PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HUKUKİ BİR OLAYA HUKUK TEKNİĞİ DIŞINDA BAKIŞ

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 91, 9 - 20, 01.04.2011

Öz

HUKUKİ BİR OLAYA HUKUK TEKNİĞİ DIŞINDA BAKIŞ

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 91, 9 - 20, 01.04.2011

Öz

31.12.2010 tarihine kadar da yürürlükte kalan CMUK’un 110. maddesinde tutukluluk süresiyle ilgili aynen şu hüküm mevcut idi: “Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi azami altı aydır. Kamu davasının açılması halinde bu süre hazırlık soruşturmasında tutuklu- lukta geçen süre dahil iki yılı geçemez.”

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Talat SARAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 91

Kaynak Göster

APA Saral, T. (2011). HUKUKİ BİR OLAYA HUKUK TEKNİĞİ DIŞINDA BAKIŞ . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (91) , 9-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16289/170804

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.