PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, 132 - 141, 20.08.2017
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.300992

Öz

Beslenme desteği serebral palsili (SP)’li çocukların tedavisinde tamamlayıcı rol oynamaktadır. Serebral palsili çocuklarda kötü beslenme ve oral motor disfonksiyona bağlı olarak yetersiz protein ve enerji alımı büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilmektedir. Bu gruptaki çocuklarda sıklıkla enerji gereksiniminde değişiklikler görülmekte ve beslenme durumunun saptanması önem taşımaktadır. Serebral palsili çocuklar için önerilen enerji ihtiyaçları nörolojik açıdan normal olan çocuklardan farklıdır. Bu hastalarda görülen ambulasyon ve motor bozukluğu durumu (türü, dağılımı, şiddeti) hareket etme durumunu ve kas tonusunu (hipertoni, hipotoni) etkileyerek dinlenme enerji harcamasını değiştirmektedir. Enerji gereksiniminin doğru olarak belirlenmesi, beslenmenin düzenlenmesinde çok önemli fakat zordur.  SP’li çocuklara özel eşitlikler geliştirilmiştir. SP’li çocuklarla yapılan çalışmaların çoğunda, bu çocukların enerji gereksinimi ve dinlenme metabolizma hızının, kas kütlesindeki azalmaya bağlı olarak normal yaşıtlarına göre daha düşük olabildiği bildirilmiştir. Ağır SP’li çocukların enerji ihtiyaçları sağlıklı yaşıtlarının enerji ihtiyaçlarının yaklaşık % 60-70’i kadardır.  Serebral Palsili çocuklar için Krick’in 1992’de, Rieken’ in 2011’ de geliştirdiği iki eşitlik mevcuttur. Krick’in geliştirdiği metotda mobilizasyon durumu, kas tonusu, aktivite düzeyi, değişen metabolizma ve gelişimi göz önüne alınmaktadır. Rieken’ in geliştirdiği eşitliklerin ilkinde bazal metabolizma hızının (BMH) belirlenmesinde sıklıkla Schofield denklemi kullanılmakta iken, diğer eşitlikte ise total vücut suyunun ölçümü kullanılmaktadır. Bu temel hesaplamaya ek olarak fiziksel aktivite düzeyi, kaba motor testi seviyesi ve SP’nin türüne göre bir düzeltme yapılmaktadır.  

