PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR’DA GEÇERLİ MİDİR?

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82, 01.01.2009

Öz

Kaynakça

 • Agrawal, A. & Tandon, K., “Anomalies or illusions? Evidence from stock markets in eighteen countries”, Journal of International Money and Finance, Vol: 13, No.1, 1994, ss. 83-106.
 • Agarwal, R. & Rivoli, P.,”Seasonal and Day of the Week Effect in Four Emerging Stock Markets”, Financial Review, Vol.24, No.4, 1989, ss.541-550.
 • Aktaş, H. & Kozoğlu, M.,”Haftanın Günleri Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsa- sı’nda GARCH Modeli İle Test Edilmesi”, Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 44, Sayı 514, 2007, ss. 37-45.
 • Aybar C.B.,”Day of the Week Anomaly: A Contrary Evidence from Istanbul Stock Exchange”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, Nisan 1993, 157-168.
 • Aydoğan,K., ”Hisse Senedi Fiyatlamasında Aykırılıklar”, İşletme ve Finans Dergisi, Temmuz 1994, ss.83-89.
 • Balaban, E.,“Day of the Week Effect: New Evidence from an Emerging Stock Market”, Applied Economics Letters, Vol.2, 1995, 139-143.
 • Barone, E.,”The Italian Stock Market: Efficiency and Calendar Anomalies, SSRN Electronic Library ID-512503, 1989.
 • Barone, E.“The Italian Stock Market-Efficiency and Calendar Anomalies.” Journal of Banking and Finance, Vol.14, No.2-3, 1990, ss.483-509.
 • Basher, Syed A. Perry Sadorsky, P.,“Day-of-the-week Effects in Emerging Stock Markets”, Applied Economics Letters, Vol.13, 2006, ss.621-628.
 • Berument, H. & Kıymaz, H.,“The Day of The Week Effect on Stock Market Volatility”, Journal of Economics and Finance, Vol: 25, 2001, ss.181-193.
 • Bildik, R.,“Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, İMKB Yayınları, İstanbul 2000.
 • Bildik, R.,”Are Calendar Anomalies Still Alive?: Evidence from Istanbul Stock Exchange, SSRN Electronic Library ID-598904, 2004.
 • Cross, F., “The Behaviour of Stock Prices on Fridays and Mondays”, Financial Analysts Journal, November-December 1973, ss.67-69.
 • Demirer, R. & Karan, M.B.,“An Investigation of the Day-of-the-Week Effect on Stock Returns in Turkey”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 38, No. 6, 2002, ss. 47-77.
 • Dicle, M.F. & Kabir, H.M., “Day of the Week Effect in Istanbul Stock Exchange”, Scientific Journal of Administrative Development, Vol.5, 2007.
 • Fama, E., “The Behavior of Stock Market Prices”, Journal of Business, Vol.38, Ocak 1965, ss.34-105.
 • Fama, E.,” Efficent Capital Markets: A Review Theory and Empirical Work”, Journal of Finance, Vol.25, Sayı 2, 1970, ss.383-417.
 • Fama, E., “Efficient Capital Markets II”, Journal of Finance, Vol.46, Sayı 5, 1991, ss.1575-1617.
 • French, K.R.,“Stock Returns and The Weekend Effect,” Journal of Financial Economics Vol.8, Sayı 1, 1980, ss.55-70.
 • Gibbons, R.S. & Hess, P.,“Day of the Week Effects and Asset Returns,” Journal of Business 54, 1981, ss.579-596.
 • İnamlık, A., Berument, H. & Kıymaz, H.,“Borsa Değişkenliğinde Haftanın Gün Etkisi: İMKB”, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 223, 2004, ss.91-102.
 • Jacobs, B.J. & Levy, K.N.,“Calendar Anomalies: Abnormal Returns at Calendar Turning Points”, Financial Analysts Journal, Vol. 44, No.6, 1988, ss.28-39.
 • Jaffe, J. & Westerfield, R., “The Week-End Effect in Common Stock Returns: The International Evidence”, The Journal of Finance, Vol. 40, No. 2, 1985, ss.433- 454.
