Yayın veya Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Arda Arıkan Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Aydın Usta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye 
Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ekrem Kalan Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gürer Gülsevin Ege Üniversitesi (E), Türkiye
Prof. Dr. Lütfi Şeyban Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Michael J. K. Walsh Nanyang Technological University, Singapur
Prof. Dr. Tarek M. Muhammad Ain Shams University, Mısır
Prof. Dr. Turhan Kaçar İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Vasillios Christides Intitute of Graeco- Oriental Africans Studies, Yunanistan
Doç. Dr. Altay Tayfun ÖZCAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Erkan Göksu Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zafer Duygu Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Dr. Hassan S. Khalilieh Haifa University, İsrail
Dr. Öğr. Üyesi Luca Zavagno Bilkent Üniversitesi, Türkiye
Dr. Peter Purton (E), İngiltere

Editör Kurulu

Editörler / Editors
Ekin Kaynak Iltar
T. M. P. Duggan


Alan Editörleri / Editors in the Field


Tarih
Dr. Sara Nur Yılmaz
Dr.Öğr.Üyesi Seyit Özkutlu

Tarihsel Coğrafya
Prof. Dr. Osman Gümüşçü

Sanat Tarihi
Prof. Dr. Engin Akyürek


Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Dr. Cengiz Çevik
Dr.Öğr.Üyesi Nurşah Çokbankir

İlahiyat
Doç. Dr. Bekir Zakir Çoban

Arkeoloji
Prof. Dr. Burhan Varkıvanç 

Felsefe
Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir

Türk Dili ve Edebiyatı
Dr.Öğr.Üyesi Emine Atmaca

Sosyoloji
Doç. Dr. Özgür Arun 


Editör Yardımcıları
Doğan Mert Demir
Özge Bozkurtoğlu