PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE PARA POLİTİKASININ GÖRÜNÜMÜ

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 91, 77 - 100, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Akyazı, H. ve Ekinci, A., (2009), “Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası”, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Sa- yı: 68, ss.3-19.
 • Akyazı, H. ve Ekinci, A., (2008), “Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Performansı: Gelişmekte Olan Ülkeler ve Turkiye Karşılaştırması ”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXIV, Sayı 1, ss. 21-40.
 • Batini, N. ve Laxton, D., (2006), “Under What Conditions Can Inflation Targeting Be Adopted? The Experience Of Emerging Markets”, The Central Bank Of Chile Working Papers, No:406.
 • Bernanke, B.S. vd, (1999), Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin ve Adam S.Posen, Inflation Targeting: Lessons From International Experience, Prince- ton: Princeton University Press.
 • Bernanke, B.S. ve Mishkin, F.S., (1997), “Inflation Targeting: A New Framework For Monetary Policy”, NBER Working Paper Series, No:5893.
 • Debelle, G., (1997), “Inflation Targeting in Practice”, IMF Working Papers, No: 97/35.
 • Edwards, S., (2006), “The Relationship Between Exchange Rates and Inflation Targeting Revisited”, NBER Working Paper Series, No: 12163.
 • Erdoğan, S., (2005), “Alternatif Para Politikası Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9), 2005/1, ss.34-54.
 • IMF, (2005), World Economic Outlook, September 2005.
 • IMF, (2006), Inflation Targeting and the IMF.
 • Işık, S. ve Duman, K., (2008), “Enflasyon Hedeflemesi ve Dalgalı Döviz Kuru: Bazı Ülke Deneyimleri”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (15), ss.50-86.
 • Kara, A. H. ve Orak, M., (2009), “Enflasyon Hedeflemesi”, Krizler, Para ve İkti- satçılar, Ercan Kumcu (Drl.), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kara, A. H., (2006), “Turkish Experience With Implicit Inflation Targeting”, TCMB Working Papers, No:06/03.
 • Keyder, N., (2005), Para Teori, Politika, Uygulama, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kuttner, K.N., (2004), “The Role of Policy Rules in Inflation Targeting”, Federal Reserve Bank of St. Louis, July-August 2004, ss.89-111.
 • Masson, P.R., Savastano, M.A. ve Sharma, S., (1997), “The Scope for Inflation Targeting in Developing Countries”, IMF Working Papers, WP/97/130. 100
 • Mishkin, F.S. ve Posen, A.S., (1997), “Inflation Targeting: Lessons From Four Countries”, NBER Working Paper Series, No:6126.
 • Orhan, O.Z. ve Erdoğan, S., (2006), İktisada Giriş, 2. Basım, İstanbul: Avcı Of- set.
 • Özdemir, M., (2007), Enflasyon Hedeflemesi Teorisi: Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilirliği ve Türkiye, İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı.
 • Roger, S., (2010), “Inflation Targeting Turns 20”, Finance & Development, March 2010, ss.46-49.
 • Rogoff, K., (2003), “Globalization and Global Disinflation”, IMF Research De- partment.
 • TCMB, (2002a), IMF Niyet Mektubu (18 Ocak 2002 tarihli), www.tcmb.gov.tr
 • TCMB, (2002b), Yıllık Rapor 2001.
 • TCMB, (2002c), Para Politikası Raporu, Nisan 2002.
 • TCMB, (2004), Basın Duyurusu, Sayı: 2004-59.
 • TCMB, (2006), Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Kitapçığı.
 • TCMB, (2008a), Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı’na Açık Mektup, 30 Nisan 2008.
 • TCMB, (2008b), Basın Duyurusu, Sayı: 2008-24, 03.06.2008.
 • TCMB, (2008c), Enflasyon Raporu 2008-II.
 • TCMB, (2009), 2010 Yılında Para ve Kur Politikası.
 • TCMB, (2010a), Para Politikası Çıkış Stratejisi Raporu.
 • TCMB, (2010b), 2011 Yılında Para ve Kur Politikası.
 • TCMB, (2011a), Enflasyon Raporu 2011-I.
 • TCMB, (2011b), Basın Duyurusu, Sayı: 2011-12, 23.03.2011.

TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE PARA POLİTİKASININ GÖRÜNÜMÜ

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 91, 77 - 100, 01.04.2011

Öz

2000 yılında uygulanan ekonomik programın esas aldığı döviz çapasının krizle neticelenmesi, parasal çapaların ise para arzı ve enflasyon arasındaki bağın zayıflaması gibi sebeplerle önemini kaybetmesinden dolayı, kronik hale gelen enflasyonla mücadelede enflasyonun kendisinin doğrudan çapa olarak alınması görüşü gündeme gelmiştir. Örtük ve açık enflasyon hedeflemesinin 2002-2010 döneminde Türkiye uygulamasından fiyat istikrarı açısından elde edilen sonuçlar ve TCMB’nin kredibilite sorunu ile para politikasındaki belirsizlikler çalışmanın konusunu oluşturmaktadır

Kaynakça

 • Akyazı, H. ve Ekinci, A., (2009), “Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası”, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Sa- yı: 68, ss.3-19.
 • Akyazı, H. ve Ekinci, A., (2008), “Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Performansı: Gelişmekte Olan Ülkeler ve Turkiye Karşılaştırması ”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXIV, Sayı 1, ss. 21-40.
 • Batini, N. ve Laxton, D., (2006), “Under What Conditions Can Inflation Targeting Be Adopted? The Experience Of Emerging Markets”, The Central Bank Of Chile Working Papers, No:406.
 • Bernanke, B.S. vd, (1999), Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin ve Adam S.Posen, Inflation Targeting: Lessons From International Experience, Prince- ton: Princeton University Press.
 • Bernanke, B.S. ve Mishkin, F.S., (1997), “Inflation Targeting: A New Framework For Monetary Policy”, NBER Working Paper Series, No:5893.
 • Debelle, G., (1997), “Inflation Targeting in Practice”, IMF Working Papers, No: 97/35.
 • Edwards, S., (2006), “The Relationship Between Exchange Rates and Inflation Targeting Revisited”, NBER Working Paper Series, No: 12163.
 • Erdoğan, S., (2005), “Alternatif Para Politikası Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9), 2005/1, ss.34-54.
 • IMF, (2005), World Economic Outlook, September 2005.
 • IMF, (2006), Inflation Targeting and the IMF.
 • Işık, S. ve Duman, K., (2008), “Enflasyon Hedeflemesi ve Dalgalı Döviz Kuru: Bazı Ülke Deneyimleri”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (15), ss.50-86.
 • Kara, A. H. ve Orak, M., (2009), “Enflasyon Hedeflemesi”, Krizler, Para ve İkti- satçılar, Ercan Kumcu (Drl.), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kara, A. H., (2006), “Turkish Experience With Implicit Inflation Targeting”, TCMB Working Papers, No:06/03.
 • Keyder, N., (2005), Para Teori, Politika, Uygulama, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kuttner, K.N., (2004), “The Role of Policy Rules in Inflation Targeting”, Federal Reserve Bank of St. Louis, July-August 2004, ss.89-111.
 • Masson, P.R., Savastano, M.A. ve Sharma, S., (1997), “The Scope for Inflation Targeting in Developing Countries”, IMF Working Papers, WP/97/130. 100
 • Mishkin, F.S. ve Posen, A.S., (1997), “Inflation Targeting: Lessons From Four Countries”, NBER Working Paper Series, No:6126.
 • Orhan, O.Z. ve Erdoğan, S., (2006), İktisada Giriş, 2. Basım, İstanbul: Avcı Of- set.
 • Özdemir, M., (2007), Enflasyon Hedeflemesi Teorisi: Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilirliği ve Türkiye, İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı.
 • Roger, S., (2010), “Inflation Targeting Turns 20”, Finance & Development, March 2010, ss.46-49.
 • Rogoff, K., (2003), “Globalization and Global Disinflation”, IMF Research De- partment.
 • TCMB, (2002a), IMF Niyet Mektubu (18 Ocak 2002 tarihli), www.tcmb.gov.tr
 • TCMB, (2002b), Yıllık Rapor 2001.
 • TCMB, (2002c), Para Politikası Raporu, Nisan 2002.
 • TCMB, (2004), Basın Duyurusu, Sayı: 2004-59.
 • TCMB, (2006), Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Kitapçığı.
 • TCMB, (2008a), Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı’na Açık Mektup, 30 Nisan 2008.
 • TCMB, (2008b), Basın Duyurusu, Sayı: 2008-24, 03.06.2008.
 • TCMB, (2008c), Enflasyon Raporu 2008-II.
 • TCMB, (2009), 2010 Yılında Para ve Kur Politikası.
 • TCMB, (2010a), Para Politikası Çıkış Stratejisi Raporu.
 • TCMB, (2010b), 2011 Yılında Para ve Kur Politikası.
 • TCMB, (2011a), Enflasyon Raporu 2011-I.
 • TCMB, (2011b), Basın Duyurusu, Sayı: 2011-12, 23.03.2011.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fikret KARTAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 91

Kaynak Göster

APA Kartal, F. (2011). TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE PARA POLİTİKASININ GÖRÜNÜMÜ . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (91) , 77-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16289/170807

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.