rev 2008 66(Suppl. 2):116–24.
 • Nagpal S, Na S, Rathnachalam R. Noncalcemic Actions of Vitamin D Receptor Ligands. Endocrine ReV 2004;26(5):662– 87.
 • Sözen T. D Hormonu: Güncel Gelişmeler. Hacettepe Tıp Dergisi 2011;42:14-27.
 • Barger-Lux MJ, Heaney RP, Lanspa SJ, Healy JC, DeLuca HF. An İnvestigation of Sources of Variation in Calcium Absortion Efficiency. J Clin Endocrinol Metab 1995;80:406-11.
 • Heaney RP, Barger-lux MJ, Dowell S, Chen TC, Holıck MF. Calcium Absorptive Effects of Vitamin D and Its Major Metabolites. J Clin Endocrinol Metab 1997;82(12):4111-6.
 • Pearce SHS, Cheetham TD. Diagnosis and Management of Vitamin D Deficiency. BMJ 2010;340:5664.
 • Davies JH, Shaw NJ. Preventable but no Strategy: Vitamin D Deficiency in the UK. Arch Dis Child 2011;96(7):614-5.
 • Fidan F, Alkan BM, Tosun A. Çağın Pandemisi: D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliği. Türk Osteoporoz Dergisi 2014;20:71-4.
 • Uçar F, Taşlıpınar MY, Soydaş AÖ, Özcan N. Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Hastalarda 25-OH Vitamin D Düzeyleri. Eur J Basic Med Sci 2012;2(1):12-15.
 • Holick MF, Chen TC. Vitamin D Deficiency: A Worldwide Problem With Health Consequences. Am J Clin Nutr 2008;87(suppl):1080- 6S.
 • Çalışkan A, Atak N. Çocukluk Çağı Obezitesine Genel Bir Bakış. TAF Preventive Medicine Bulletin 2013:12(5):571-8.
 • Targher G, Bertolini L, Scala L, Cigolini M, Zenari L, Falezza G, Arcaro G. “Associations Between Serum 25-Hydroxyvitamin D3 Concentrations and Liver Histology in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease,” Nutr Metab Cardiovasc Dis 2007;17(7):517-24.
 • Deepu D, Hardigan P, Bray N, Penzell D, Savu C. The İncidence of Vitamin D Deficiency in the Obese: A Retrospective Chart Review. J. Comm Hosp Int Med Pers. 2015,5:26069.
 • Mai XM, Chen Y, Camargo CA Jr, Langhammer A. Cross-sectional and Prospective Cohort Study of Serum 25-Hydroxyvitamin D Level and Obesity in Adults: the HUNT Study. Am J Epidemiol. 2012;15;175(10):1029-36.
 • Shi H, Norman AW, Okamura WH, Sen A, Zemel MB. 1alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 Modulates Human Adipocyte Metabolism Via Nongenomic Action. FASEB J 2001;15(14):2751-3.
 • Soares MJ, Murhadi LL, Kurpad AV, Chan She Ping-Delfos WL, Piers LS. Mechanistic Roles for Calcium and Vitamin D in the Regulation of Body Weight. Obes. Rev 2012;13:592–605.
 • Kamycheva E, Joakimsen RM, Jorde R. Intakes of Calcium and Vitamin D Predict Body Mass İndex in the Population of Northern Norway. J Nutr 2003;133(1):102-6.
 • Aydın M. Vitamin D ve Obezite. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2012;8(2):88-90.
 • Wehmeier KR1, Alamir AR, Sultan S, Haas MJ, Wong NC, Mooradian AD. 24, 25-dihydroxycholecalciferol but not 25-hydroxycholecalciferol Suppresses Apolipoprotein A-I Gene Expression. Life Sci 2011;88(1-2):110-6.
 • Vimaleswaran KS, Berry DJ. Causal Relationship Between Obesity and Vitamin D Status: Bi-directional Mendelian Randomization Analysis of Multiple Kohorts. Plos Med. 2013, 10(2), 1-11.
 • McGill AT, Stewart JM, Lithander FE, Strik CM, Poppitt SD. Relationships of Low Serum Vitamin D3 with Anthropometry and Markers of the Metabolic Syndrome and Diabetes in Overweight and Obesity. Nutr J. 2008;7:4.
 • Cipriani C, Pepe J, Piemonte S, Colangelo L, Cilli M, Minisola S. Vitamin D and Its Relationship with Obesity and Muscle. Int J. Endocrinol 2014; 841248:1-11.
 • Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC, Lu Z, Holick MF. Decreased Bioavailability of Vitamin D in Obesity. Am J Clin Nutr 2000;72(3):690-3.
 • Aypak C, Yıkılkan H, Dicle M, Önder Ö, Görpelioğlu S. Erişkin Obez Hastalarda D Vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi İle İlişkisi. Haseki Tıp Bülteni. 2013; 954: 95-8.
 • Gallagher JC, Yalamanchili V, Smith LM. The effect of Vitamin D Supplementation on Serum 25(OH)D in Thin and Obese Women. J Steroid Biochem Mol Biol 2013;136:195-200.
 • Wamberg L, Kampmann U, Stødkilde-Jørgensen H, Rejnmark L, Pedersen SB, Richelsen B. Effects of Vitamin D Supplementation on Body Fat Accumulation, İnflammation, and Metabolic Risk Factors in Obese Adults With Low Vitamin D Levels - Results from a Randomized Trial. Eur J Intern Med 2013;24(7):644-9.