 • Karan, M.B., “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Hafta Sonu Etkisi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 20, 1994, ss.99-109.
 • Karan, M.B. & Uygur, A., “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Haftanın Günleri ve Ocak Ayı Etkilerinin Firma Büyüklüğü Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Üni- versitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 56, No: 2, 2001, ss.103-115.
 • Karan, M.B.,“İstanbul Menkul Kıymet Borsası Sektör Endeksleri’nde Haftanın Günleri ve Ocak Ayı Etkilerinin Test Edilmesi”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 17, Sayı 90, 2002, ss.51-59.
 • Kato, K., “Weekly Patterns in Japanese Stock Returns”, Management Science, Vol. 36, 1990, ss. 1031-1043.
 • Kenourgios, D. & Samitas, A.,“The Day of the Week Effect Patterns on Stock Market Return and Volatility: Evidence for the Athens Stock Exchange”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol.15, 2008, ss.78-89.
 • Jaffe, J. & Westerfield, R.,”The Weekend Effect in Common Stock Returns: The International Evidence”, Journal of Finance, Vol.40, Sayı 2, 1985, ss.433-454.
 • Lakonishok J. & Levi, M.,“Weekend Effects on Stock Returns: A Note”, Journal of Finance, Vol.37, 1982, ss.883-889.
 • Lakonishok, J. & Maberly, E.,“The Weekend Effect: Trading Patterns of Individual and Institutional Investors”, The Journal of Finance, Vol. 45, No. 1, 1990, ss.231- 243.
 • Lyroudi, K. & Subeniotis, D.,“Market Anomalies In The A.S.E.: The Day of The Week Effect”, SSRN Electronic Library ID-314394, 2002.
 • Mills T. & Coutts, J.A., “Calendar effects in the London Stock Exchange FT-SE indices”, The European Journal of Finance, Vol.1, 1995, ss.79-93.
 • Muradoğlu, G. & Oktay T., ”Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Etkinlik: Takvim Anomali- leri”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 11, 1993, ss.51-62.
 • Oğuzsoy, C.B. & Güven, S.,“Stock Returns and the Day-of-the-Week Effect in İstanbul Stock Exchange”, Applied Economics, Vol.35, 2003, ss.959-971.
 • Özmen, T., ”Dünya Borsalarında Gözlenen Anomaliler ve İMKB Üzerine Bir Deneme”, SPK Yayınları, Yayın No: 61 Ankara 1997.
 • Rogalski, R.J., “A Further Investigation of the Weekend Effect in Stock Returns. Discussion”, Journal of Finance, Vol. 39, No. 3, 1984, ss.835–837.
 • Rogalski, R.J., “New Findings Regarding Day of Week Returns Over Trading and Non-trading Periods”, Journal of Finance, Vol.39, Sayı 5, 1984, ss.1603-1614.
 • Solnik, B. & Bousquet, L.,“Day of the Week Effect on Paris Bourse”, Journal of Bank- ing and Finance, Vol.14, No.2–3, 1990, ss.461- 468.
 • Tonchev, D. & Kim, T.H., “Calendar Effects in Eastern European Financial Markets: Evidence from the Czech Republic, Slovakia and Slovenia”, Applied Financial Economics, Vol: 14, 2004, ss.1035-1043.
 • Wilson, T., “International Evidence on Weekend Anomalies”, The Journal of Financial Research, Vol.23, No.4, 2000, ss. 493-522.
 • Tunçel, A.K., “İMKB’de Haftanın Günü Etkisi”, Akdeniz İİBF Dergisi, Sayı: 13, 2007, ss. 252-265.
 • Theobald, M. & Price, V.,“Seasonality Estimation in Thin Markets”, Journal of Finance, Vol: 39, 1984, ss.377-392.
 • Wang, K., Li, Y. & Erickson J.,“A New Look at the Monday Effect”, The Journal of Finance, Vol. 52, No. 5, 1997, ss.2171-2186.

