Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Book Review: ‘The Mind of God: Neuroscience, Faith, and a Search for the Soul’ by Jay Lombard

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 89 - 92, 30.06.2022

Öz

The problems in contemporary philosophy of mind are now discussed more in Turkish philosophical literature, especially with newly translated works. These problems are examined not only by philosophers, but also by experts in medical sciences mostly through neuroscientists. This book review explores the recently published book The Mind of God by Dr. Jay Lombard, in which the author analyzes the relationship between mind and brain from the perspective of a neurologist and neuroscientist using his professional experience. Throughout the book, the author presents to readers ideas from his own perspective, based on the experiences of some of his patients, on subjects such as mind, consciousness, soul, personality, self, and free will. This book review concludes that The Mind of God by Dr. Jay Lombard offers an attention-grabbing perspective on the relationship between philosophy of mind and neuroscience.

Kaynakça

  • Lombard, J. (2022). “Tanrı’nın Zihni: Sinirbilim, İnanç ve Ruh Arayışı.” Çev. Yeşim Öksüzoğlu. İstanbul: Epsilon.

Dr. Jay Lombard’ın ‘Tanrı’nın Zihni: Sinirbilim, İnanç ve Ruh Arayışı’ Adlı Eserinin İncelemesi

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 89 - 92, 30.06.2022

Öz

Çağdaş zihin felsefesi problemleri Türkçe felsefi literatürde, özellikle çeviri eserlerle birlikte artık daha yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Bu problemler sadece filozoflar tarafından değil, yer yer sinirbilimciler kanalıyla tıp bilimleri uzmanları tarafından da tartışılmaktadır. Bu kitap incelemesi Dr. Jay Lombard’ın yakın zamanda yayımlanan Tanrı’nın Zihni adlı eserini ele almaktadır. Yazar bu eserinde bir nörolog ve sinirbilimci perspektifinden mesleki tecrübelerinden de faydalanarak beyin ve zihin ilişkisini irdeliyor. Yazar kitap boyunca zihin, bilinç, ruh, kişilik, benlik, özgür irade gibi konularda, birtakım hastalarının deneyimlerinden yola çıkarak oluşturduğu fikirleri kendi bakış açısından okuyucuya sunuyor. Bu kitap incelemesi sözü edilen eserin zihin felsefesi ile sinirbilim ilişkisine dair dikkate değer bir bakış açısı sunduğu tespitini yapmaktadır.

Kaynakça

  • Lombard, J. (2022). “Tanrı’nın Zihni: Sinirbilim, İnanç ve Ruh Arayışı.” Çev. Yeşim Öksüzoğlu. İstanbul: Epsilon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Beheşti Zehra KUBİLAY
ANKARA UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY
0000-0003-2413-0160
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Kabul Tarihi 17 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kubilay, B. Z. (2022). Dr. Jay Lombard’ın ‘Tanrı’nın Zihni: Sinirbilim, İnanç ve Ruh Arayışı’ Adlı Eserinin İncelemesi . MetaZihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi , 5 (1) , 89-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/metazihin/issue/70556/1140068