PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİNANSAL PİYASALARIN ETKİNLİĞİ TEORİSİNDEN DAVRANIŞSAL FİNANSA: FİNANS TEORİSİNİN EVRİMİ

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 92, 31 - 50, 01.07.2011

Öz

FİNANSAL PİYASALARIN ETKİNLİĞİ TEORİSİNDEN DAVRANIŞSAL FİNANSA: FİNANS TEORİSİNİN EVRİMİ

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 92, 31 - 50, 01.07.2011

Öz

Bu çalışmanın amacı, 1960’larda ortaya çıkışından 1980’lere değin hem teorik hem de ampirik olarak başarı kazanan Etkin Piyasa Hipotezinin (EPH) temellerinin ve bu hipotezi kritize eden çalışmaların incelenerek, finans teorisinin EPH’dan davranışsal finansa doğru nasıl bir evrim geçirdiğini ve bunun yatırımcılar, şirket yöneticileri, piyasa düzenleyiciler ve politika yapanlar açısından ortaya çıkardığı sonuçları ortaya koymaktır. Bu amaçla literatür taraması yöntemi kullanıldı. Piyasaları etkin kılan arbitraj ve yatırımcıların rasyonelliği gibi başlıca faktörlerin etkin piyasa teorisyenlerinin öne sürdüğünden daha sınırlı ve zayıf olduğu bulundu. Sonuç olarak, EPH’a alternatif görüş olarak ortaya çıkan ve piyasaların etkin olamayacağını öne süren davranışsal finans, henüz bütüncül bir teori haline gelerek geleneksel finans paradigması EPH’ın yerini tamamen alamamıştır. Ancak, EPH’ın sunduğu analitik araçlar ve modeller, davranışsal finansın yatırımcı psikolojisi ve insan davranışları gibi faktörleri de ele alan çeşitli uygulamaları ile zenginleştirilmeye ve teorik anlamda olması gereken ideal durum ile gerçek durum arasında bir kıyaslama yapılmasına olanak vermeye devam etmektedir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meltem GÜRÜNLÜ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2011
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 92

Kaynak Göster

APA Gürünlü, M. (2011). FİNANSAL PİYASALARIN ETKİNLİĞİ TEORİSİNDEN DAVRANIŞSAL FİNANSA: FİNANS TEORİSİNİN EVRİMİ . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (92) , 31-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16288/170800

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.