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR’DA GEÇERLİ MİDİR?

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82, 01.01.2009

Öz

Bu çalışmada, Ocak 1997 – Aralık 2007 yılları arasında eski adıyla İMKB Bölgesel ve Yeni Şirketler Pazarı olarak bilinen İMKB İkinci Ulusal Pazar Endeksi’nin logaritmik günlük getirilerini kullanarak haftanın günü etkisinin, Bölgesel Hisse Senedi Piyasası’nda geçerli olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla, En Küçük Kareler Yöntemi’ne göre bir regresyon modeli geliştirilmiş ve tahmin edilmeye çalışılmıştır. 1997-2007 döneminde, %5 anlamlılık seviyesinde, Cuma günü en yüksek getirinin elde edildiği gün olurken, en düşük getirinin elde edildiği günün Çarşamba olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alt dönemler itibariyle analiz yapıldığında, 2000 ve 2002 yıllarında da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 2000 ve 2001 yıllarında ise Cuma yine en yüksek, Salı günü de haftanın en düşük getirisinin elde edildiği gün olmuştur. Geriye kalan alt dönemlerde, haftanın ortalama getirilerinin istatistikî olarak sıfırdan farklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Agrawal, A. & Tandon, K., “Anomalies or illusions? Evidence from stock markets in eighteen countries”, Journal of International Money and Finance, Vol: 13, No.1, 1994, ss. 83-106.
 • Agarwal, R. & Rivoli, P.,”Seasonal and Day of the Week Effect in Four Emerging Stock Markets”, Financial Review, Vol.24, No.4, 1989, ss.541-550.
 • Aktaş, H. & Kozoğlu, M.,”Haftanın Günleri Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsa- sı’nda GARCH Modeli İle Test Edilmesi”, Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 44, Sayı 514, 2007, ss. 37-45.
 • Aybar C.B.,”Day of the Week Anomaly: A Contrary Evidence from Istanbul Stock Exchange”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, Nisan 1993, 157-168.
 • Aydoğan,K., ”Hisse Senedi Fiyatlamasında Aykırılıklar”, İşletme ve Finans Dergisi, Temmuz 1994, ss.83-89.
 • Balaban, E.,“Day of the Week Effect: New Evidence from an Emerging Stock Market”, Applied Economics Letters, Vol.2, 1995, 139-143.
 • Barone, E.,”The Italian Stock Market: Efficiency and Calendar Anomalies, SSRN Electronic Library ID-512503, 1989.
 • Barone, E.“The Italian Stock Market-Efficiency and Calendar Anomalies.” Journal of Banking and Finance, Vol.14, No.2-3, 1990, ss.483-509.
 • Basher, Syed A. Perry Sadorsky, P.,“Day-of-the-week Effects in Emerging Stock Markets”, Applied Economics Letters, Vol.13, 2006, ss.621-628.
 • Berument, H. & Kıymaz, H.,“The Day of The Week Effect on Stock Market Volatility”, Journal of Economics and Finance, Vol: 25, 2001, ss.181-193.
 • Bildik, R.,“Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, İMKB Yayınları, İstanbul 2000.
 • Bildik, R.,”Are Calendar Anomalies Still Alive?: Evidence from Istanbul Stock Exchange, SSRN Electronic Library ID-598904, 2004.
 • Cross, F., “The Behaviour of Stock Prices on Fridays and Mondays”, Financial Analysts Journal, November-December 1973, ss.67-69.
 • Demirer, R. & Karan, M.B.,“An Investigation of the Day-of-the-Week Effect on Stock Returns in Turkey”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 38, No. 6, 2002, ss. 47-77.
 • Dicle, M.F. & Kabir, H.M., “Day of the Week Effect in Istanbul Stock Exchange”, Scientific Journal of Administrative Development, Vol.5, 2007.
 • Fama, E., “The Behavior of Stock Market Prices”, Journal of Business, Vol.38, Ocak 1965, ss.34-105.
 • Fama, E.,” Efficent Capital Markets: A Review Theory and Empirical Work”, Journal of Finance, Vol.25, Sayı 2, 1970, ss.383-417.
 • Fama, E., “Efficient Capital Markets II”, Journal of Finance, Vol.46, Sayı 5, 1991, ss.1575-1617.
 • French, K.R.,“Stock Returns and The Weekend Effect,” Journal of Financial Economics Vol.8, Sayı 1, 1980, ss.55-70.
 • Gibbons, R.S. & Hess, P.,“Day of the Week Effects and Asset Returns,” Journal of Business 54, 1981, ss.579-596.
 • İnamlık, A., Berument, H. & Kıymaz, H.,“Borsa Değişkenliğinde Haftanın Gün Etkisi: İMKB”, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 223, 2004, ss.91-102.