 • Forsythe LK, Livingstone MBE, Barnes MS, Horigan G, McSorley EM, Bonham MP, Magee PJ, Hill TR, Lucey AJ, Cashman KD, Kiely M, Strain JJ, Wallace JM. Effect of Adiposity on Vitamin D Status and the 25-Hydroxycholecalciferol Response to Supplementation in Healthy Young and Older Irish Adults. British J. Nutr 2012;107:126–134.
 • Özkan B, Döneray H.D Vitamininin İskelet Sistemi Dışı Etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011;54:99-119.
 • Yavuz D, Mete T, Yavuz R, Altunoğlu A. D Vitamini, Kalsiyum ve Mineral Metabolizması, D Vitaminin İskelet Dışı Etkileri ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Nutrisyonel D Vitamini Kullanımı. Ankara Med J 2014;14(4):162-171.
 • Mohr SB, Garland FC, Garland CF, Gorham ED, Ricordi C. Is There a Role of Vitamin D Deficiency in Type 1 Diabetes of Children? Am J Prev Med 2010;39(2):189-90.
 • Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of Vitamin D and Risk of Type 1 Diabetes: A Birth-Cohort Study. Lancet 2001;358(9292):1500-3.
 • Pittas AG, Dawson-Hughes B, Li T, Van Dam RM, Willett WC, Manson JE, Hu FB. Vitamin D and Calcium İntake in Relation to Type 2 Diabetes in Women. Diabetes Care 2006;29(3):650-6.
 • Chiu KC, Audrey Chu, Vay Liang W Go, and Mohammed F Saad. Hypovitaminosis D is Associated with İnsulin Resistance and Cell Dysfunction. Am J Clin Nutr 2004;79:820 –5.
 • Borissova AM, Tankova T, Kirilov G, Dakovska L, Kovacheva R. The Effect of Vitamin D3 on İnsulin Secretion and Peripheral İnsulin Sensitivity in Type 2 Diabetic Patients. Int J Clin Pract 2003;57(4):258-61.
 • Prasad P, Kochhar A. Interplay of Vitamin D and metabolic syndrome: A review. Diabetes Metab Syndr. 2015;6:S1871.
 • Yetley EA. Assessing the Vitamin D Status of the US Population. Am J Clin Nutr 2008; 88:558-64.
 • Jorde R, Sneve M, Torjesen P, Figenschau Y. No İmprovement in Cardiovascular Risk Factors in Overweight and Obese Subjects After Supplementation with Vitamin D3 for 1 Year. J Intern Med 2010;267(5):462-72.
 • Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, Durazo-Arvizu RA, Gallagher JC, Gallo RL, Jones G, Kovacs CS, Mayne ST, Rosen CJ, Shapses SA. The 2011 Report on Dietary Reference İntakes for Calcium and Vitamin D from The Institute of Medicine: What Clinicians Need to Know. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(1):53-8.
 • Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, Murad MH, Weaver CM; Endocrine Society. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(7):1911-30.
 • Öngen B, Kabaroğlu C, Parıldar Z. D Vitamininin Biyokimyasal ve Laboratuvar Değerlendirmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2008;6(1):23-31.
 • Wootton AM. Improving the Measurement of 25-hydroxyvitamin D. Clin Biochem Rev 2005;26,33-6.
 • Arneson WL, Arneson DL. Current Methods for Routine Clinical Laboratory Testing of Vitamin D Levels. Lab Medicine 2013;44(1):38-42.
 • Holmes EW, Garbincius J, McKenna KM. Analytical Variability Among Methods for The Measurement of 25-Hydroxyvitamin D: Still Adding to The Noise. Am J Clin Pathol 2013;140(4):550-60.
 • Yücel N, Kara NU, Madenci ÖÇ, Dağdelen L, Akbaba D, Kaptanağası AO. Evaluation of Vitamin D Assays in Relation to the Measurement Range and the Statistical Method. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(4):406-16.
 • Płudowski P, Karczmarewicz E, Bayer M, Carter G, Chlebna-Sokół D, Czech-Kowalska J, Dębski R, Decsi T, Dobrzańska A, Franek E, Głuszko P, Grant WB, Holick MF, Yankovskaya L, Konstantynowicz J, Książyk JB, Księżopolska-Orłowska K, Lewiński A, Litwin M, Lohner S, Lorenc RS, Lukaszkiewicz J, Marcinowska-Suchowierska E, Milewicz A, Misiorowski W, Nowicki M, Povoroznyuk V, Rozentryt P, Rudenka E, Shoenfeld Y, Socha P, Solnica B, Szalecki M, Tałałaj M, Varbiro S, Żmijewski MA. Practical Guidelines for the Supplementation of Vitamin D and The Treatment of Deficits in Central Europe - Recommended Vitamin D İntakes in The General Population and Groups At Risk of Vitamin D Deficiency. Endokrynol Pol 2013;64(4):319-27.

