PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DALGALI KUR REJİMİNİN MERKEZ BANKASI’NIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ETKİSİ: 2002-2010

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 91, 21 - 45, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Caramazza, Francesco and Aziz, Jahangir. 1998. Fixed or Flexible: Getting the Exchange Rate Right in the 1990s. Economic Issues 13, International Monetary Fund Publication, IMF, Washington D.C., (April), http://www.imf.org/ external/pubs/ ft/issues13/issue13.pdf (giriş tarihi: 27/03/2009).
 • Çaşkurlu Tolga, Pınar Mustafa, Salih Aslıhan ve Selman Ferah. 2008. “Can Central Bank Interventions Affects the Exchange Rate Volatility? Multivariate GARCH Approach Using Constrained Nonlinear Programming?”, Central Bank of Turkey Research and Monetary Policy Department Working Paper, no:08/06,Ulus, Ankara, (August), http://www.tcmb.gov.tr/research/discus/WP0517.pdf (giriş tarihi: 17/09/2008).
 • Handa, Jagdish. 2000. “Monetary Economics”. First Publishing, Routledge. Tay- lor&Francis Group, London, UK.
 • IMF. 2002. Exchange Arrangements and Foreign Exchange Markets: Developments and Issues, SM/02/233, s. 2.
 • Kasapoğlu, Özgür. 2007. “Parasal Aktarım Mekanizmaları: Türkiye İçin Uygula- ma”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü, Ankara, (Şubat), http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/ozgurkasapoglu.pdf (gi- riş tarihi: 08/07/2007).
 • Özatay, Fatih. 2009. “Türkiye’de 2000-2008 Döneminde Para Politikası”, İktisat ve İşletme ve Finans Dergisi, Cilt 24, Sayı 275, (Şubat), S. 37-65
 • TCMB. 2001. Basın Duyurusu, (22 Şubat), http://www.tcmb.gov.tr, (giriş tarihi: 23/02/2001).
 • TCMB. 2005. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Döviz Rezervi Yönetimi. (Ağustos) http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2005/rezyon0805.pdf (giriş tarihi: 21/11/2010).
 • TCMB. 2006. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu, Açıklamalar, Rasyolar ve Para Politikası Yansımaları, Ankara, (Şubat), http://www.tcmb.gov.tr/ yeni/evds/yayin/kitaplar/tcmbbilancokitabi.pdf (gi- riş tarihi:07/04/2007).
 • TCMB. 2007. Enflasyon Raporu, 2007-IV, (Ekim), Error Hyperlink reference not valid. (giriş tarihi: 09/11/2007).
 • TCMB. 2008. 2009 Yılında Para ve Kur Politikası, Basın Duyurusu, (16 Aralık), http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2008/Baskan_ParaPol09.pdf, tarihi: 05/02/2009). (giriş
 • TCMB. 2009. 2010 Yılında Para ve Kur Politikası, Basın Duyurusu, (10 Aralık), http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2009/Baskan_ParaPol10.pdf, (giriş tarihi: 05/01/2010).
 • TCMB. 2010. 2011 Yılında Para ve Kur Politikası, Basın Duyurusu, (21 Aralık), http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2010/Baskan_ParaPol11.pdf, (giriş tarihi: 05/01/2011).
 • Yılmaz, Durmuş. 2007. Para Politikaları, Sunum, Erzurum Ticaret ve Sanayi Oda- sı, (6 Eylül), TCMB, http://www.tcmb.gov.tr, (giriş tarihi: 20/09/2007).
 • Yılmaz, Durmuş. 2008. “Global Challanges and Local Response-Monetary Policy in Turkey”, BIS Review 82/2008, http://www.bis.org/review/r080627c.pdf (giriş tarihi: 07/02/2008).

