Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, 125 - 131, 20.08.2017
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.311384

Öz

Amaç: Çocukluk döneminde karşılaşılan tiroid nodüllerinde tanısal yaklaşımı ve cerrahi yönetimi değerlendirmek. Yöntem: Tiroid nodülü nedeni ile Ocak 2012 ve Ocak 2015 yılları arasında ameliyat edilen 14 çocuk hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, klinik bulguları, tiroid fonksiyon testleri, ultrasonografi raporları, sintigrafi raporları, ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) raporları, yapılan ameliyatlar, patoloji sonuçları ve postoperatif komplikasyonlar değerlendirildi.  Bulgular: Olguların 12’i kız ve ikisi erkekti.  Ortanca yaş 14 (8-17) yıl idi.  14 hastada boyunda ele gelen şişlik, birer hastada gece terlemesi ve yutma güçlüğü saptandı. Bir hastada boyuna radyoterapi uygulama öyküsü mevcuttu. Tiroid nodülleri USG bulgularına göre değerlendirildiğinde dokuz hastada hipoekoik, dört hastada hipo-hiperekoik, bir hastada solid nodül saptandı. Tiroid sintigrafilerinde, 10’unda hipoaktif nodül, ikisinde hiper-hipo aktif nodül saptandı, iki hastada özellik saptanmadı. İİAB’nde birer hastada benign sitoloji ve önemi belirlenemeyen foliküler neoplazi, üç hastada malignite şüphesi, yedi hastada foliküler neoplazi saptandı, iki hastada materyal yetersiz bulundu. Patoloji preparatlarında 9/14’sinde (%64.2) malignite saptandı. Dokuz hastaya total tiroidektomi (altısına patoloji sonucu tamamlayıcı tiroidektomi) tiroidektomi, beş hastaya lobektomi yapıldı. Yedi hastaya boyun disseksiyonu uygulandı. Sonuç: Çocuklardaki tiroid nodülleri yüksek malignite riski nedeni ile hızla değerlendirilmeli ve güncel kılavuzlar eşliğinde multidisipliner olarak yaklaşılmalıdır.