 • Jacobs, B.J. & Levy, K.N.,“Calendar Anomalies: Abnormal Returns at Calendar Turning Points”, Financial Analysts Journal, Vol. 44, No.6, 1988, ss.28-39.
 • Jaffe, J. & Westerfield, R., “The Week-End Effect in Common Stock Returns: The International Evidence”, The Journal of Finance, Vol. 40, No. 2, 1985, ss.433- 454.
 • Karan, M.B., “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Hafta Sonu Etkisi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 20, 1994, ss.99-109.
 • Karan, M.B. & Uygur, A., “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Haftanın Günleri ve Ocak Ayı Etkilerinin Firma Büyüklüğü Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Üni- versitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 56, No: 2, 2001, ss.103-115.
 • Karan, M.B.,“İstanbul Menkul Kıymet Borsası Sektör Endeksleri’nde Haftanın Günleri ve Ocak Ayı Etkilerinin Test Edilmesi”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 17, Sayı 90, 2002, ss.51-59.
 • Kato, K., “Weekly Patterns in Japanese Stock Returns”, Management Science, Vol. 36, 1990, ss. 1031-1043.
 • Kenourgios, D. & Samitas, A.,“The Day of the Week Effect Patterns on Stock Market Return and Volatility: Evidence for the Athens Stock Exchange”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol.15, 2008, ss.78-89.
 • Jaffe, J. & Westerfield, R.,”The Weekend Effect in Common Stock Returns: The International Evidence”, Journal of Finance, Vol.40, Sayı 2, 1985, ss.433-454.
 • Lakonishok J. & Levi, M.,“Weekend Effects on Stock Returns: A Note”, Journal of Finance, Vol.37, 1982, ss.883-889.
 • Lakonishok, J. & Maberly, E.,“The Weekend Effect: Trading Patterns of Individual and Institutional Investors”, The Journal of Finance, Vol. 45, No. 1, 1990, ss.231- 243.
 • Lyroudi, K. & Subeniotis, D.,“Market Anomalies In The A.S.E.: The Day of The Week Effect”, SSRN Electronic Library ID-314394, 2002.
 • Mills T. & Coutts, J.A., “Calendar effects in the London Stock Exchange FT-SE indices”, The European Journal of Finance, Vol.1, 1995, ss.79-93.
 • Muradoğlu, G. & Oktay T., ”Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Etkinlik: Takvim Anomali- leri”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 11, 1993, ss.51-62.
 • Oğuzsoy, C.B. & Güven, S.,“Stock Returns and the Day-of-the-Week Effect in İstanbul Stock Exchange”, Applied Economics, Vol.35, 2003, ss.959-971.
 • Özmen, T., ”Dünya Borsalarında Gözlenen Anomaliler ve İMKB Üzerine Bir Deneme”, SPK Yayınları, Yayın No: 61 Ankara 1997.
 • Rogalski, R.J., “A Further Investigation of the Weekend Effect in Stock Returns. Discussion”, Journal of Finance, Vol. 39, No. 3, 1984, ss.835–837.
 • Rogalski, R.J., “New Findings Regarding Day of Week Returns Over Trading and Non-trading Periods”, Journal of Finance, Vol.39, Sayı 5, 1984, ss.1603-1614.
 • Solnik, B. & Bousquet, L.,“Day of the Week Effect on Paris Bourse”, Journal of Bank- ing and Finance, Vol.14, No.2–3, 1990, ss.461- 468.
 • Tonchev, D. & Kim, T.H., “Calendar Effects in Eastern European Financial Markets: Evidence from the Czech Republic, Slovakia and Slovenia”, Applied Financial Economics, Vol: 14, 2004, ss.1035-1043.
 • Wilson, T., “International Evidence on Weekend Anomalies”, The Journal of Financial Research, Vol.23, No.4, 2000, ss. 493-522.
 • Tunçel, A.K., “İMKB’de Haftanın Günü Etkisi”, Akdeniz İİBF Dergisi, Sayı: 13, 2007, ss. 252-265.
 • Theobald, M. & Price, V.,“Seasonality Estimation in Thin Markets”, Journal of Finance, Vol: 39, 1984, ss.377-392.
 • Wang, K., Li, Y. & Erickson J.,“A New Look at the Monday Effect”, The Journal of Finance, Vol. 52, No. 5, 1997, ss.2171-2186.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yard. Doç.dr. Nuray ERGÜL Bu kişi benim


Yard.doç.dr. Veli AKEL Bu kişi benim


Doç.dr. Sezai DUMANOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2009
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Ergül, Y. D. N. , Akel, Y. V. & Dumanoğlu, D. S. (2009). HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR’DA GEÇERLİ MİDİR? . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (82) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16298/170863

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.