PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HAZİNE VE KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIM AMAÇLI KULLANIMI

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85, 9 - 25, 01.10.2009

Öz

HAZİNE VE KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIM AMAÇLI KULLANIMI

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85, 9 - 25, 01.10.2009

Öz

fak hakkı kurulmadan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu- lunan yerler üzerinde kullanım izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptı- rılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için verilecek ön izin için ayrı, ön izin sonrası kullanma izni veya irtifak hakkı kurul- ması için ayrı ihale yapılması uygulamasına son verilerek, ön izin ve kullanma izni veya irtifak hakkı tek ihalede birleştirilmektedir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halit DEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2009
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85

Kaynak Göster

APA Demir, H. (2009). HAZİNE VE KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIM AMAÇLI KULLANIMI . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (85) , 9-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16295/170837

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.