PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİNANSALLAŞMA ÇAĞINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: AÇIK BİRİKİMİNDEN REZERV BİRİKİMİNE

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82, 01.01.2009

Öz

FİNANSALLAŞMA ÇAĞINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: AÇIK BİRİKİMİNDEN REZERV BİRİKİMİNE

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82, 01.01.2009

Öz

Hızlı finansallaşma süresince, gelişmekte olan ülkeler, uluslararası sermaye akışıyla ilgili iki belirgin dönem yaşamıştır. Birinci dönemde, cari açıklar ile finansal ve döviz krizleri yaşanmıştır. İkinci dönemde ise korunma ve küresel finans piyasalarına daha aktif bir şekilde katılmak amacıyla, uluslararası rezervler artış göstermiştir. Rezerv birikimlerinin sonuçları ise; gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere sermaye transferi ve ulusal kamu borçlarında büyük artışlar olmuştur. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerin rezerv biriktirme stratejilerini, daha sıkı kontrole etmeleri gereklidir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Juan Pablo PAINCHEIRA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2009
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Paıncheıra, J. P. (2009). FİNANSALLAŞMA ÇAĞINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: AÇIK BİRİKİMİNDEN REZERV BİRİKİMİNE . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (82) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16298/170860

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.