Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Aşk Neden Acıtır

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 83 - 85, 30.06.2021

Öz

Polity Press tarafından 2012 yılında ilk baskısını yapan “Why Love Hurts” eseri, sosyoloji bolümü öğretim üyesi olan Eva Illouz tarafından kaleme alınmıştır. Aşk acısının bir sosyolog tarafından ele alınıp incelenmesi, ilk bakışta elbette şaşırtıcı görünmektedir. Ancak başlığın ardından gelen “A Sociological Explanation” alt başlığı, bu eserin esas amacını açıkça ortaya koymaktadır. Eser, aşkın neden acı verdiğini cevaplayan bilimsel bir çalışma olma iddiasındadır. Nitekim yazar kitabın hemen başında, kendisini psikolojik yardım endüstrisinden soyutlamaktadır (Illouz, 2012, 4). Eser, giriş ve sonuç bölümleriyle birlikte toplam yedi bolümden oluşmaktadır. Eserin Türkçe tercümesi, Özge Çağlar Aksoy tarafından çevrilmiş ve Jaguar Kitap tarafından yayımlanmıştır. Yazar, günümüz ilişkilerinde meydana gelen huzursuzlukların kapitalizm tarafından nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışmaktadır. Diğer bir ifadeyle Illouz, aşk acısının zamanın sosyal koşulları tarafından şekillendiğini ve hiçbir şekilde tamamen bireysel nedenlere indirgenemeyeceğini ortaya koymaktadır. Ona göre sosyolojik olarak “eski” dünya, din, toplum, düzen ve istikrar iken, “yeni” dünya bünyesinde sekülerleşme, kolektif bağların zayıflaması, artan eşitlik söylemleri ve kimliklerin belirginliğini kaybetmesi gibi çok ciddi değişiklikleri barındırmaktadır (Illouz, 2012, 7). Buradan hareketle Illouz’a göre aşk acısı, sosyolojik bir olgu olarak ele alınmalı ve açıklanmalıdır.

Kaynakça

  • Illiouz, E. (2012). Why Love Hurts: A Sociological Explanation. Cambridge: Polity Pres.
  • Kirsner, L. (2016). Eva Illouz tarafından yayına hazırlanan Why Love Hurts: A Sociological Explanation başlıklı kitabın değerlendirmesi. doi:10.13140/RG.2.1.1566.8083
  • Thiele, G. (2017, 01 02). Eva Illouz tarafından yayına hazırlanan Why Love Hurts: A Sociological Explanation başlıklı kitabın değerlendirmesi. (29.01.2021) tarihinde social net Rezensionen: https://www.socialnet.de/rezensionen/21379.php adresinden alındı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Abdulsamet BAYRAM
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1358-2989
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 1 Nisan 2021
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bayram, A. (2021). Aşk Neden Acıtır . Medeniyet ve Toplum Dergisi , 5 (1) , 83-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/metder/issue/63307/959901