DALGALI KUR REJİMİNİN MERKEZ BANKASI’NIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ETKİSİ: 2002-2010

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 91, 21 - 45, 01.04.2011

Öz

Şubat 2001’de yaşanan krizin ardından Türkiye’de bankacılık ve finans sektöründe yeniden yapılanma sürecine gidilmiş, Merkez Bankası’nın yapısında değişiklikler gerçekleştirilmiş, dolar ve eurodan oluşan kur sepetine çıpalı sabit kur rejimi yerine dalgalı kur rejimine geçilmiş ve TL devalüe edilmiştir. Kur rejimindeki bu radikal değişiklik Merkez Bankası’nın döviz varlıklarını etkilemiş, döviz rezervlerini arttırmıştır. Bu çalışmada 2002-2010 döneminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uyguladığı dalgalı kur rejiminin Merkez Bankası Analitik Bilançosu’nda yer alan döviz kalemlerine etkisi analiz edilecektir

Kaynakça

 • Caramazza, Francesco and Aziz, Jahangir. 1998. Fixed or Flexible: Getting the Exchange Rate Right in the 1990s. Economic Issues 13, International Monetary Fund Publication, IMF, Washington D.C., (April), http://www.imf.org/ external/pubs/ ft/issues13/issue13.pdf (giriş tarihi: 27/03/2009).
 • Çaşkurlu Tolga, Pınar Mustafa, Salih Aslıhan ve Selman Ferah. 2008. “Can Central Bank Interventions Affects the Exchange Rate Volatility? Multivariate GARCH Approach Using Constrained Nonlinear Programming?”, Central Bank of Turkey Research and Monetary Policy Department Working Paper, no:08/06,Ulus, Ankara, (August), http://www.tcmb.gov.tr/research/discus/WP0517.pdf (giriş tarihi: 17/09/2008).
 • Handa, Jagdish. 2000. “Monetary Economics”. First Publishing, Routledge. Tay- lor&Francis Group, London, UK.
 • IMF. 2002. Exchange Arrangements and Foreign Exchange Markets: Developments and Issues, SM/02/233, s. 2.
 • Kasapoğlu, Özgür. 2007. “Parasal Aktarım Mekanizmaları: Türkiye İçin Uygula- ma”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü, Ankara, (Şubat), http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/ozgurkasapoglu.pdf (gi- riş tarihi: 08/07/2007).
 • Özatay, Fatih. 2009. “Türkiye’de 2000-2008 Döneminde Para Politikası”, İktisat ve İşletme ve Finans Dergisi, Cilt 24, Sayı 275, (Şubat), S. 37-65
 • TCMB. 2001. Basın Duyurusu, (22 Şubat), http://www.tcmb.gov.tr, (giriş tarihi: 23/02/2001).
 • TCMB. 2005. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Döviz Rezervi Yönetimi. (Ağustos) http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2005/rezyon0805.pdf (giriş tarihi: 21/11/2010).
 • TCMB. 2006. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu, Açıklamalar, Rasyolar ve Para Politikası Yansımaları, Ankara, (Şubat), http://www.tcmb.gov.tr/ yeni/evds/yayin/kitaplar/tcmbbilancokitabi.pdf (gi- riş tarihi:07/04/2007).
 • TCMB. 2007. Enflasyon Raporu, 2007-IV, (Ekim), Error Hyperlink reference not valid. (giriş tarihi: 09/11/2007).
 • TCMB. 2008. 2009 Yılında Para ve Kur Politikası, Basın Duyurusu, (16 Aralık), http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2008/Baskan_ParaPol09.pdf, tarihi: 05/02/2009). (giriş
 • TCMB. 2009. 2010 Yılında Para ve Kur Politikası, Basın Duyurusu, (10 Aralık), http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2009/Baskan_ParaPol10.pdf, (giriş tarihi: 05/01/2010).
 • TCMB. 2010. 2011 Yılında Para ve Kur Politikası, Basın Duyurusu, (21 Aralık), http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2010/Baskan_ParaPol11.pdf, (giriş tarihi: 05/01/2011).
 • Yılmaz, Durmuş. 2007. Para Politikaları, Sunum, Erzurum Ticaret ve Sanayi Oda- sı, (6 Eylül), TCMB, http://www.tcmb.gov.tr, (giriş tarihi: 20/09/2007).
 • Yılmaz, Durmuş. 2008. “Global Challanges and Local Response-Monetary Policy in Turkey”, BIS Review 82/2008, http://www.bis.org/review/r080627c.pdf (giriş tarihi: 07/02/2008).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alper YAKUPOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 91

Kaynak Göster

APA Yakupoğlu, A. (2011). DALGALI KUR REJİMİNİN MERKEZ BANKASI’NIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ETKİSİ: 2002-2010 . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (91) , 21-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16289/170805

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.