Kaynakça

 • 1. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Garshell J, Neyman N, Altekruse SF, Kosary CL, Yu M, Ruhl J, Tatalovich Z, Cho H, Mariotto A, Lewis DR, Chen HS, Feuer EJ, Cronin KA (eds) EER Cancer Statistics Review, 1975–2010. Available at http://seer.cancer.gov/csr/1975_2010/(updated June 14, 2013; accessed November 18, 2013).
 • 2. Vergamini LB, Frazier AL, Abrantes FL, Ribeiro KB, Rodriguez-Galindo C. Increase in the incidence of differentiated thyroid carcinoma in children, adolescents, and young adults: a population-based study. J Pediatr 2014;164:1481–1485.
 • 3. Hogan AR, Zhuge Y, Perez EA, Koniaris LG, Lew JI, Sola JE. Pediatric thyroid carcinoma: incidence and outcomes in 1753 patients. J Surg Res 2009;156:167–172
 • 4. Filippo De Luca, Tommaso Aversa, Luca Alessi, Valeria Cama, Daria Costanzo, Cristina Genovese, Veronica Scuderi, Roberta Vadalà and Giuseppe Zoccali, Thyroid nodules in childhood: indications for biopsy and surgery, De Luca et al. Italian Journal of Pediatrics 2014;40-48
 • 5. Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, Angelos P, Benvenga S, Cerutti JM, et al. Management guidelines for children with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2015;25(7):716–759. doi: 10.1089/thy.2014.0460.
 • 6. Hay ID, Gonzalez-Losada T, Reinalda MS, Honetschlager JA, Richards ML, Thompson GB. Long-term outcome in 215 children and adolescents with papillary thyroid cancer treated during 1940 through 2008. World J Surg 2010;34:1192–1202.
 • 7. Aşan Önder, Zehra Aycan, Approach to thyroid nodules in children and adolescents, The Turkish Journal of Pediatrics 2014; 56: 219-225
 • 8. Wu XC, Chen VW, Steele B, Roffers S, Klotz JB, Correa CN, Carozza SE. Cancer incidence in adolescents and young adults in the United States, 1992–1997. J Adolesc Health 2003; 32:405–415.
 • 9. Gupta A, Ly S, Castroneves LA, Frates MC, Benson CB, Feldman HA, Wassner AJ, Smith JR, Marqusee E, Alexander EK, Barletta J, Doubilet PM, Peters HE, Webb S, Modi BP, Paltiel HJ, Kozakewich H, Cibas ES, Moore FD Jr, Shamberger RC, Larsen PR, Huang SA. A standardized assessment of thyroid nodules in children confirms higher cancer prevalence than in adults. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98:3238–3245.
 • 10. Lyshchik A, Drozd V, Demidchik Y, Reiners C. Diagnosis of thyroid cancer in children: value of grayscale and power doppler US. 2005; Radiology 235:604–613.
 • 11. Drozd VM, Lushchik ML, Polyanskaya ON, Fridman MV, Demidchik YE, Lyshchik AP, Biko J, Reiners C, Shibata Y, Saenko VA, Yamashita S. The usual ultrasonographic features of thyroid cancer are less frequent in small tumors that develop after a long latent period after the Chernobyl radiation release accident. Thyroid 2009;19:725–734.
 • 12. Leboulleux S, Girard E, Rose M, Travagli JP, Sabbah N, Caillou B, Hartl DM, Lassau N, Baudin E, Schlumberger M. Ultrasound criteria of malignancy for cervical lymph nodes in patients followed up for differentiated thyroid cancer. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92:3590–3594.
 • 13. Baloch ZW, LiVolsi VA, Asa SL, Rosai J, Merino MJ, Randolph G, Vielh P, DeMay RM, Sidawy MK, Frable WJ. Diagnostic terminology and morphologic criteria for cytologic diagnosis of thyroid lesions: a synopsis of the National Cancer Institute Thyroid Fine-Needle Aspiration State of the Science Conference. Diagn Cytopathol 2008;36:425–437.
 • 14. Welch Dinauer CA, Tuttle RM, Robie DK, McClellan DR, Svec RL, Adair C, Francis GL. Clinical features associated with metastasis and recurrence of differentiated thyroid cancer in children, adolescents and young adults. Clin Endocrinol 1998;49:619–628.
 • 15. Savio R, Gosnell J, Palazzo FF, Sywak M, Agarwal G, Cowell C, Shun A, Robinson B, Delbridge LW. The role of a more extensive surgical approach in the initial multimodality management of papillary thyroid cancer in children. J Pediatr Surg 2005;40:1696–1700.
 • 16. Tucker MA, Jones PH, Boice JD Jr, Robison LL, Stone BJ, Stovall M, Jenkin RD, Lubin JH, Baum ES, Siegel SE, et al. Therapeutic radiation at a young age is linked to secondary thyroid cancer. The Late Effects Study Group. Cancer Res 1991;51:2885–2888.
 • 17. Jeremy T. Guılle, Adwoa Opoku-Boateng, Susan l. Thıbeault, Herbert Chen. Evaluation and Management of the Pediatric Thyroid Nodule, The Oncologist 2015;20:19–27
 • 18. Tuncer R. Pediatrik Tiroid Kanserleri. Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences 2007;3(49), 41-44.
 • 19. Şenyücel MF. Çocukluk Çağı Tiroid Tümörleri. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Surgery Special Topics 2011;4(1), 138-147. 20. Tuggle CT, Roman SA, Wang TS, Boudourakis L, Thomas DC, Udelsman R, Ann Sosa J. Pediatric endocrine surgery: who is operating on our children? Surgery 2008;144:869–877; discussion 877.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hakan Taşkınlar
orcid.org/0000-0002-9737-3270
Türkiye