Kaynakça

 • 16. Penagini F. Mameli C. Fabiano V. Brunetti D. Dilillo D. Zuccotti GV. Dietary Intakes and Nutritional Issues in Neurologically Impared Children. Nutrients 2015.
 • 17. Garcia-Contreras A.A. Vasquez-Garibay E.M. Romero-Valerde E. Ibarra-Gutierrez A.I. Troyo-Sanroman R. Energy Expenditure in Children With Cerebral Palsy and Moderate/Severe Malnutrition During Nutritional Recovery. Pediatria 2015; 31(5):2062-2069.
 • 18. Sullivan P.B. Gastrointestinal Disorders in Children With Neorodevelopmental Disabilities. Developmental Disabilities Research Reviews 2008; 4:128-36.
 • 19. Tomoum H.Y. Badawy N.B. Hassan N.E. Alian K.M. Anthropometry and Body Composition Analysis in Children With Cerebral Palsy. Clinical Nutrition 2010; 29:477-481.
 • 20. Kilpinen Loisa P. Pihko H. Vesander U. Paganus A. Ritanen U. Makitie O. Insufficient Energy and Nutrient Intake in Children With Motor Disability. Acta Paediatrica 2009; 98:1329-1333.
 • 20. Kilpinen Loisa P. Pihko H. Vesander U. Paganus A. Ritanen U. Makitie O. Insufficient Energy and Nutrient Intake in Children With Motor Disability. Acta Paediatrica 2009; 98:1329-1333.
 • 21. Krick J. Murphy EP. Markham FBJ Shapiro KB. A Proposed Formula For Calculating Energy Needs of Children With Cerebral Palsy. Developmental Medicine and Child Neurology 1992; 34:481- 487.
 • 22. Rieken R. Johannes B. Schierbeek H. Willemsen S.P. Calis E.A.C. Tibboel D. Evenhuis H.M. ve Penning C. Measuring Body Composition And Energy Expenditure in Children With Severe Neurologic Impairment and Intellectual Disability. American Journal of Clinical Nutrition 2011.
 • 23. Walker J.L. Bell K.L. Boyd R.N. Davies P.S.W. Energy Requirements in Preschool-age Children With Cerebral Palsy. American Journal of Clinical Nutrition 2012; 96: 1309-1315.
 • 24. Lee SP. Cheung KM. Ko CH. Chiu CH. Is There an Accurate Method to Measure Metabolıc Requırement of Instıtutıonalızed Chıldren Wıth Spastic Cerebral Palsy. Journal of Enteral and Parenteral Nutrition 2011; Vol:35. No:4.
 • 25. Hayes M. Chustek M. Wang Z. Gallagher D. Heshka S. Spungen A. DXA: Potential For Creating A Metabolic Map of Organ Tissue Resting Energy Expenditure Components. Obesity Research 2002; 10(10):969-77.
 • 26. Dickerson N.R. Brown R.O. Gervasio J.G. Measured Energy Expenditure of Tube-fed Patients With Severe Neurodevelopmental Disabilities. The Journal of The American College of Nutrition 1999; 18:61-68.
 • 27. Vernon-Roberts A. Wells J. Grant H. Gastrostomy Feeding in Cerebral Palsy: Enough and No More. Developmental Medicine and Child Neurology. 2010.
 • 28. DuBois D. DuBois E.F. A Formula to Estimate The Approximate Surface Area if Height and Weight be Known. Archives of Internal Medicine 1916; 17:863-71.
 • 29. Wang Y. Moss J. Thisted R. Predictors of body surface area. Journal of Clinical Anesthesia 1992; 4(1):4-10.
 • 30. Fleish P.A. La Metabolisme Basal Standard et sa Determination Aumoyen du ‘Metabocalculator’. Helvetica Chimia Acta 1951; 18:23-44.
 • 31. Payne P.R. Waterlow J.C. Relative Energy Requirements For Maintenance, Growth and Physical Activity. Lancet 1971; 210-211.
 • 32. Öztürk B. ve Ertem D. Nörolojik Sorunu Olan Çocukta Beslenme Sorunları. Soru ve Cevaplarla Çocuk Beslenmesi. Akademi Yayınevi 2015.
 • 33. Veugelers R. Penning C. Gulik M.E. Tibboel D. Evenhuis E. Feasibility of Bioelectrical Impedance Analysis in Children With a Severe Generalized Cerebral Palsy 2006; (22):16-22. Nutrition.
 • 34. Küçük Ö.E. Serral Palsili Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Belirlenmesi ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyeleri ile Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012.
 • 21. Krick J. Murphy EP. Markham FBJ Shapiro KB. A Proposed Formula For Calculating Energy Needs of Children With Cerebral Palsy. Developmental Medicine and Child Neurology 1992; 34:481- 487.
 • 22. Rieken R. Johannes B. Schierbeek H. Willemsen S.P. Calis E.A.C. Tibboel D. Evenhuis H.M. ve Penning C. Measuring Body Composition And Energy Expenditure in Children With Severe Neurologic Impairment and Intellectual Disability. American Journal of Clinical Nutrition 2011.
 • 23. Walker J.L. Bell K.L. Boyd R.N. Davies P.S.W. Energy Requirements in Preschool-age Children With Cerebral Palsy. American Journal of Clinical Nutrition 2012; 96: 1309-1315.
 • 24. Lee SP. Cheung KM. Ko CH. Chiu CH. Is There an Accurate Method to Measure Metabolıc Requırement of Instıtutıonalızed Chıldren Wıth Spastic Cerebral Palsy. Journal of Enteral and Parenteral Nutrition 2011; Vol:35. No:4.
 • 25. Hayes M. Chustek M. Wang Z. Gallagher D. Heshka S. Spungen A. DXA: Potential For Creating A Metabolic Map of Organ Tissue Resting Energy Expenditure Components. Obesity Research 2002; 10(10):969-77.
 • 26. Dickerson N.R. Brown R.O. Gervasio J.G. Measured Energy Expenditure of Tube-fed Patients With Severe Neurodevelopmental Disabilities. The Journal of The American College of Nutrition 1999; 18:61-68.
 • 27. Vernon-Roberts A. Wells J. Grant H. Gastrostomy Feeding in Cerebral Palsy: Enough and No More. Developmental Medicine and Child Neurology. 2010.
 • 28. DuBois D. DuBois E.F. A Formula to Estimate The Approximate Surface Area if Height and Weight be Known. Archives of Internal Medicine 1916; 17:863-71.
 • 29. Wang Y. Moss J. Thisted R. Predictors of body surface area. Journal of Clinical Anesthesia 1992; 4(1):4-10.
 • 30. Fleish P.A. La Metabolisme Basal Standard et sa Determination Aumoyen du ‘Metabocalculator’. Helvetica Chimia Acta 1951; 18:23-44.
 • 31. Payne P.R. Waterlow J.C. Relative Energy Requirements For Maintenance, Growth and Physical Activity. Lancet 1971; 210-211.
 • 32. Öztürk B. ve Ertem D. Nörolojik Sorunu Olan Çocukta Beslenme Sorunları. Soru ve Cevaplarla Çocuk Beslenmesi. Akademi Yayınevi 2015.
 • 33. Veugelers R. Penning C. Gulik M.E. Tibboel D. Evenhuis E. Feasibility of Bioelectrical Impedance Analysis in Children With a Severe Generalized Cerebral Palsy 2006; (22):16-22. Nutrition.
 • 34. Küçük Ö.E. Serral Palsili Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Belirlenmesi ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyeleri ile Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012.
 • 35. Wrıttenbrook W. Parrısh CR. Nutrıtıonal Assessment And Interventoın ın Cerebral Palsy. Practical Gastroenterology. 2011.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Nüket ÜNSAL Bu kişi benim