Ayrıntılar

Bölüm Derleme
Yazarlar

Mehmet Burak Yavuz ÇİMEN>


Özlem BÖLGEN ÇİMEN>

Yayımlanma Tarihi 10 Ağustos 2016
Başvuru Tarihi 9 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { mersinsbd259942, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, number = {2}, pages = {102 - 112}, title = {Obezite ve D vitamini}, key = {cite}, author = {Çimen, Mehmet Burak Yavuz and Bölgen Çimen, Özlem} }
APA Çimen, M. B. Y. & Bölgen Çimen, Ö. (2016). Obezite ve D vitamini . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 102-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinsbd/issue/24537/259942
MLA Çimen, M. B. Y. , Bölgen Çimen, Ö. "Obezite ve D vitamini" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2016 ): 102-112 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinsbd/issue/24537/259942>
Chicago Çimen, M. B. Y. , Bölgen Çimen, Ö. "Obezite ve D vitamini". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2016 ): 102-112
RIS TY - JOUR T1 - Obezite ve D vitamini AU - Mehmet Burak Yavuz Çimen , Özlem Bölgen Çimen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 112 VL - 9 IS - 2 SN - -1308-0830 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Obezite ve D vitamini %A Mehmet Burak Yavuz Çimen , Özlem Bölgen Çimen %T Obezite ve D vitamini %D 2016 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Çimen, Mehmet Burak Yavuz , Bölgen Çimen, Özlem . "Obezite ve D vitamini". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 2 (Ağustos 2016): 102-112 .
AMA Çimen M. B. Y. , Bölgen Çimen Ö. Obezite ve D vitamini. Mersin Univ Saglık Bilim Derg. 2016; 9(2): 102-112.
Vancouver Çimen M. B. Y. , Bölgen Çimen Ö. Obezite ve D vitamini. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 9(2): 102-112.
IEEE M. B. Y. Çimen ve Ö. Bölgen Çimen , "Obezite ve D vitamini", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 102-112, Ağu. 2016

MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Doç.Dr. Gönül Aslan'ın Editörlüğünde Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2008 yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Mart 2015 tarihinde Başeditörlük görevine Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz getirilmiştir.

Yılda üç sayı olarak (Nisan - Ağustos - Aralık) yayımlanan dergi multisektöryal hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide araştırma makaleleri yanında derleme, olgu sunumu ve editöre mektup tipinde bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı günden beri eposta yoluyla yayın alan ve hem online hem de basılı olarak yayımlanan dergimiz, Mayıs 2014 sayısından itibaren sadece online olarak yayımlanmaya başlamıştır. TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park ile Nisan 2015 tarihinde yapılan Katılım Sözleşmesi sonrasında online yayın kabul ve değerlendirme sürecine geçmiştir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 Kasım 2011'dan beri Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016 birinci sayıdan itibaren ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 02 Ekim 2019'dan beri DOAJ tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir. Dergimizde yayımlanan makalelerin tamamına ücretsiz olarak Arşivden erişilebilmektedir.

154561545815459

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı  ile lisanslanmıştır.