e-ISSN: 2687-6108
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Ekin Kaynak ILTAR
Kapak Resmi
       

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi, Ortaçağ uygarlıklarını tarafsız, disiplinlerarası bir zaman ve mekân perspektifinden inceleyen bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanları; etkileşim içinde ortak bir tartışma platformunda buluşturma amacı güden disiplinlerarası süreli bir yayın organıdır.

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi’nde yalnızca araştırma makaleleri ile ortaçağda kullanılan kaynak dillerde (Arapça, Farsça, Latince, Grekçe, Eski Fransızca vb) yazılmış metin çevirileri yayınlanır.

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları, araştırmacılar ve araştırmaya dayalı çalışmaların bulgularını kullananlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi; alanda güncel bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması; özgün bilimsel çalışmaların ve faydalı perspektiflerin ilgililere sunulması süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Açık erişimi benimseyen MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi, bir yıl boyunca elektronik ortamda (online olarak) yayınlanan bir dergidir. Çift taraflı kör hakemlik değerlendirme süreci tamamlanan yazılar her yılın Aralık ayında bir arada yayınlanır.

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.