Türkiye


Nilüfer ACAR TEK>

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Ağustos 2017
Başvuru Tarihi 27 Mart 2017
Kabul Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { mersinsbd300992, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, number = {2}, pages = {132 - 141}, doi = {10.26559/mersinsbd.300992}, title = {Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ünsal, Nüket and Acar Tek, Nilüfer} }
APA Ünsal, N. & Acar Tek, N. (2017). Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (2) , 132-141 . DOI: 10.26559/mersinsbd.300992
MLA Ünsal, N. , Acar Tek, N. "Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017 ): 132-141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinsbd/issue/30911/300992>
Chicago Ünsal, N. , Acar Tek, N. "Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017 ): 132-141
RIS TY - JOUR T1 - Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi AU - NüketÜnsal, NilüferAcar Tek Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.300992 DO - 10.26559/mersinsbd.300992 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 141 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.300992 UR - https://doi.org/10.26559/mersinsbd.300992 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi %A Nüket Ünsal , Nilüfer Acar Tek %T Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 10 %N 2 %R doi: 10.26559/mersinsbd.300992 %U 10.26559/mersinsbd.300992
ISNAD Ünsal, Nüket , Acar Tek, Nilüfer . "Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 2 (Ağustos 2017): 132-141 . https://doi.org/10.26559/mersinsbd.300992
AMA Ünsal N. , Acar Tek N. Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi. Mersin Univ Saglık Bilim Derg. 2017; 10(2): 132-141.
Vancouver Ünsal N. , Acar Tek N. Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 10(2): 132-141.
IEEE N. Ünsal ve N. Acar Tek , "Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 132-141, Ağu. 2017, doi:10.26559/mersinsbd.300992

MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Doç.Dr. Gönül Aslan'ın Editörlüğünde Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2008 yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Mart 2015 tarihinde Başeditörlük görevine Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz getirilmiştir.

Yılda üç sayı olarak (Nisan - Ağustos - Aralık) yayımlanan dergi multisektöryal hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide araştırma makaleleri yanında derleme, olgu sunumu ve editöre mektup tipinde bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı günden beri eposta yoluyla yayın alan ve hem online hem de basılı olarak yayımlanan dergimiz, Mayıs 2014 sayısından itibaren sadece online olarak yayımlanmaya başlamıştır. TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park ile Nisan 2015 tarihinde yapılan Katılım Sözleşmesi sonrasında online yayın kabul ve değerlendirme sürecine geçmiştir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 Kasım 2011'dan beri Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016 birinci sayıdan itibaren ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 02 Ekim 2019'dan beri DOAJ tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir. Dergimizde yayımlanan makalelerin tamamına ücretsiz olarak Arşivden erişilebilmektedir.

154561545815459

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı  ile lisanslanmıştır.