Gökhan Berktuğ Bahadır
0000-0003-4250-9350
Türkiye


İsa Kıllı


Doğakan Yiğit Bu kişi benim


Rabia Bozdoğan Arpacı Bu kişi benim


Yusuf Vayisoğlu
0000-0002-7132-1317


Elvan Çağlar Çıtak Bu kişi benim


Ali Naycı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Ağustos 2017
Başvuru Tarihi 10 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 7 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mersinsbd311384, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {125 - 131}, doi = {10.26559/mersinsbd.311384}, title = {Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım}, key = {cite}, author = {Taşkınlar, Hakan and Bahadır, Gökhan Berktuğ and Kıllı, İsa and Yiğit, Doğakan and Bozdoğan Arpacı, Rabia and Vayisoğlu, Yusuf and Çıtak, Elvan Çağlar and Naycı, Ali} }
APA Taşkınlar, H. , Bahadır, G. B. , Kıllı, İ. , Yiğit, D. , Bozdoğan Arpacı, R. , Vayisoğlu, Y. , Çıtak, E. Ç. & Naycı, A. (2017). Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (2) , 125-131 . DOI: 10.26559/mersinsbd.311384
MLA Taşkınlar, H. , Bahadır, G. B. , Kıllı, İ. , Yiğit, D. , Bozdoğan Arpacı, R. , Vayisoğlu, Y. , Çıtak, E. Ç. , Naycı, A. "Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017 ): 125-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinsbd/issue/30911/311384>
Chicago Taşkınlar, H. , Bahadır, G. B. , Kıllı, İ. , Yiğit, D. , Bozdoğan Arpacı, R. , Vayisoğlu, Y. , Çıtak, E. Ç. , Naycı, A. "Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017 ): 125-131
RIS TY - JOUR T1 - Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım AU - Hakan Taşkınlar , Gökhan Berktuğ Bahadır , İsa Kıllı , Doğakan Yiğit , Rabia Bozdoğan Arpacı , Yusuf Vayisoğlu , Elvan Çağlar Çıtak , Ali Naycı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.311384 DO - 10.26559/mersinsbd.311384 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 131 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.311384 UR - https://doi.org/10.26559/mersinsbd.311384 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım %A Hakan Taşkınlar , Gökhan Berktuğ Bahadır , İsa Kıllı , Doğakan Yiğit , Rabia Bozdoğan Arpacı , Yusuf Vayisoğlu , Elvan Çağlar Çıtak , Ali Naycı %T Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 10 %N 2 %R doi: 10.26559/mersinsbd.311384 %U 10.26559/mersinsbd.311384
ISNAD Taşkınlar, Hakan , Bahadır, Gökhan Berktuğ , Kıllı, İsa , Yiğit, Doğakan , Bozdoğan Arpacı, Rabia , Vayisoğlu, Yusuf , Çıtak, Elvan Çağlar , Naycı, Ali . "Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 2 (Ağustos 2017): 125-131 . https://doi.org/10.26559/mersinsbd.311384
AMA Taşkınlar H. , Bahadır G. B. , Kıllı İ. , Yiğit D. , Bozdoğan Arpacı R. , Vayisoğlu Y. , Çıtak E. Ç. , Naycı A. Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım. Mersin Univ Saglık Bilim Derg. 2017; 10(2): 125-131.
Vancouver Taşkınlar H. , Bahadır G. B. , Kıllı İ. , Yiğit D. , Bozdoğan Arpacı R. , Vayisoğlu Y. , Çıtak E. Ç. , Naycı A. Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 10(2): 125-131.
IEEE H. Taşkınlar , G. B. Bahadır , İ. Kıllı , D. Yiğit , R. Bozdoğan Arpacı , Y. Vayisoğlu , E. Ç. Çıtak ve A. Naycı , "Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 125-131, Ağu. 2017, doi:10.26559/mersinsbd.311384

MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Doç.Dr. Gönül Aslan'ın Editörlüğünde Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2008 yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Mart 2015 tarihinde Başeditörlük görevine Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz getirilmiştir.

Yılda üç sayı olarak (Nisan - Ağustos - Aralık) yayımlanan dergi multisektöryal hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide araştırma makaleleri yanında derleme, olgu sunumu ve editöre mektup tipinde bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı günden beri eposta yoluyla yayın alan ve hem online hem de basılı olarak yayımlanan dergimiz, Mayıs 2014 sayısından itibaren sadece online olarak yayımlanmaya başlamıştır. TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park ile Nisan 2015 tarihinde yapılan Katılım Sözleşmesi sonrasında online yayın kabul ve değerlendirme sürecine geçmiştir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 Kasım 2011'dan beri Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016 birinci sayıdan itibaren ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 02 Ekim 2019'dan beri DOAJ tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir. Dergimizde yayımlanan makalelerin tamamına ücretsiz olarak Arşivden erişilebilmektedir.

154561545815459

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı  ile lisanslanmıştır.