Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 120 - 152 2019-12-31

Libro Del Conosçimiento De Todos Los Reinos E Tierras Et Señorios Que Son Por El Mundo Seyahatnamesinde 14. Yüzyıl Türkiye Siyasi Coğrafyası.
The Accounts about Turkey in the 14th Century according to an Itinerary Libro Del Conosçimiento De Todos Los Reinos E Tierras Et Señorios Que Son Por El Mundo

Ahmet Deniz ALTUNBAŞ [1]


İki yüzyıl boyunca Kutsal Topraklara hâkimiyet gayesiyle sürdürülen Haçlı Seferleri'nin askeri ve siyasi fiyaskoyla sonuçlanmasının ardından batı dünyası, şark ile ilişkilerini diplomasi, misyonerlik ve ticaret esasları üzerine yeniden inşa etmiş, bu yeni yaklaşımın doğurduğu gelişmeler karşısında o tarihe dek yeterli bulunan Antik Çağ coğrafyacılığının revize edilmesi zarureti doğmuştur. Asya'nın en uzak ülkelerine dek seyahat eden misyonerler, tüccarlar aynı zamanda bir seyyah görevi de üstlenerek zenginliklerle dolu doğu diyarlarının sonraki birkaç asır için kimi zaman gerçekçi, kimi zaman abartılarla süslü zengin bir tablosunu çıkarmışlardır. 14. yüzyılın ikinci yarısında yazılan ve bu akımın başlıca örneklerinden birini teşkil eden Libro Del Conosçimiento, aynı dönem çizilen kimi haritalarla birlikte doğu ülkelerinin beşeri ve siyasi kompozisyonunu çıkarmıştır. Çalışmamızda Anadolu'daki şehirlerin tasvirleri ve aynı dönem kurulan beyliklerin armalarını ve bayraklarını ihtiva etmesi bakımından önemli bir tarihi vesika niteliğindeki eserin, yakın tarihte hatalı yorumlanması sebebiyle yol açtığı yanlış anlaşılmaları açığa kavuşturmak amacıyla Türkiye ile ilgili kısımların çevirisini sunacağız.

Following the Crusades, pursued for the domination of the Holy Land for two centuries, which ended in a military and political fiasco, the Western world has rebuilt its relations with the Orient on the principles of diplomacy, papal missions and trade, thus, the geographical ideas borrowed from classical antiquity that was found to be sufficient until that time, should be revised in the face of challenges arisen from such change in approach. The missionaries and merchants, traveling to the most remote corners of Asia, took on the role of a traveler and drew a vivid picture of the eastern lands filled with marvels and riches, sometimes realistic and sometimes exaggerated. Libro Del Conosçimiento, which was written in the second half of 14th century and constitutes the mainstream of this new ideas, presented the human and political composition of the East along with some portolan maps drawn in the same period. In our study, we shall submit a translation of the chapters covering Turkey in order to bring a clarification to the confusions and misinterpretations caused due to incorrect interpretation of the book which is an important historical document as it contains a brief description of the cities in Anatolia as well of portraits and flags and coat of arms of the principalities established for the same period in Anatolia.

  • ÇEVİRİ MAKALELERİNDE KAYNAKÇA BULUNMAZ
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Ahmet Deniz ALTUNBAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Araştırmacı
Ülke: Turkey


Çevirmenler

Çevirmen: Özge BOZKURTOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Chicago Altunbaş, A . "Libro Del Conosçimiento De Todos Los Reinos E Tierras Et Señorios Que Son Por El Mundo Seyahatnamesinde 14. Yüzyıl Türkiye Siyasi Coğrafyası.". Çev., Özge Bozkurtoğlu. MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi 1 (2019 ): 120-152